SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE RĖMIMAS

Savivaldybėje finansuojami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Įgyvendinant projektus remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.