2023 m. spalio 30–lapkričio 2 d. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo veikloje pagal „Erasmus+“ programą – Islandijos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros surengtame seminare „Jūsų akreditacija Šiaurės ir Baltijos šalyse – ką įgijote ligi šiol ir ko galime pasimokyti vieni iš kitų?“ Reikjavike.

Prienų rajono savivaldybės administracijai yra suteikta „Erasmus“ akreditacija, kuri leidžia paprasčiau pasinaudoti „Erasmus+“ programos 2021–2027 m. finansavimo galimybėmis ir įgyvendinti švietimo strategiją. Švietimo ir sporto skyrius, sutelkęs bendrojo ugdymo mokyklas ir lopšelius-darželius į konsorciumą, koordinuoja ir įgyvendina bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais projektus: mūsų rajono mokyklų bei lopšelių-darželių vadovai, mokytojai vyksta į kursus, darbo stebėjimo vizitus užsienio šalyse, o gautas žinias ir patirtį pritaiko savo kasdieniame darbe.

Dalyvavimas seminare, kuriame nagrinėti „Erasmus“ akreditaciją gavusioms organizacijoms aktualūs klausimai, suteikė galimybę dalintis patirtimi, gilintis į probleminius projektų įgyvendinimo aspektus. Dalyviai iš Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos diskusijose aptarė organizacijų „Erasmus“ plano įgyvendinimą, „Erasmus“ kokybės standartų laikymąsi, tolesnį bendradarbiavimą – dalyvavimą kursuose, darbo stebėjimo vizituose, mokymo veiklose. Pristatyti pranešimai apie keturių projektų įgyvendinimo patirtį leido įsivertinti savo projektinę veiklą ir išsigryninti naujas idėjas.

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Susidomėjusieji gali kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Renatą Pavlavičienę (el. p. [email protected]).

Švietimo ir sporto skyriaus informacija