Lietuvių kalbos mokytojo pareigoms:

https://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Lietuvi%C5%B3-k.-mokytojas.pdf

Socialinio pedagogo pareigoms:

https://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Socialinis-pedagogas.pdf

Mokytojo padėjėjo pareigoms:

https://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Mokytojo-pad%C4%97j%C4%97jas.pdf