Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo projektas

Projekto pavadinimas: Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo projektas

Tikslas. Pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Prienų rajono savivaldybėje.

Uždavinys. Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Nemuno kairiojo kranto Prienų mieste teritoriją, įgyvendinant kraštovaizdžio formavimo priemones tuo sudarant sąlygas visuomenei pažinti kraštovaizdžio vertybes.

Stadija: Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas

Projektavimo įmonė: UAB „Aplinkos inžinierių grupė“

Statytojas: Prienų rajono savivaldybės administracija

Statinio kategorija: Nesudėtingi statiniai

Adresas: Prienų m.

Statybos rūšis: Nauja statyba

Dalis: Bendroji

Tomas: I

Projekto Nr.: (9.233E)AR-8692020-KP

Projektas Finansuojamas iš Sanglaudos fondo.