Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertų atlikta Lietuvos savivaldybių administracijų analizė parodė, kad, kelerius metus iš eilės mažėjęs, pernai savivaldos aparatas ėmė augti. Lietuvos savivaldybių administracijose 2017-aisiais metais įsteigta 150 naujų darbo vietų. Tai 1,14 proc. daugiau negu 2016 m.   Per 2017 m. kone kas trečia šalies savivaldybė (39 iš 60) plėtė administracijos aparatą. Daugiausiai augo Vilniaus miesto (įsteigtos 43 naujos pareigybės), Vilniaus rajono (+24), Klaipėdos m. (+16), Alytaus rajono (+14), Klaipėdos rajono (+13), Panevėžio m. (+13) savivaldybių administracijos.   LLRI analizė parodė, kaip per 2017 m. keitėsi savivaldybių administracijų dydžio ir gyventojų skaičiaus santykis. Žvelgiant į tūkstančiui konkrečios savivaldybės gyventojų tenkantį administracijos darbuotojų skaičių, matyti, kad šis santykis didėjo net 51 savivaldybėje iš 60, o tai reiškia, kad vienas darbuotojas aptarnavo mažiau gyventojų.   2017 m. pabaigoje tipinėje Lietuvos savivaldybėje 1000 gyventojų teko 7,06 užimtų pareigybių. Tai šiek tiek daugiau nei prieš metus (7,03 užimtos pareigybės 1000 gyventojų). Tūkstančiui gyventojų tenkantis administracijos pareigybių skaičius svyravo nuo 1,6 Vilniaus miesto iki beveik 18 Neringos savivaldybėse. Kai kuriose administracijose šis darbuotojų ir gyventojų santykis augo, nes tiesiog buvo įsteigta naujų pareigybių. Kitose savivaldybėse – administracijos aparatas mažėjo, tačiau ne taip greitai kaip gyventojų skaičius.   Anot LLRI, suprantama, kad daugiau gyventojų turinčioms savivaldybėms reikalingos ir didesnės administracijos. Tačiau yra taip, kad panašų gyventojų skaičių turinčiose savivaldybėse administracijų dydžiai skiriasi iki 2,2 karto. Pavyzdžiui, 2017 m. Telšių rajono savivaldybės administracijoje buvo 347 užimtų pareigybių, o Kėdainių rajono – 155. Palyginimui, Telšių rajone buvo beveik 42 tūkst. gyventojų, o Kėdainių rajone – per 47 tūkst. Kelmės ir Prienų rajonų savivaldybių (26–28 tūkst. gyv.) administracijų dydžiai skiriasi 1,5 karto: 2017 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijoje buvo 224,41 užimtų pareigybių, o Prienų rajono – 146,75. 2017 m. Prienų rajono savivaldybėje 1000 gyventojų teko 5,41 administracijos darbuotojų (mažų savivaldybių pareigybių vidurkis 1000 gyventojų – 7,57), o vienam darbuotojui – 185 gyventojai.   Anot analitikų, kai skirtumai tokie žymūs, kai kurioms savivaldybėms reikėtų rimtai susimąstyti, ar jos tinkamai išnaudoja resursus.   Apie tyrimą   Lietuvos savivaldybių administracijų analize siekiama išsiaiškinti, kaip kasmet keičiasi savivaldos aparatas Lietuvoje. Tyrimą LLRI atlieka nuo 2010 m. Jame dalyvauja visos Lietuvos savivaldybės. Naudojamasi Valstybės tarnybos departamento bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis. Užimtomis pareigybėmis laikomi savivaldybių administracijose (įskaitant seniūnijas), savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose bei savivaldybių tarybose dirbantys darbuotojai, įskaitant tuos, kurie laikinai neina pareigų.   Lietuvoje yra 60 savivaldybių, pernai jų administracijose dirbo 13 264 žmonės. Užimtų pareigybių skaičius, 2014–2016 m. mažėjęs, 2017 m. vėl pradėjo augti. Per visą tyrimo laikotarpį, nuo 2010 metų, šis skaičius niekada nebuvo žemiau 13 tūkst. ribos, nors gyventojų Lietuvoje nuo 2010 m. sumažėjo daugiau nei 9 procentais.Parengta pagal www.llri.lt informaciją