Ar sutinkate balsuoti 2023 m. seniūnaičių rinkimuose?

TAIP 3937 / 4121

95.54%

NE 184 / 4121

4.46%

Pasirinkite seniūniją:

Prienų 686 / 3669

18.70%

Balbieriškio 543 / 3669

14.80%

Stakliškių 216 / 3669

5.89%

Pakuonio 317 / 3669

8.64%

Išlaužo 278 / 3669

7.58%

Jiezno 582 / 3669

15.86%

Veiverių 781 / 3669

21.29%

Šilavoto 174 / 3669

4.74%

Naujosios Ūtos 92 / 3669

2.51%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Beržyno 96 / 642

14.95%

Centro 130 / 642

20.25%

Kalno 68 / 642

10.59%

Kęstučio g. 66 / 642

10.28%

Nemuno kranto 135 / 642

21.03%

Paprienės 52 / 642

8.10%

Strielčių 95 / 642

14.80%

Prienų seniūnijos Beržyno seniūnaitija

Audrius Kadiša 39 / 39

100.00%

Prienų seniūnijos Centro seniūnaitija

Rūta Levinskienė 38 / 73

52.05%

Vilma Malinauskienė 35 / 73

47.95%

Prienų seniūnijos Kalno seniūnaitija

Alvydas Barščevičius 32 / 32

100.00%

Prienų seniūnijos Kęstučio g. seniūnaitija

Dalius Juodsnukis 29 / 29

100.00%

Prienų seniūnijos Nemuno kranto seniūnaitija

Antanas Bendinskas 101 / 101

100.00%

Prienų seniūnijos Paprienės seniūnaitija

Stasė Dumalakienė 21 / 21

100.00%

Prienų seniūnijos Strielčių seniūnaitija

Diana Balandinaitė 10 / 58

17.24%

Darius Varanavičius 48 / 58

82.76%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Balbieriškio 1-oji 187 / 539

34.69%

Balbieriškio 2-oji 194 / 539

35.99%

Paprūdžių 40 / 539

7.42%

Sūkurių 25 / 539

4.64%

Žagarių 93 / 539

17.25%

Balbieriškio seniūnijos Balbieriškio 1-oji seniūnaitija

Jurgita Stadulytė 53 / 141

37.59%

Albertas Šarauskas 88 / 141

62.41%

Balbieriškio seniūnijos Balbieriškio 2-oji seniūnaitija

Jūratė Juodžiukynienė 43 / 156

27.56%

Arvydas Levinskas 17 / 156

10.90%

Daiva Mieliauskienė 30 / 156

19.23%

Dainius Zinkus 66 / 156

42.31%

Balbieriškio seniūnijos Paprūdžių seniūnaitija

Algimantas Siaurukas 18 / 18

100.00%

Balbieriškio seniūnijos Sūkurių seniūnaitija

Kęstutis Murauskas 14 / 14

100.00%

Balbieriškio seniūnijos Žagarių seniūnaitija

Gintarė Čelčikienė 57 / 83

68.67%

Gedeminas Zubrus 26 / 83

31.33%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Pieštuvėnų 37 / 242

15.29%

Stakliškių 1-oji 68 / 242

28.10%

Stakliškių 2-oji 38 / 242

15.70%

Užuguosčio 36 / 242

14.88%

Vyšniūnų 63 / 242

26.03%

Stakliškių seniūnijos Pieštuvėnų seniūnaitija

Milda Balčiuvienė 15 / 15

100.00%

Stakliškių seniūnijos Stakliškių 1-oji seniūnaitija

Vygintas Ramanciuškas 39 / 39

100.00%

Stakliškių seniūnijos Stakliškių 2-oji seniūnaitija

Alma Jurkonienė 7 / 7

100.00%

Stakliškių seniūnijos Užuguosčio seniūnaitija

Danutė Adamonienė 19 / 19

100.00%

Stakliškių seniūnijos Vyšniūnų seniūnaitija

Juozas Majauskas 37 / 37

100.00%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Ašmintos 42 / 326

12.88%

Dvylikių 33 / 326

10.12%

Pakuonio 251 / 326

76.99%

Pakuonio seniūnijos Ašmintos seniūnaitija

Rima Vilkienė 18 / 18

100.00%

Pakuonio seniūnijos Dvylikių seniūnaitija

Kęstas Jankauskas 6 / 6

100.00%

Pakuonio seniūnijos Pakuonio seniūnaitija

Ela Gadišauskienė 91 / 222

40.99%

Edvardas Bingelis 131 / 222

59.01%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Išlaužo 187 / 301

62.13%

Purvininkų 44 / 301

14.62%

Čiudiškių 70 / 301

23.26%

Išlaužo seniūnijos Išlaužo seniūnaitija

Vita Mendelienė 117 / 117

100.00%

Išlaužo seniūnijos Purvininkų seniūnaitija

Ona Lebedinskienė 26 / 26

100.00%

Išlaužo seniūnijos Čiudiškių seniūnaitija

Tautvydas Žukauskas 41 / 41

100.00%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Strazdiškių 77 / 607

12.69%

Kašonių 44 / 607

7.25%

Nemuno 16 / 607

2.64%

Vėžionių 147 / 607

24.22%

Jiezno m. Vytauto g. 203 / 607

33.44%

Jiezno m. Vilniaus g. 120 / 607

19.77%

Jiezno seniūnijos Strazdiškių seniūnaitija

Angelė Jaruševičienė 59 / 59

100.00%

Jiezno seniūnijos Kašonių seniūnaitija

Dalius Kabašinskas 33 / 33

100.00%

Jiezno seniūnijos Nemuno seniūnaitija

Jonas Anužis 0 / 0

0%

Jiezno seniūnijos Vėžionių seniūnaitija

Simona Navickaitė 54 / 133

40.60%

Vytautas Bartkus 79 / 133

59.40%

Jiezno seniūnijos Jiezno m. Vytauto g. seniūnaitija

Kęstutus Zujus 40 / 168

23.81%

Vidas Šiupšinskas 54 / 168

32.14%

Vilma Trabuševskienė 74 / 168

44.05%

Jiezno seniūnijos Jiezno m. Vilniaus g. seniūnaitija

Danutė Bajorienė 23 / 95

24.21%

Violeta Povilaitienė 72 / 95

75.79%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Veiverių 1-oji 153 / 799

19.15%

Veiverių 2-oji 151 / 799

18.90%

Skriaudžių 369 / 799

46.18%

Mauručių 59 / 799

7.38%

Juodbūdžio 67 / 799

8.39%

Veiverių seniūnijos Veiverių 1-oji seniūnaitija

Ramunė Celiešienė 56 / 98

57.14%

Vidas Pažėra 42 / 98

42.86%

Veiverių seniūnijos Veiverių 2-oji seniūnaitija

Jonas Kvietkauskas 107 / 107

100.00%

Veiverių seniūnijos Skriaudžių seniūnaitija

Aldona Grėbliauskienė 186 / 328

56.71%

Diana Deltuvaitė 142 / 328

43.29%

Veiverių seniūnijos Mauručių seniūnaitija

Daiva Burovienė 48 / 48

100.00%

Veiverių seniūnijos Juodbūdžio seniūnaitija

Jolita Kairiūkštienė 51 / 51

100.00%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Ingavangio-Klebiškio 46 / 174

26.44%

Jiestrakio 75 / 174

43.10%

Šilavoto 53 / 174

30.46%

Šilavoto seniūnijos Ingavangio-Klebiškio seniūnaitija

Aldona Ona Baniulienė 24 / 24

100.00%

Šilavoto seniūnijos Jiestrakio seniūnaitija

Arvydas Šatas 63 / 63

100.00%

Šilavoto seniūnijos Šilavoto seniūnaitija

Danutė Liorentienė 24 / 24

100.00%

Pasirinkite seniūnaitiją:

Naujosios Ūtos 27 / 82

32.93%

Žemaitkiemio 55 / 82

67.07%

Naujosios Ūtos seniūnijos Naujosios Ūtos seniūnaitija

Elena Stadalienė 14 / 14

100.00%

Naujosios Ūtos seniūnijos Žemaitkiemio seniūnaitija

Mindaugas Alaveckas 42 / 42

100.00%