Kviečiame aukšto meistriškumo sporto veiklas vykdančias organizacijas, atitinkančias Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-170 patvirtinto Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui užpildytas sporto projektų, kuriuos planuojama vykdyti 2023 metais, paraiškas (paraiškos forma pridedama) iki 2023 m. spalio 25 d. Paraiškos bus registruojamos Švietimo ir sporto skyriuje iki spalio 25 d. 17.00 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos buvo išsiųstos adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, spalio 25 d. Užpildytas ir pasirašytas paraiškas taip pat galima siųsti el. paštu [email protected]. Paraiškos, pateiktos po spalio 25 d., nebus vertinamos.

Pareiškėjai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti Prienų rajono savivaldybėje, turi turėti Prienų rajoną reprezentuojančią komandą, žaidžiančią Lietuvos čempionatuose, sportininkai turi atstovauti Prienų rajonui, šalies rinktinei.

Finansuojamos veiklos, įgyvendinančios aukšto meistriškumo sporto programas, atitinkančias Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytus kriterijus, dalyvavimas nacionaliniuose bei tarptautiniuose čempionatuose, vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo skatinimas per sistemingą futbolo sporto šakos vystymą.

Pareiškėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose čempionatuose ir (ar) atstovavimą Lietuvos rinktinei.

Pareiškėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius finansavimą iš kitų šaltinių.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis (tel. (8 319) 61 138, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas paraiškų teikėjams su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.