Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendino ES fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ (projekto kodas 05.5.1-APVA-R-019-21-0011; toliau –Projektas). 2019 m. gegužės 24 d. buvo pasirašyta Projekto sutartis tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Prienų rajono savivaldybės administracijos dėl Projekto finansavimo.

Dešiniosios Nemuno pakrantės teritorija , esanti Prienų miesto teritorijoje, yra priskirta tvarkymo zonai, kurios bendras kraštovaizdžio pobūdis – urbanistinis kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – tausojantis-intensyvus, gamtinis pobūdis – upės slėnio. Projekto tikslas buvo pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Prienų rajono savivaldybėje. Įvykdytas projektas leidžia grąžinti sutrikdytą gamtinę pusiausvyrą, padidina gamtinę bioįvairovę bei išsaugo ekologinį stabilumą. Taip leidžia užtikrinti erdvių ir funkcijų balansą, atliekant gamtinių struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimą, išsaugoti gamtinį kraštovaizdį nuo tolimesnio transformavimo. Teritorija, kurioje įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, 3,51 ha.

Įgyvendinus projektą sutvarkyti želdynai: iškirsti nereikalingi medžiai ir krūmai, nušienauta veja, pasodinta daugiamečių augalų (hortenzijų ir sedulų krūmų, kadagių). Taip pat įrengtas pėsčiųjų takus su integruotomis keturiomis apžvalgos aikštelėmis (regyklomis). Bendras takų ilgis sieks 630 m. Įrengti mažosios architektūros elementai. Suolai ir šiukšliadėžės įrengti pagal tautodailininko, meninės drožybos meistro Algimanto Sakalausko eskizus. Atlikus projekte numatytus darbus, teritorija pritaikyta gamtos ir visuomenės poreikiams, pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir ekologinė būklė, sudarytos sąlygos visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis.

Darbus atliko rangovas UAB „Hidrosta“ pagal 2020 m. vasario 21 d. statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-129.

Bendra projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ vertė – 131399,00 Eur. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.