Prienų krašto muziejus skelbia atranką edukacinių programų vadovo pareigoms eiti Pareigybės lygis – A2Darbo krūvis – 1 etatasDarbo sutarties rūšis – neterminuota Darbo pobūdis:
 organizuoti ir vykdyti edukacinę veiklą;
 rengti edukacinių užsiėmimų aprašus bei jų vedimo metodinę medžiagą;
 kurti naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tam tikrai tikslinei grupei;
 planuoti bei rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas;
 dalyvauti eksponatų paieškose;
 vykdyti edukacinį moksleivių švietimą;
 konsultuoti interesantus įvairiais muziejų darbo klausimais, teikti konsultacijas ir paramą visiems, besidomintiems muziejaus   veikla;
 dalyvauti organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
 inicijuoti projektus, dalyvauti įgyvendinant muziejaus vykdomas programas bei projektus.
Reikalavimai:
 turėti aukštąjį neuniversitetinį kultūros ar meno srities išsilavinimą;
 turėtį ne mažesnį kaip 2 metų darbo su žmonių grupėmis stažą;
 mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą (pageidautina anglų), mokėjimas kelių užsienio kalbų yra privalumas;
 gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 gebėti dirbti komandoje, būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, paslaugiam;
 turėti  projektų vykdymo patirtį (privalumas).
 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 gyvenimo aprašymą;
 gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
   Dokumentai priimami iki 2018-08-29 Prienų krašto muziejaus raštinėje (F. Martišiaus g. 13, Prienai) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu prienumuziejus@gmail.com su nuoroda Edukacinių programų vadovo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.    Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 31 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.   Tel. pasiteirauti: +370 319 60379, +370 652 99077, el. paštas direktore@prienumuziejus.lt