Prienų kultūros ir laisvalaikio centras pakartotinai skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti.
Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos koeficientas – 1,3.
Dokumentų pateikimas per VDT sistemą iki 2024-05-22 (imtinai) adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;960190.html