… o sau į kelią neėmiau aš nieko.     Viskas Jums, brangieji mano, lieka:Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis…                  (Justinas Marcinkevičius) IN MEMORIAM NIJOLĖ AVERKIENĖ(1959-02-23 – 2018-08-01)      Rugpjūčio 1 d. netekome ilgametės Prienų rajono savivaldybės darbuotojos, puikios specialistės, mylimos vadovės ir kolegės, Pakuonio seniūnijos seniūnės Nijolės Averkienės. Paskutinį kaitrios liepos vakarą ją ištiko insultas, o kitą dieną užgeso gyvybė. Nijolei tebuvo 59 metai.    Nijolė Averkienė gimė 1959 m. vasario 23 d. Pašventupio kaime, Prienų rajone. Šiame krašte baigė Pakuonio vidurinę mokyklą.   1977–1982 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.   Nuo 1982 m. dirbo įvairiose žemės ūkio įmonėse, bendrovėse ir kolūkiuose Varėnos, Alytaus, Prienų rajonuose vyriausiąja agronome, brigadininke, dispečere, buhaltere, vyriausiąja buhaltere.    1995–1997 m. tęsė karjerą dirbdama žemėtvarkininke Prienų rajono žemėtvarkos skyriuje, Ašmintos agrarinės reformos tarnyboje, o nuo 1997 m. iki 2008 m. – Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriaus vyresniąja specialiste Pakuonio seniūnijoje.    Nuo 2009 m. N. Averkienė savo krašto žmonėmis rūpinosi eidama Pakuonio seniūnijos seniūno pavaduotojos pareigas, o nuo 2015 m. vidurio – laikinai atlikdama seniūno funkcijas.   Laimėjusi konkursą nuo 2017 m. gegužės 24 d. pradėjo dirbti Pakuonio seniūnijos seniūne. Šias pareigas ėjo iki paskutinės gyvenimo dienos…   Nijolė buvo visuomet taktiška ir pasitempusi, gerbiama bendruomenės ir kolegų, mokėjo užjausti ir suprasti, dalijosi gyvenimo patirtimi ir skleidė gyvenimo džiaugsmo šviesą kitiems.    Skaudu, kad gražaus, padoraus, darbštaus, išmintingo žmogaus gyvybės gija nutrūko pačioje gyvenimo brandoje, nespėjus įgyvendinti visų sumanymų ir svajonių. Palikus skausme ir amžinam ilgesy mylimą šeimą.    Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią pagarbą ir užuojautą N. Averkienės šeimai, artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir bendradarbiams. Nijolės žmogiškumas ir darbai išliks visų ją pažinojusiųjų atmintyje.    Sunku atsisveikinti, bet šviesa lieka…Prienų rajono savivaldybė