Prienų miesto J. Vilkutaičio–Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ yra pradedamas vykdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0022 „Prienų miesto J. Vilkutaičio–Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“.

Projekto failai: