Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

Prienų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-21-0008, kurio tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą Jiezno mieste. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 915097,26 EUR.

Projekto failai: