Įgyvendintas projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Prienų rajono savivaldybėje“

Prienų rajono savivaldybė įgyvendino projektą ,,Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Prienų rajono savivaldybėje“. Projektui buvo skirtas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimas – 15 556,08 Eur. Projekto metu iš gyventojų buvo surinkta 72,98 tonos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų. Surinktos atliekos buvo transportuojamos į Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro inertinių atliekų apdorojimo aikštelę su asbesto šalinimo sekcija.