Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas

DataNumerisPavadinimasBūsena
2021-06-10

A3-478

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-08

A3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-03

A3-1070

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ –
2020-07-13

A3-604

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A3-580 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-02-19

A3-159

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 “Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2019-12-13

A3-864

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 “Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2019-08-30

A3-580

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo
2019-04-17

A3-220

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Išsamesnė informacija:
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą:
Gavėjas: Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590
Gavėjo sąskaita: LT847300010076935258
Gavėjo bankas: Swedbank AB


Prašymai

Prašymo pavadinimas El. paštas, kuriuo reikia pateikti prašymą Prašymo forma DOCX formatu
Prašymas merui [email protected] forma
Prašymas administracijos direktoriui [email protected] forma
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą [email protected] forma
Prašymas dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo [email protected] forma
Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar naudojimo būdą [email protected] forma
Prašymas suteikti/pakeisti adresą sklypams, pastatams, patalpoms ir butams [email protected] forma
Prašymas išaiškinti dėl statybą leidžiančio dokumento [email protected] forma
Bendrasis skyrius
Pranešimas dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose, lodžijose [email protected] forma
Prašymas dėl pažymos, dokumento kopijos (išrašo) [email protected] forma
Prašymas dėl pažymos [email protected] forma
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų [email protected] forma
Prašymas leisti susipažinti/ištaisyti/apriboti/perkelti asmens duomenis [email protected] forma
Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Prašymas dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos suteikimo [email protected] forma
Prašymas dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo [email protected] forma
Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo [email protected] forma
Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) įskaitymo [email protected] forma
Prašymas dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo [email protected] forma
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Prašymas organizuoti renginį [email protected] forma
Prašymas vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją [email protected] forma
Prašymas suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą [email protected] forma
Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą [email protected] forma
Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą [email protected] forma
Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą [email protected] forma
Prašymas įregistruoti mirtį [email protected] forma
Prašymas įregistruoti santuoką [email protected] forma
Prašymas įregistruoti vaiko gimimą [email protected] forma
Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą [email protected] forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį [email protected] forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką [email protected] forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką [email protected] forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą [email protected] forma
Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę [email protected] forma
Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę [email protected] forma
Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą [email protected] forma
Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Prašymas dėl vienkartinės licencijos išdavimo [email protected] forma
Prašymas išduoti leidimą prekiauti švenčių metu [email protected] forma
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais [email protected] forma
Prašymas išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais [email protected] forma
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais [email protected] forma
Paraiškos vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti forma [email protected] forma
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams prašymo forma [email protected] forma
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo kompensacijos suteikimo [email protected] forma
Prašymas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką [email protected] forma
Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo [email protected] forma
Prašymas tapti vaiko globėju (rūpintoju) [email protected] forma
Prašymas tapti šeimynos steigėju, dalyviu [email protected] forma
Prašymas tapti budinčiu globotoju [email protected] forma
Prašymas dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą gauti [email protected] forma
Prašymas dėl būsto pritaikymo neįgaliems [email protected] forma
Prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai arba tėvui, išauginusiems iki 8 metų bei gerai išauklėjusiems 5 ir daugiau vaikų [email protected] forma
Prašymas dėl laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo [email protected] forma
Švietimo ir sporto skyrius
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę [email protected] forma
Prašymas dėl priėmimo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą [email protected] forma
Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę [email protected] forma
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą [email protected] forma
Prašymas dėl paramos iš Studijų rėmimo programos [email protected] forma
Žemės ūkio skyrius
Prašymas dėl žemės ūkio technikos įregistravimo registre [email protected] forma
Prašymas dėl žemės ūkio technikos registro duomenų pakeitimo [email protected] forma
Žemės ūkio technikos pirkimo–pardavimo sutartis [email protected] forma
Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį [email protected] forma
Prašymas melioracijos statinių remontui [email protected] forma
Žemės nuomos deklaracijos forma juridiniams asmenims [email protected] forma

Žemės nuomos deklaracijos formoje naudojami įmokų kodai:

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Fizinių asmenų nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą (mokėjimo įmoka) 3111
Fizinių asmenų laiku nesumokėta įmoka už valstybinę žemę ir vandens telkinių nuomą 3112
Fizinių asmenų delspinigiai 3113
Juridinių vienetų nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą (mokėjimo įmoka) 3121
Juridinių vienetų laiku nesumokėta įmoka už valstybinę žemę ir vandens telkinių nuomą 3122
Juridinių vienetų delspinigiai 3123


Informacija valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams

Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį sumoka į Prienų rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą.
Gavėjas: Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590
Gavėjo sąskaita: LT14 7300 0100 7933 5910
Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank“, kodas 73000

Žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio deklaracijos (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) išsiunčiamos paštu iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį.

Informuojame, kad, nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.
Laiku nesumokėtas mokestis bus išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tiesės aktai :


DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-241 nustatyti 2013 metų žemės mokesčio tarifai (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:
1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1,5;
1.2. mėgėjiško sodo paskirties žemei – 1,5;
1.3. vandens ūkio paskirties ir vandens telkinių žemei – 1,5;
1.4. gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei – 0,75;
1.5. daugiaaukščių namų paskirties žemei – 0,4;
1.6. pramonės ir sandėliavimo paskirties žemei – 1,2;
1.7. komercinės paskirties ir rekreacinių teritorijų žemei – 0,75;
1.8. miškų ūkio paskirties žemei – 1,4,
1.9. nenaudojamai žemei – 3,0.
Daugiau informacijos Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Teisinė informacija“.


Dėl 2014 metų žemės mokesčio

DĖL 2014 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 

Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-105 nustatė šiuos 2014 metų žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės):
1. Pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:
1.1. žemės ūkio žemei (paskirties kodas 610) – 1,5;
1.2 žemės ūkio (sodų) žemei (paskirties kodas 611, 612) – 1,6;
1.3. vandens ūkio žemei (paskirties kodas 820) – 1,5;
1.4. miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) – 1,4;
1.5. kitai (gyvenamosios teritorijos, paskirties kodas 940) – 0,8;
1.6. kitai (daugiabučiams namams, paskirties kodas 954) – 0,5;
1.7. kitai (daugiaaukščių  teritorijos, paskirties  kodas 953) – 0,5;
1.8. kitai (individualiesiems namams, paskirties kodas 950) – 0,8;
1.9. kitai (mažaaukščių teritorijos, paskirties kodas 952) – 0,8;
1.10. kitai (pramoniniams statiniams ir sandėliavimo, paskirties kodas 970) – 1,5;
1.11. kitai (komercinei veiklai, paskirties kodas 972) – 1,5;
1.12. kitai (rekreaciniams statiniams, paskirties kodas 968) – 0,8;
1.13.kitai (visuomeninės paskirties teritorijos, paskirties kodas  994) – 0,8;
1.14. kitai (nenurodytai 1.5–1.13 papunkčiuose) – 1,5;
2. Pagal žemės sklypo naudojimo arba nenaudojimo kriterijų – apleistoms žemės ūkio naudmenoms – 4.

DĖL 2014 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO

Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-107 nusprendė 2014 metais žemės mokesčiu neapmokestinti fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo, neviršijančio 0,25 ha ne kaimo vietovėje ir 3,0 ha kaimo vietovėje esančių sklypų dydžio.

Daugiau informacijos Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos sprendimai“.