Sprendimas dėl Prienų rajono Padrečių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.