Sporto aikštyno Prienų r. sav. Prienų m. Kęstučio g. 45 rekonstravimo projektas ir topografinis planas

Objektas: SPORTO AIKŠTYNO PRIENŲ R. SAV., PRIENŲ M. KĘSTUČIO G. 45, REKONSTAVIMO PROJEKTAS
Statybos adresas (geografinė vieta): KĘSTUČIO G. 45, PPRIENŲ M.
Statytojas (užsakovas): Prienų rajono savivaldybės administracija
Statybos rūšis (pagal STR 01.01.08:2002): Rekonstravimo projektas
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Sporto paskirties inžineriniai statiniai
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017): Nesudėtingi statiniai II grupė
Projektuotojas: UAB „AV Architektūros studija“, įmonės kodas 303054789, adresas Veiverių g. 134-303, Kaunas, tel.: 863563760, 864801749, [email protected]. Projekto vadovai yra Jurgita Masaitienė A 1884, Aurimas Lukšys A 2051.
Projektavimo etapai (stadijos): Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – parengiami projektiniai pasiūlymai Kultūros paveldo departamentui, jų pagrindu rengiamas – techninis projektas. Jo sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentas“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimus.
Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas: Projektas įgyvendinamas vienu etapu.