Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“. Projekto biudžetas – 346 529 Eur, projektui finansuoti iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo skirta 294 549 Eur. Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą. Tam rekonstruota dalis nenaudojamo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Veiverių PSPC) pastato, esančio Kauno g. 56, Veiverių miestelyje. Rekonstruotame pastate sukurta 15 vietų ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai ir 10 vietų savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugai teikti, įrengtos personalo patalpos. Įgyvendinant projektą pastato rekonstrukcijos darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė „Stafas“. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos priėmė rekonstrukcijos darbus ir išdavė statybos užbaigimo aktą. Savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Veiverių PSPC pasirūpino baldais ir įranga kambariams ir virtuvėlėms. Savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugas vienu metu galės gauti 10 žmonių – įrengti 4 atskiri kambariai. Socialinės globos paslaugoms teikti įrengti 7 kambariai su 15 miegamų lovų. Naujai įrengtose patalpose paslaugas teiks darbuotojai, kurie šiuo metu dirba Veiverių PSPC.