xxxxxx

PavadinimasNumerisKategorijosNuoroda
2022-11-24 tarybos posėdžio protokolas

T2-12

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1061

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1058

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1056

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6938/0001:5) Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Žemaitkiemio k., Plento g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-1055

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-1053

Download
Dėl 2022 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo

A3-1052

Download
Dėl adreso taško vietos keitimo

A3-1049

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1048

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1045

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1044

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1043

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-41

Download
Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1047

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo

A3-1037

, Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-1036

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1042

Download
Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, kadastro Nr. 6938/0007:2, esančiame Serbentinės k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav.

A3-1041

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-1040

Download
Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

A3-1035

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1034

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A3-887 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1033

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo

A3-1030

, Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-1029

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1028

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-1027

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-1026

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1025

Download
Dėl žemės sklypo Debesų g. 22, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1024

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo

A3-1023

, Download
Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6908/0001:0109, Nr. 6908/0001:0112, nr. 6908/0001:0012) dalių, esančių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių ir Škėvonių k., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo

A3-1022

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1019

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-1018

Download
Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą ir išbraukimo iš jos

A3-1017

Download
Dėl pritarimo UAB ,,Prienų vandenys“ audito įmonės pasirinkimui

A3-1016

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo

A3-1013

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo

A3-1008

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1007

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo

A3-999

, Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-998

Download
Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje

A3-997

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A3-942 „Dėl strateginio planavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

A3-996

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo

A3-993

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1003

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos rizikų vertinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

A3-1002

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-116 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.“ pakeitimo

A3-1001

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1000

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-992

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-991

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A3-419 „Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių paskyrimo“ pakeitimo

A3-976

, Download
Dėl degalų normos žiemos laikotarpiu

A3-975

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto rengimo grafiko patvirtinimo

A3-972

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-990

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-989

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-988

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-986

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-408 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo

A3-985

, Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/00011:171) Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Sodų g. 1a, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-984

Download
Dėl adreso taško vietos keitimo

A3-983

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-981

Download
Dėl ilgalaikio turto, biologinio turto, inventoriaus, atsargų, nebaigtos statybos darbų, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizavimo

A3-980

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-979

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-978

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-977

Download
2022-10-27 tarybos posėdžio protokolas

T2-11

Download
Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti transporto priemonę

T3-306

Download
Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo

T3-305

Download
Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo

T3-304

Download
Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo

T3-303

Download
Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-302

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-301

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarties pratęsimo

T3-300

Download
Dėl leidimo VšĮ Prienų ligoninei nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą

T3-299

Download
Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo

T3-298

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-140 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

T3-297

, Download
Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo

T3-296

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės turto investavimo į AB ,,Prienų šilumos tinklai“ ir įstatinio kapitalo padidinimo

T3-295

Download
Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn

T3-294

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu

T3-293

Download
Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai

T3-292

Download
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-291

Download
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų kūno kultūros ir sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-290

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-289

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-288

, Download
Dėl asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašo patvirtinimo

A3-970

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-969

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-967

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-966

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-962

Download
Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 mokslo metų plano patvirtinimo

A3-961

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-959

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-958

Download
Dėl 2022 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo

A3-953

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.“ pakeitimo

A3-952

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-950

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-40

Download
Dėl socialinių paslaugų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo

A3-949

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-947

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-946

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-945

Download
Dėl pasiūlymo investuoti Prienų rajono savivaldybės turtą ir sprendimo projekto teikimo

A3-944

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-943

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-940

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-938

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-935

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo

A3-934

, Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-933

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto tvarkaraščio patvirtinimo

A3-931

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-930

, Download
Dėl būtinų veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas elektroninėmis priemonėmis, sekos schemos patvirtinimo

A3-929

Download
Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

A3-928

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Kęstučio g. 63B, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-924

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-922

, Download
Dėl Prienų rajono savivadybės mero 2022 m. rugpjūčio 18 d. potvarkio Nr. P1-32 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

P1-39

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-799 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-917

, Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-916

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-915

Download
Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo

A3-912

Download
Dėl komisijos balsavimo patalpų tinkamumui įvertinti sudarymo

A3-909

Download
Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos komisijos sudarymo

A3-908

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-906

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-799 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-904

, Download
Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo

A3-901

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-900

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-899

Download
Dėl projekto patvirtinimo

A3-898

Download
Dėl paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo

A3-897

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. A3-698 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-896

Download
Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-895

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-894

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A3-852 „Dėl specialių leidimų, suteikiančių teisę statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-893

, Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-885

Download
Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pradžios savivaldybės biudžetinėse įstaigose, administraciniuose, visuomeniniuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose

A3-884

Download
Dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio dydžio bei ugdymo laikotarpio nustatymo ir neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo

A3-881

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-880

, Download
Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

A3-879

Download
Dėl saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-878

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-877

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-891

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-890

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-887

Download
2022-09-29 tarybos posėdžio protokolas

T2-10

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-876

Download
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo

A3-875

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-287

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainų patvirtinimo

T3-286

Download
Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-285

, Download
Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

T3-284

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-283

Download
Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo

T3-282

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo

T3-281

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise

T3-280

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo

T3-279

Download
Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu

T3-278

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-241 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

T3-277

Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-276

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-275

, Download
Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-274

, Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

T3-273

Download
Dėl pritarimo projektui „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“

T3-272

Download
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti

T3-271

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-270

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-269

, Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-874

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų rinkimo, kaupimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo

A3-869

Download
Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pradžios sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, ikimokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigose

A3-868

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo

A3-867

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-781 „Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-866

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A3-820 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo

A3-862

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A3-819 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo

A3-861

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-860

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-859

Download
Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

A3-858

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-37

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-863

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-857

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A3-840 „Dėl adreso duomenų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-854

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. A3-715 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-853

Download
Dėl specialių leidimų, suteikiančių teisę statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-852

, Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-850

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-849

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-847

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo

A3-846

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl 2022 metų savivaldybės pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo

A3-845

, Download
Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo

A3-842

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-841

, Download
Dėl adreso duomenų pakeitimo

A3-840

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A3-793 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-835

, Download
Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo

A3-833

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-832

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-830

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės priedangų sąrašo patvirtinimo

A3-829

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-828

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-827

, Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-825

, Download
Dėl bazinės mokyklos skyrimo

A3-824

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-823

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2022 m. vasario 8 d. potvarkio Nr. P1-7 ,, Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

P1-36

, Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-821

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-820

, Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-819

, Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-813

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-816

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-808

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-807

Download
Dėl projekto darbo grupės sudarymo

A3-804

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-811

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-810

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-809

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-795

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-747

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-35

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-802

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-34

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-33

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

A3-799

, Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-798

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo

A3-796

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-794

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-793

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-792

Download
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo

A3-786

Download
Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-785

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Metų mokytojas“ nugalėtojo ir kitų mokytojų apdovanojimo

A3-889

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo

A3-780

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-779

Download
Dėl pavedimo organizuoti medžių kirtimo darbus Veiverių parke

A3-782

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-778

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Prienų m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-776

Download
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo

A3-771

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A3-834 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-772

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos sąskaitų plano patvirtinimo

A3-766

Download
Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto produktams įsigyti nustatymo

A3-768

, Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-770

Download
2022-08-25 tarybos posėdžio protokolas

T2-9

Download
Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo

T3-268

Download
Dėl G. R. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo

T3-267

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-266

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-265

, Download
Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

T3-264

, Download
Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos

T3-263

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo

T3-262

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo

T3-261

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo

T3-260

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-220 ,,Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo“ pakeitimo

T3-259

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo

T3-258

, Download
Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu

T3-257

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo

T3-256

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų bendruomenei

T3-255

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Plačiajuostis internetas“

T3-254

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui

T3-253

, Download
Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-252

Download
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai

T3-251

Download
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu

T3-250

Download
Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą

T3-249

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-248

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

T3-247

Download
Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“

T3-246

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-245

, Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-244

, Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-243

, Download
Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms

T3-242

, Download
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo

T3-241

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

T3-240

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-764

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-759

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-754

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-753

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A3-748 „Dėl gabių ir talentingų mokinių skatinimo“ pakeitimo

A3-752

, Download
Dėl adresų suteikimo

A3-751

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-750

Download
Dėl gabių ir talentingų mokinių skatinimo

A3-748

, Download
Dėl darbo grupės sudarymo

P1-32

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-31

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-745

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-744

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 „Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-743

Download
Dėl atstovo delegavimo

A3-741

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-740

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-739

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-738

Download
Dėl vienkartinių licencijų išdavimo

A3-737

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-736

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-735

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-734

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-733

Download
Dėl žemės sklypo Ingavanio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-730

Download
Dėl žemės sklypo Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-729

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-728

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-727

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-726

Download
Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-725

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-721

Download
Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams

A3-723

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-722

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-720

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-719

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-714

, Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-715

, Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo

A3-711

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-713

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-707

Download
Dėl savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos diegimo darbo grupės ir darbo reglamento patvirtinimo

A3-704

Download
Dėl licencijos išdavimo

A3-703

Download
Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 24, Prienų m., naudojimo būdo keitimo

A3-701

Download
Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo

A3-697

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-696

Download
Dėl vienkartinių licencijų išdavimo

A3-695

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-694

Download
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo

A3-698

, Download
Dėl adresų suteikimo

A3-692

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m kovo 30 d. įsakymo Nr. A3-261 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-693

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-688

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-690

Download
Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje

A3-689

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. Įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo

A3-686

, Download
Dėl adresų suteikimo

A3-684

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-679

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-678

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo

A3-682

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-681

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo pakeitimo

P1-28

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto tvarkaraščio patvirtinimo

A3-683

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-677

Download
Dėl parkų ir skverų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo

A3-676

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-675

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-674

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-673

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-672

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Lizdeikių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-669

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-668

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-667

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-665

Download
Dėl Prieniečio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-659

Download
Dėl žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-658

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-657

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-656

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-655

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-650

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-649

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-648

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-326 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-647

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-646

Download
Dėl žemės sklypo Lauko g. 50, Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. Sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-645

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-338 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-644

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-643

Download
Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos, patvirtintos 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A3-211, keitimo

A3-653

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-323 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-654

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-642

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-641

Download
Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo

A3-640

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-639

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6920/0002:484) Prienų r. sav., Jiezno sen., Pelekonių k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-638

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-637

Download
Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

A3-636

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-634

Download
Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 24, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo

A3-633

Download
Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo

A3-630

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-629

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-627

Download
Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo

A3-626

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. A3-764 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams atsakingo asmens paskyrimo“ pakeitimo

A3-625

Download
Dėl žemės sklypo Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-628

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-624

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-37 ,,Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-623

Download
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo

A3-622

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-621

Download
Dėl 2022 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo

A3-620

Download
2022-06-30 tarybos posėdžio protokolas

T2-8

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo

A3-612

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-610

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-613

Download
Dėl vienkartinių licencijų išdavimo

A3-615

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-616

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-617

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-618

Download
Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą

T3-239

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo

T3-238

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-191 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui“ pakeitimo

T3-237

Download
Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-236

Download
Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-235

Download
Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo

T3-234

Download
Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą

T3-233

Download
Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

T3-232

Download
Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

T3-231

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-230

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-229

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-228

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. spendimo Nr. T3-162 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-227

Download
Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo

T3-226

Download
Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo

T3-225

Download
Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų r. Stakliškių gimnazijos buhalterinės apskaitos

T3-224

Download
Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai

T3-223

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo

T3-222

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo

T3-221

Download
Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo

T3-220

, Download
Dėl trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui

T3-219

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo

T3-218

Download
Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ darbo laiko suderinimo

T3-217

Download
Dėl Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-216

Download
Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-215

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-214

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo

T3-213

Download
Dėl garantijos suteikimo už AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus pagal paskolų sutartis

T3-212

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-211

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-47 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-210

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-209

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-208

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

T3-207

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-607

Download
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo

A3-606

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-608

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-609

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-600

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-601

Download
Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo

A3-602

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-604

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-605

Download
Dėl Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo

A3-599

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-27

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:40) Prienų r. sav., Prienų sen., Pociūnų k., Debesų g. 24, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-598

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-589

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-590

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo

A3-591

Download
Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

A3-592

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-593

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-594

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. A3-371 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo“ ir 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A3-390 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

A3-595

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo

A3-596

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0017:216) Panemunės g. 28, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-587

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A3-399 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-588

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-586

Download
Dėl siūlymo skirti Prienų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją

P1-26

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-577

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-576

Download
Dėl reikalavimus atitinkančių neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo

A3-575

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos administravimą, sąrašo patvirtinimo

A3-572

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-570

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A3-499 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo

A3-569

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A3-486 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo

A3-564

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-563

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-562

Download
Dėl adreso panaikinimo ir keitimo

A3-561

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-560

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-553

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-567

Download
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutarčių formų patvirtinimo

A3-566

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-551

Download
Dėl atrankos komisijos sudarymo

A3-550

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo

A3-545

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-543

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-542

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-540

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-539

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų

A3-538

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-535

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-533

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-532

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės prioritetinės trejų metų susisiekimo objektų eilės paprastojo remonto darbams patvirtinimo

A3-531

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-530

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

A3-529

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-526

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų nuasmeninto sąrašo patvirtinimo

P1-25

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A3-400 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-525

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos administravimą, sąrašo patvirtinimo

A3-524

Download
Dėl priežiūros ir kontrolės vykdytojų skyrimo

A3-523

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-518

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-517

Download
Dėl licencijų galiojimo sustabdymo

A3-513

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-511

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-510

Download
Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo

A3-509

Download
Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

A3-508

Download
Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-507

Download
Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo

A3-503

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-502

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-410 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-500

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-499

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-496

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2025 metų eismo saugumo programos 2021 metų tikslų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

A3-491

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-490

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-488

Download
2022-05-26 Tarybos posėdžio protokolas

T2-7

Download
Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę

T3-206

Download
Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-205

Download
Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-204

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-203

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-202

Download
Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo

T3-201

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo

T3-200

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo

T3-199

Download
Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo

T3-198

Download
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo

T3-197

Download
Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo

T3-196

Download
Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti

T3-195

Download
Dėl Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Prienų rajono savivaldybėje plano patvirtinimo

T3-194

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui

T3-193

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui

T3-192

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui

T3-191

Download
Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu

T3-190

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

T3-189

Download
Dėl leidimo UAB ,,Valeta-P“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato kapitalinio remonto darbus

T3-188

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu

T3-187

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo

T3-186

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise bendruomenei ,,Abipus Peršėkės“

T3-185

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai

T3-184

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

T3-183

, Download
Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-182

Download
Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“

T3-181

Download
Dėl Prieniečio kortelės

T3-180

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo

T3-179

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo

T3-178

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo

T3-177

Download
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-176

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-175

Download
Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T3-174

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T3-222 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-173

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl apgyvendinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo“ pakeitimo

T3-172

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-171

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-170

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo

T3-169

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-168

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-167

Download
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-166

Download
Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-165

Download
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-164

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių lėšų paskirstymo

A3-487

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-485

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

A3-482

Download
Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Pakuonio sen., Ašmintos k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-481

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-486

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo

A3-477

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-480

Download
Dėl komisijų sudarymo

A3-479

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-470

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-469

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-467

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-468

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-475

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-320 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-449

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A3-391 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo

A3-448

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A3-327 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-447

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-24

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-330 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-451

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-331 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-450

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-462

Download
Dėl vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų išdavimo

A3-461

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-460

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-459

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-457

Download
Dėl žemės sklypo Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo

A3-456

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-413 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-455

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-454

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-453

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-452

Download
Dėl žemės sklypo Veiveriu mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-386

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos lėšų skyrimo

A3-446

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-445

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-444

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-442

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-441

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-440

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-439

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-438

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A3-316 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-437

Download
Dėl adreso suteikimo ir adreso taško vietos keitimo

A3-436

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-434

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-433

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-432

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-431

Download
Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

A3-430

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-429

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų nuasmeninto sąrašo patvirtinimo

P1-23

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-428

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (Archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-427

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-425

Download
Dėl žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo

A3-423

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A3-360 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-422

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. A3-949 „Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2021–2022 mokslo metų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-421

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A3-377 „Dėl įgaliojimo teikti pranešimus apie statybos pradžią ir atlikti statybos užbaigimo procedūras“ pakeitimo

A3-420

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A3-404 „Dėl įgaliojimo atstovauti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pakeitimo

A3-418

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-417

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-414

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A3-1148 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-416

Download
Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės seniūnijoms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo

A3-415

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-414

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-413

Download
Dėl statinių naudojimo priežiūros komisijos sudarymo

A3-412

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-410

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-409

Download
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo

A3-400

Download
Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo

A3-408

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A3-360 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-406

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A3-794 „Dėl asmenų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės administracijos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą, skyrimo“ pakeitimo

A3-403

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Geriausias metų medicinos darbuotojas“ nugalėtojo apdovanojimo

A3-401

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimas“ lėšų

A3-399

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A3-68 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų švietimo civiliniais klausimais 2022 metų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

A3-397

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-396

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-395

Download
Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo

A3-371

Download
Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo grupės sudarymo

P1-22

Download
Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pabaigos

A3-393

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-391

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-394

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d.įsakymo Nr. (7.7)-A3-842 „Dėl paraiškos ir pažymos apie biudžeto pakeitimus formų patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. k ovo 28 d. įsakymo Nr. (7.6)-A3-162 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios

A3-392

Download
Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo

A3-390

Download
Dėl žemės sklypo Veiveriu mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-389

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-388

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-385

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-384

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams veiklos planams

A3-376

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-384

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/688 „Dėl adresų suteikimo Stakliškių seniūnijos kaimuose“ pakeitimo

A3-383

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-381

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-380

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-379

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-377

Download
Dėl komisijos sudarymo

P1-20

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-374

Download
2022-04-28 Tarybos posėdžio protokolas

T2-6

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A3-269 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-367

Download
Dėl asmens duomenų tvarkymo Prienų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo

A3-366

Download
Dėl prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliajam formos patvirtinimo

A3-364

Download
Dėl pavedimo statinių naudojimo priežiūros komisijai

A3-316

Download
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo

T3-163

Download
Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-162

Download
Dėl pritarimo dalyvauti projekte „MSNA „Padriežiškių melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ partnerio teisėmis

T3-161

Download
Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Dalies Pakuonio kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ partnerio teisėmis

T3-160

Download
Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo

T3-159

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo

T3-158

Download
Dėl leidimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą

T3-157

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo

T3-156

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetinių trejų metų sąrašų patvirtinimo

T3-155

Download
Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą

T3-154

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo

T3-153

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-90 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai“ pakeitimo

T3-152

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo

T3-151

Download
Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos

T3-150

Download
Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turo nurašymo ir likvidavimo

T3-149

Download
Dėl sutikimo įregistruoti buveines

T3-148

Download
Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu

T3-147

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

T3-146

Download
Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui

T3-145

Download
Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-144

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

T3-143

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

T3-142

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

T3-141

Download
Dėl paveldimo turto mokesčio dydžio sumažinimo

T3-140

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-296 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-139

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-138

Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimo

T3-137

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-136

Download
Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-135

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-134

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitos

T3-133

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo

A3-360

, Download
Dėl atstovo delegavimo

A3-358

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos posėdžių sekretoriaus skyrimo

A3-357

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo

A3-359

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūros teikimo

P1-19

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A3-915 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-356

Download
Dėl įgaliojimo organizuoti viešojo pirkimo procedūras

A3-355

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso “Geriausias metų medicinos darbuotojas” atrankos komisijos sudarymo

A3-354

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-353

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto tvarkaraščio patvirtinimo

A3-350

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-18

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-349

Download
Dėl įsiterpusių valstybinės žemės sklypų, kurie bus sujungiami su besiribojančiais žemės sklypais Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-348

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-347

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-346

Download
Dėl prašymo suteikti adresą formos patvirtinimo

A3-345

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A3-303 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo“ ir 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A3-307 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (Archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

A3-344

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-341

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-340

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-339

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-338

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-337

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-336

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-335

Download
Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo

A3-334

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ apdovanojimo

A3-333

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-331

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-330

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-329

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-328

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-327

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-326

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-325

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-324

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-323

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-322

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-321

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-320

Download
Dėl piniginių prizų skyrimo prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui

A3-314

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A3-887 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A3-315

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias metų medicinos darbuotojas“ nuostatų patvirtinimo

A3-313

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A3-453 „Dėl įgaliojimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas“ pakeitimo

A3-318

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-317

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-316

Download
Dėl piniginių prizų skyrimo prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui

A3-314

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Sporto projektų finansavimas“ lėšų

A3-311

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-116

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-115

Download
Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-114

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-113

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-112

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita

T3-111

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-110

Download
Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-109

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-108

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-107

Download
Dėl pritarimo Prienų globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-106

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-105

Download
Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-104

Download
Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-103

Download
Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-102

Download
Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-101

Download
Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-100

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn

T3-99

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-256 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-98

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 7 d. potvarkio Nr. P1-15 „Dėl piniginių prizų skyrimo Prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui“ pripažinimo negaliojančiu

P1-17

Download
2022-04-14 Tarybos posėdžio protokolas

T2-5

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-309

Download
Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Prienai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-132

Download
Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-131

Download
Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-130

Download
Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-129

Download
Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-128

Download
Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-127

Download
Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-125

Download
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-124

Download
Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-123

Download
Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-122

Download
Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-121

Download
Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-120

Download
Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-119

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-118

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai

T3-117

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-306

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus (archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-307

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-306

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

A3-303

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-301

Download
Dėl žemės sklypo Sarginės g. 25, Sarginės k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-300

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-299

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-294

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/810 „Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo Šilavoto seniūnijos kaimuose“ pakeitimo

A3-292

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-298

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-297

Download
Dėl licencijos išdavimo

A3-295

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-370 „Dėl adresų suteikimo Šilavoto seniūnijos Jiestrakio ir Klebiškio kaimuose“ pakeitimo

A3-293

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vertinimo komisijos sudarymo

A3-287

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-291

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-290

Download
Dėl licencijos galiojimo panaikinimo

A3-289

Download
Dėl prašymo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą formos patvirtinimo

A3-288

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d.posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-16

Download
Dėl piniginių prizų skyrimo Prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui

P1-15

Download
Dėl delegavimo į komisiją

P1-14

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-277

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-286

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. A3-248 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo

A3-285

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-284

Download
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti transporto tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo

A3-283

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-208 ,,Dėl santuokų registravimo ceremonijų organizavimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ netekusiu galios

A3-280

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-277

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-286

Download
Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai

A3-276

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-275

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-274

Download
Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

A3-273

Download
Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo programos grupėje nustatymo ir Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-272

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-271

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A3-286 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto būklės įvertinimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

A3-270

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-269

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-268

Download
Dėl degalų normos vasaros laikotarpiu

A3-266

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-265

Download
Dėl atrankos komisijos sudarymo

A3-262

Download
Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimo

A3-261

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-261

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-260

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-244

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

T3-168

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo

T3-42

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

T3-41

Download
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai

T3-328

Download
Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-330

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-282

Download
Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai

T3-104

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

T3-137

Download
Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai

T3-57

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-1

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-145″Dėl 2019 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo

A3-500

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-145″Dėl 2019 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo

A3-495

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo

A3-504

Download
DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ SKATINIMO IR RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

A3-327

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo komisijos sudarymo

A3-327

Download
Dėl žemės sklypo Vilniaus g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-791

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-256

Download
Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje faktinės būklės patikrinimo vietoje akto formos patvirtinimo

A3-429

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-255

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-254

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-570

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-253

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijos sudarymo, komisijos veiklos reglamento ir pirkimo sąlygų patvirtinimo

A3-207

Download
Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo

A3-269

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

A3-370

Download
Dėl žemės sklypo Prienų m., Birštono g. 28, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-7

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų prevencinio laboratotinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-420

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vairuotojų budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-947

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-243

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A3-796 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-250

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-249

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-248

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-247

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-246

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-245

Download
Dėl paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-244

Download
Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo

T3-96

Download
Dėl mikroautobuso perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai

T3-95

Download
Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

T3-94

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-92

Download
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-91

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai

T3-90

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno aeroklubui

T3-89

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-71

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui

T3-88

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-87

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise

T3-86

Download
Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

T3-85

Download
Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą

T3-84

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo

T3-83

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-27 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-82

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

T3-81

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-80

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-79

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-78

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-77

Download
Dėl Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos normos nustatymo

T2-75

Download
Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo

T3-74

, Download
Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Šilavoto pagrindinę mokyklą

T3-73

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-71 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-72

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-71

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-70

Download
Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui

T3-69

Download
Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių nutraukimo

T3-68

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos

T3-67

Download
2022-03-24 Tarybos posėdžio protokolas

T2-4

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-234 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T2-76

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-87

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-87

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A3-216 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti“ pakeitimo

A3-241

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-240

Download
Dėl valstybinės žemės sklypų Prienų m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-239

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-238

Download
Dėl būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

A3-237

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-235

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininko kandidatūros teikimo

P1-13

Download
Dėl adreso pakeitimo

A3-233

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-232

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A3-179 „Dėl Prienų krašto gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nuostatų patvirtinimo ir konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-231

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-229

Download
Dėl savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programos priemonės „Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija“ lėšų skyrimo

A3-225

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-224

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A3-211 „Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo“ pakeitimo

A3-223

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-222

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl 2022 metų savivaldybės pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo

A3-221

Download
Dėl žemės sklypo Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo

A3-220

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-12

Download
Dėl savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2022 metais grafiko patvirtinimo

A3-217

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-216

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-215

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-213

Download
Dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo

A3-212

Download
Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo

A3-211

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų

A3-210

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 4, Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-209

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-207

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-206

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-205

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-200

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-199

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-197

Download
Dėl licencijų patikslinimo

A3-195

Download
Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencinės programos priemonės „Viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programa“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo

A3-193

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A3-1038 „Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo

A3-194

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-191

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-190

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo

A3-189

Download
Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams

A3-187

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A3-860 „Dėl administracinių paslaugų“ pakeitimo

A3-184

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-183

Download
Dėl įgaliojimų socialinės paramos skyriaus vedėjui

A3-182

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-181

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-180

Download
Dėl Prienų krašto gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nuostatų patvirtinimo ir konkurso komisijos sudarymo

A3-179

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-178

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo nr. (7.7)-A3-751 „Dėl adresų suteikimo Ašmintos seniūnijos Bagrėno, Pašventupio, Rūdupio kaimuose“ pakeitimo

A3-176

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-175

Download
Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą ir išbraukimo iš jos

A3-174

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-173

Download
Dėl žemės sklypo prie kelio A16 Marijampolė – Vilnius, Vilniaus g. 1, Prienuose, detaliojo plano koregavimo tvirtinimo

A3-172

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-171

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei 2022m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo

A3-170

Download
Dėl savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų 2022 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai, paskirstymo seniūnijoms

A3-169

Download
Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-168

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-167

Download
Dėl atrankos komisijos sudarymo

A3-166

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-166

Download
Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos socialinės priežiūros paslaugos kainos patvirtinimo

T3-51

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

A3-164

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo

A3-162

Download
Dėl pritarimo dalyvauti ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

T3-66

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-230

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-161

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A3-91 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-160

Download
Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ įstatų patvirtinimo

A3-159

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 15, Paprūdžių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-157

Download
Dėl Viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

T2-45

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

T3-40

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

T3-40

Download
Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T3-59

Download
Dėl Viešosios įstaigos Prienų ligoninės įstatų patvirtinimo

T3-44

Download
Dėl Viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

T3-43

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-47

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-87 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-48

, Download
Dėl Viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

T3-46

Download
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo

T3-49

, Download
Dėl gatvės priskyrimo gyvenamajai vietovei

T3-50

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo

T3-56

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-123 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-51

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-52

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

T3-54

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos

T3-53

Download
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T3-55

Download
Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T3-63

Download
Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

T3-61

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo

T3-57

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise

T3-58

Download
Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T3-60

Download
Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T3-62

Download
Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

T3-64

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo

T3-65

Download
2022-02-24 Tarybos posėdžio protokolas

T2-3

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

T3-41

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

T3-41

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-155

Download
Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo

A3-154

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo

A3-153

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-152

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-150

Download
Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto nerengimo

A3-149

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-148

Download
Dėl žemės sklypo Liepaloto k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-147

Download
Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo

A3-145

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų

A3-140

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

A3-143

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo

A3-142

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo

A3-141

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-9

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-139

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-138

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A3-387 „Dėl statinių naudojimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo

A3-137

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-135

Download
Dėl gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo

A3-131

Download
Dėl komisijos sudarymo

A3-130

Download
Dėl adresų pakeitimo

A3-19

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais

A3-134

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo

A3-128

Download
Dėl pritarimo UAB ,,Prienų vandenys“ audito įmonės pasirinkimui

A3-127

Download
Dėl Prienų rajono metų sportininko, metų sporto komandos ir apdovanojamų sportininkų sąrašo patvirtinimo

P1-8

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 „Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir konfidencialumo pasižadėjimo formos tvirtinimo

A3-123

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

A3-109

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. A3-71 „Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-110

Download
Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonių „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ ir „VšĮ veiverių PSPC Savarankiško gyvenimo namai ir globos namai“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo

A3-121

Download
Dėl atstovo delegavimo į Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisiją

P1-6

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

P1-7

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo

A3-120

Download
Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g., Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-119

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-118

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos priemonės „Savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra“ lėšų paskirstymo 2022 m.

A3-117

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.

A3-116

, Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-104

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo

A3-104

Download
Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 40, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-102

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo

A3-101

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A3-66 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-100

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A3-62 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-99

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-98

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo

A3-97

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-96

Download
Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo

A3-95

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-94

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-90

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-91

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

T3-6

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-87

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-86

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A3-269 ,,Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo

A3-85

Download
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir ugdymo laikotarpio nustatymo

A3-84

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

T3-2

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-12

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

T3-3

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

T3-1

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-4

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

T3-20

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

T3-11

, Download
Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo

T3-16

Download
Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų (apmokamų klientų lėšomis) sąrašo ir kainų patvirtinimo

T3-15

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

T3-19

Download
Dėl pavadinimo gatvei suteikimo

T3-22

Download
Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo

T3-18

Download
Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo

T3-17

Download
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-23

Download
Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui

T3-29

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio nustatymo

T3-24

Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-25

, Download
Dėl Laimos Beliūnienės individualios įmonės atleidimo nuo nuomos mokesčio

T3-34

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2022 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo

T3-26

Download
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai

T3-28

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo

T3-27

Download
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T3-33

Download
Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo

T3-30

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo

T3-31

Download
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

T3-32

Download
Dėl leidimo nurašyti ir likviduoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą

T3-35

Download
Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

T3-38

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-36

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

T3-37

Download
Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Šilavoto seniūnijos melioracijos sistemų rekonstrukcija“

T3-39

Download
2022-01-27 tarybos posėdžio protokolas

T2-2

Download
Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo

T3-14

, Download
Dėl adreso suteikimo

A3-77

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo

A3-76

Download
Dėl pavedimų Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui

A3-73

Download
Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo

A3-72

Download
Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo

A3-71

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A3-359 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos materialiojo turto nuomos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A3-67

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo

A3-66

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais 2022 metų grafiko patvirtinimo

A3-68

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-65

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-63

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-63

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-63

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-62

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 ,,Dėl pirkimo organizatorių skyrimo“ pakeitimo

A3-61

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

T3-2

, , Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-5

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-55

Download
Dėl komisijos sudarymo

P1-4

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. P1-1 „Dėl Prienų rajono metų sportininko ir metų sporto komandos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

P1-3

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-53

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-52

Download
Dėl Prienų rajono metų sportininko ir metų sporto komandos rinkimų komisijos sudarymo

P1-2

Download
Dėl žemės sklypų verčių nustatymo

A3-50

Download
Dėl atrankos komisijos sudarymo

A3-47

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo

A3-46

Download
Dėl apvaliosios medienos gabenimo vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais ir sandėliavimo vietinės reikšmės kelių apsaugos zonose

A3-45

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-44

Download
Dėl Prienų rajono metų sportininko ir metų sporto komandos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

P1-1

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-42

Download
Dėl darbo grupės sudarymo

A3-40

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-39

Download
Dėl žemės sklypo Būdininkų k. 14, Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-38

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-36

Download
Dėl logotipo patvirtinimo

A3-35

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo

A3-33

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-31

Download
Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo

A3-24

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-23

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A3-6 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-22

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vertinti Prienų rajone gyvenančių asmenų savarankiškumą

A3-20

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A3-770 „Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 5, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo

A3-30

Download
Dėl licencijų išdavimo ir galiojimo panaikinimo

A3-25

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo

A3-19

, Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

A3-18

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų, dekoratyvinių krūmų, gėlynų, viešųjų erdvių priežiūros paslaugų maksimalios apimties ir periodiškumo patvirtinimo

A3-17

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-13

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. A3-695 „Dėl valstybinės žemės sklypo stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo

A3-12

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo

A3-8

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-6

Download
Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto produktams įsigyti nustatymo

A3-1171

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos

A3-1170

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A3-309 pakeitimo

A3-1169

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1168

Download
Dėl medžioklės plotų vieneto ,Jieznas“ projekto patvirtinimo

A3-1164

Download
Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo

A3-1162

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių patvirtinimo

A3-1159

Download
Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

A3-1158

Download
Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

A3-1157

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. A3-700 „Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo“ pakeitimo

A3-1156

Download
Dėl licencijų išdavimo

A3-1155

Download
Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams

A3-1154

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A3-938 ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje“ pakeitimo

A3-1153

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo

A3-1152

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-249 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo

A3-1151

Download
Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo

A3-1149

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1144

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A3-1130 ,,Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo“ pakeitimo

A3-1146

Download
Dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti

A3-1141

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-1140

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-262

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-261

Download
Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo

A3-1130

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo

A3-1136

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-262

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-266

Download
Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

T3-265

Download
Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

T3-263

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-261

Download
Dėl Strateginio valdymo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-264

Download
Dėl atstovo delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą

T3-267

Download
Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

T3-268

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T3-269

Download
Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-270

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise

T3-271

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 471 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

T3-274

Download
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., nuomos

T3-272

Download
Dėl trumpalaikio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-273

Download
Dėl sutikimo įregistruoti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro buveinę

T3-275

Download
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-276

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

T3-260

Download
2021-12-23 tarybos posėdžio protokolas

T2-1

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos kai kurių struktūrinių padalinių veiklos nuostatų patvirtinimo

A3-1137

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. A3-987 pripažinimo netekusiu galios

A3-1134

Download
Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-1122

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A3-130 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo

A3-1121

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1127

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo

A3-1126

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Gelužio g. 15, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-1125

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1124

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-1123

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-1120

Download
Dėl atrankos komisijos sudarymo

A3-1119

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai plano patvirtinimo

A3-1117

Download
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-1115

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.lapkričio 18 d. įsakymo Nr. A3-1021 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo

A3-1114

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1113

Download
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-1112

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-1110

Download
Dėl žemės sklypo Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1106

Download
Dėl įgaliojimų suteikimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui

A3-1104

Download
Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2018–2020 m. ataskaitos patvirtinimo

A0-1107

Download
Dėl žemės sklypo Vėžionių k.,Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1105

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1_52

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-1008

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1101

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1100

Download
Dėl žemės sklypo Veiverių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1099

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1098

Download
Dėl žemės sklypo Piliakalnio g. 16, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1097

Download
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti

A3-1096

Download
Dėl žemės sklypo Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo

A3-1095

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Pagirmuonio k. 8, Pakuonio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-1091

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1090

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-1089

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1087

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros

P1-51

Download
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti

A3-1085

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A3-91 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2021 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo“ pakeitimo

A3-1084

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros

A3-1083

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-760 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos elektroninių sutarčių derinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1082

Download
Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo

A3-1080

Download
Dėl atstovo delegavimo

A3-1078

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-1077

Download
Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir savivaldybės iždo piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų 2021 m. metinės inventorizacijos atlikimo

A3-1072

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-264 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Veiverių sen. Čiurlių, Lizdeikių, Petkeliškių, Skerdupio ir veiverių kaimuose“ pakeitimo

A3-1069

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1068

Download
Dėl adresų suteikimo patalpoms

A3-1065

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-1064

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1063

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-1062

Download
Dėl licencijos išdavimo

A3-1061

Download
Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

A3-1060

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-1058

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1057

Download
Dėl 2021 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo

A3-1053

Download
Dėl testavimo Prienų r. Šilavoto pagrindinėje mokykloje organizavimo, koordinavimo ir vykdymo

A3-1044

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo

A3-1043

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-242

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1042

Download
Dėl licencijos išdavimo

A3-1041

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A3-1010 „Dėl adresų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-1040

Download
Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo

A3-1039

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-1038

Download
Dėl lėšų skyrimo

A3-1037

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-238

, Download
Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio nustatymo

T3-239

Download
Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio nustatymo

T3-239

Download
Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo

T3-243

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T3-242

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

T3-241

Download
Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

T3-244

Download
Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo

T3-240

Download
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T3-249

Download
Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų švietimo pagalbos tarnybai

T3-248

Download
Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms

T3-247

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-246

Download
Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

T3-253

Download
Dėl sutikimo įregistruoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos ir bendruomenės „Jiestrakis“ buveines

T3-250

Download
Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T3-245

Download
Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose

T3-257

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo

T3-252

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pratęsimo

T3-251

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-255

Download
Dėl pritarimo Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2018–2020 metų ataskaitai

T3-259

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo

T3-256

Download
Dėl Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

T3-258

Download
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu

T3-254

Download
2021-11-25 posėdžio protokolas

T2-11

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1036

Download
Dėl adreso suteikimo patalpai

A3-1035

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

A3-1034

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-1033

Download
Dėl darbo grupės sudarymo

P1-47

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-1032

Download
Dėl atstovų delegavimo

A3-1031

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo

A3-1029

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. A3-1020 ,,Dėl VšĮ krepšinio sporto klubo ,,Prienai“ valdybos narių“ pripažinimo netekusiu galios

A3-1025

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1023

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-757 „Dėl Prienų rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1022

Download
Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

A3-1021

Download
Dėl VšĮ krepšinio sporto klubo ,,Prienai“ valdybos narių

A3-1020

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. posėdžio darbotvarkės sudarymo

P1-46

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. A3-859 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

A3-1018

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-1014

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A3-834 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1013

, Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A3-938 ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje“ pakeitimo

A3-1012

Download
Dėl programų sąmatų tikslinimo

A3-1011

Download
Dėl adresų suteikimo

A3-1010

Download
Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

A3-1009

Download
Dėl valstybinės žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 2A, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-976

Download
Dėl pasiūlymo investuoti Prienų rajono savivaldybės turtą ir sprendimo projekto teikimo

A3-1002

Download
Dėl projekto darbo grupės sudarymo

A3-1001

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. isakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-1000

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-42

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-45

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-43

Download
Dėl delegavimo į darbo grupę

P1-44

Download
Dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo

A3-998

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros

P1-41

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros

A3-996

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo

A3-992

Download
Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos lėšų paskirstymo komisijos sudarymo

A3-990

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo

A3-986

Download
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo

A3-985

Download
Dėl adreso suteikimo

A3-994

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0001:137) Prienų r. sav., Veiverių sen., Padrečių k., Tiesioji g. 15, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-984

Download
Dėl komisijos sudarymo

P1-40

Download
Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-983

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A3-272 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-982

Download
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6968/0001:62) Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., Gelužio g. 66a, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

A3-980

Download
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. isakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

A3-979

Download
Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo

A3-978

Download
Dėl fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A3-977

Download
Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų

A3-973