Pradedamas vykdyti projektas „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pradeda įgyvendinti projektą „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projekto tikslas – padidinti Prienų rajono vaikų ir vyresnio amžiaus (55 metų ir vyresnių) gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius, kuriant saugią ir sveikatai palankią aplinką Prienų rajone.

Projekto metu bus organizuojamos kompleksiškos veiklos ir renginiai tiek mokiniams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Projekto tikslinės grupės – Prienų r. 10–11 klasių ar 2–3 gimnazinių klasių mokiniai ir vyresnio amžiaus gyventojai (55 m. ir vyresni). Projekto metu bus gerinamos mokinių skubios pagalbos teikimo žinios ir ugdomi praktiniai įgūdžiai, rengiami pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose dalyvaus 300 Prienų r. mokinių. Vyresnio amžiaus gyventojams bus organizuojamos praktinės ir teorinės fizinio aktyvumo veiklos, į kurias planuojama įtraukti ir mankštas baseine kartu su treneriu ar kitu kvalifikuotu specialistu. Taip pat bus skaitomos paskaitos mitybos ir psichikos sveikatos tematika. Planuojama į projekto veiklas įtraukti 500 Prienų r. vyresnio amžiaus gyventojų. Įgyvendinus projektą, pagerės Prienų r. gyventojų sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai, sveikatos raštingumo lygis.

Projektas „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“ bus finansuojamas iš ES struktūrinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų. Paramos suma 128 700,92 Eur, 10 435,22 Eur – Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti iš viso skirta 139 136,14 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija