Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams

Baigti viešųjų erdvių, esančių Nemuno dešiniojoje pakrantėje ir jos prieigose adresu Birštono g. 45, Birštono g. 43 bei dalyje Birštono g. teritorijos ir Panemunės g., Prienuose, tvarkymo darbai. Šie darbai atlikti įgyvendinant projektą „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“. Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimo, skatinant gyventojų užimtumą sutvarkytose viešosiose laisvalaikio ir poilsio erdvėse Prienų mieste.

Iki projekto įgyvendinimo viešoji erdvė dešiniojoje Nemuno pakrantėje nebuvo mėgstama Prienų miesto gyventojų laisvalaikio praleidimo. Čia daugiau gyventojų susirinkdavo tik šventinių renginių metu. Šioje teritorijoje labai trūko viešosios infrastruktūros: pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo, mažosios architektūros elementų. Buvo būtina atnaujinti esamą renginių vietą. Prienų rajono savivaldybės administracija inicijavo projektą ir ėmėsi jo įgyvendinimo tikėdamasi, kad patraukli kraštovaizdžio viešoji zona taps viena iš pagrindinių Prienų miesto viešųjų erdvių.

Techninius teritorijos atnaujinimo projektus parengė UAB „Egna“. UAB „Nerda“ atliko estrados perstatymo darbus, o atnaujintos renginių aikštės plotas dabar siekia apie 970 kv. m. Šalia aikštės įrengti dviračių stovai. Pietinėje aikštės dalyje (šlaite), buvusių suolų vietoje, įrengti nauji žiūrovų suolai su betoninių trinkelių taku. Iš viso įrengta 500 sėdimų vietų, kurias sudaro betoninės atramos ir mediniai suolai. Teritorijoje įrengtas apšvietimas, nutiestas asfalto dangos privažiavimas iki estrados aikštės, įrengtos vietos aptarnaujančių įmonių transportui ir prekybai. Kita darbų dalis, kurią atliko UAB „Kelranga“, apėmė pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą kartu su apšvietimu palei Panemunės g. Kartu buvo sutvarkytos nuovažos, įrengtos žmonių su negalia poilsio aikštelės. Šalia stadiono (Birštono g. 43) įrengta 24 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

Įgyvendinus projektą „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ pasiekti šie rezultatai: kompleksiškai sutvarkyta esama Nemuno dešiniosios pakrantės viešoji infrastruktūra ir padidintas teritorijos pritaikomumas gyventojų poilsiui, rekreacijai, aktyviam laisvalaikiui, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus. Sutvarkius viešąją erdvę, pagerėjo Prienų miesto gyvenamoji aplinka, sudarytos sąlygos verslo plėtrai ir gyventojų užimtumo didėjimui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 350000,00 Eur. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.