Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ veiklą „Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miesto traukos centrus ar stiprinant esamus: viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas statinių, skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas“ įgyvendintas projektas „Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“. Jo metu buvo pertvarkyta, rekonstruota ir pritaikyta pagal miesto poreikius senoji autobusų stotis. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vertė 286 703 Eur ( ES lėšos – 265 200 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 21502 Eur.).

Prieniečiams šiuolaikiškos autobusų stoties reikėjo ne vien dėl miesto prestižo, dar sovietmečio statinys, tarnavęs prieniečiams nuo 1957 metų, buvo neekonomiškas, šaltas, brangiai kainavo jo išlaikymas. Tačiau rekonstruotas pastatas ne tik sumažino autobusų stoties eksploatacines išlaidas, bet ir pagražino miesto veidą. Rekonstrukcijos metu, siekiant kuo didesnio pastato funkcionalumo, buvo keičiami techniniai sprendiniai, todėl keletą kartų reikėjo tikslinti techninį darbo projektą. Nors rekonstrukcijos darbų pabaiga šiek tiek vėlavo, viskas atlikta kokybiškai: apšiltintas pastato fasadas, stogas, įrengtas šildymas gamtinėmis dujomis. Pastate įrengti patogūs kabinetai darbuotojams, bilietų kasa, smulkiųjų siuntų skyrius, keleivių laukimo salė, erdvė komercinei veiklai, priešgaisrinė signalizacija, sumontuotos vaizdo kameros. Rekonstruotas ne tik stoties pastatas, atnaujinti ir keleivių laipinimo peronai, stovėjimo aikštelė, sutvarkyta pastato teritorija. Rangovas įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose, pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. Tikimasi, kad po rekonstrukcijos pagerės viešojo transporto paslaugų kokybė ir prieinamumas, sukurta patrauklesnė vieša erdvė sudarys palankesnes sąlygas Prienų miesto socialinei-ekonominei plėtrai.