Eil.
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo  Neringa Šukevičienė
 2 Dėl žalos išieškojimo  Neringa Šukevičienė
 3 Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
 4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
 5 Dėl žemė nuomos mokesčio  Nijolė Paužienė
 6 Dėl žemės mokesčio  Nijolė Paužienė
 7 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio  Nijolė Paužienė
 8 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  Nijolė Paužienė
 9 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
 10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn  Irena Judickienė
 11 Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai  Irena Judickienė
 12 Dėl lėšų skyrimo iš Privatizavimo fondo  Irena Judickienė
 13 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo  Irena Judickienė
 14 Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano  2014–2020 m. patvirtinimo  Henrikas Vepštas
 15 Dėl Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Henrikas Vepštas
 16 Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo  Dalia Joneliūnienė
 17 Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
 18 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  Dalia Joneliūnienė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo Algis Marcinkevičius
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo Neringa Šukevičienė
3 Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo Neringa Šukevičienė
4 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
5 Dėl pritarimo projektui „Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus ir stogo tvarkybos darbai“ Henrikas Vepštas
6 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2013 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2012 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
7 Dėl pritarimo projektui „Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ Donatas Šimukonis
8 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo  Romas Trakymas
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Romas Trakymas
10 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Algis Čerkauskas
11 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Algis Čerkauskas
12 Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus  Algis Čerkauskas
13 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo  Algis Čerkauskas
14 Dėl savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo padidinimo Algis Čerkauskas
15 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo  Henrikas Vepštas
16 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo Audrius Narvydas

Eil.
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-200 „Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo švietimo įstaigų vadovams“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
3 Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
4 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
5 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
6 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise  Algis Čerkauskas
7 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui  Algis Čerkauskas
8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn  Algis Čerkauskas
9 Dėl sutikimo įregistruoti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyriaus buveinę  Algis Čerkauskas
10 Dėl gaisrinių automobilių įrašymo į  Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir jų perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai  Algis Čerkauskas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo  Algis Čerkauskas
12 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
13 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo  Henrikas Vepštas
14 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausų  Dalia Joneliūnienė
15 Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos darbo (2012 10 27–2013 10 31) ataskaita  Audrius Narvydas
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai Algis Čerkauskas
2  Dėl pastato perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Algis Čerkauskas

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
3 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Nijolė Paužienė
4 Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
5 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
6 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai Zita Mažeikienė
7 Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą Zita Mažeikienė
8 Dėl valstybės turto nurašymo Zita Mažeikienė
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-173 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo Zita Mažeikienė
10 Dėl mokyklinių autobusų perdavimo panaudos teise Zita Mažeikienė
11 Dėl privatizavimo lėšų skyrimo Zita Mažeikienė
12 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Eugenija Sadauskienė
13 Dėl pritarimo projektui „Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ Donatas Šimukonis
14 Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo Donatas Šimukonis
15 Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos organizuojamų sporto, meno, kultūros renginių bilietų kainų ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16 Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
17 Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
18 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-42 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
19 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
20 Dėl Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
21 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
22 Dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo švietimo įstaigų vadovams Rimvydas Zailskas
23 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-178 „Dėl  Verslo plėtojimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
24 Dėl pritarimo remonto darbams Henrikas Vepštas
25 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto J. Lukšos gatvės rekonstrukcija“ pakeitimo Vytautas Griauslys
26 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-243 „Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios Vytautas Griauslys
27 Dėl pavadinimų Šilavoto seniūnijos Naujasodžio ir Šilavoto kaimų gatvėms suteikimo Dalia Joneliūnienė
28 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI   
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-154 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013–2014 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo Rima Zablackienė

Eil.
Nr.
 Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų  Vytautė Draugelytė
2 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013–2014 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
3 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2013–2014 mokslo metais patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
4 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai  Rimvydas Zailskas
5 Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
6 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-52 „Dėl Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
7 Dėl 2013 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų  Nijolė Paužienė
8 Dėl 2013 m. žemės nuomos mokesčio  Nijolė Paužienė
9 Dėl 2013 m. žemės mokesčio  Nijolė Paužienė
10 Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
11 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo  Nijolė Paužienė
12 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką  Sandra Mekionienė
13 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo  Sandra Mekionienė
14 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
15 Dėl žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui Zita Mažeikienė
16 Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise Prienų r. Stakliškių vidurinei mokyklai Zita Mažeikienė
17 Dėl statinių Pušyno g. 2, Prienuose, pripažinimo nereikalingais Zita Mažeikienė
18 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su uždarąja akcine bendrove „TELE2“ Zita Mažeikienė
19 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Zita Mažeikienė
20 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ Zita Mažeikienė
21 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Stakliškių vidurinei mokyklai Zita Mažeikienė
22 Dėl privatizavimo lėšų skyrimo Zita Mažeikienė
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvados Zita Mažeikienė
23 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ vykdomo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje). II etapas“ Antanas Bartusevičius
24 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo Antanas Bartusevičius
25 Dėl pritarimo projektams Antanas Bartusevičius
26 Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybų komisijos patvirtinimo Antanas Bartusevičius
 PAPILDOMI KLAUSIMAI 
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Antanas Bartusevičius

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo Vytas Bujanauskas
2 Dėl Administracinės komisijos sudarymo  Vytautė Draugelytė
 3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ papildymo Rimvydas Zailskas
4 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 5 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 6 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 7 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus projektui „Kokia laisvės troškimo kaina?“  Rimantas Šiugždinis
 8 Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Prienų žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą  Vytautas Griauslys
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-285 „Dėl pritarimo projektui „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
 10 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
 11 Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo  Nijolė Paužienė
 12 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  Virginijus Slauta
 13 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos patvirtinimo  Virginijus Slauta
14 Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Prienų rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo Virginijus Slauta
15 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo Laima Jančiauskienė
16 Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo Laima Jančiauskienė
17 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo  Laima Jančiauskienė
18 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Zita Mažeikienė
19 Dėl patalpų panaudos Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenei „Dūmė”  Zita Mažeikienė
20 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Seimo nariui ir panaudos sutarties nutraukimo“ pripažinimo netekusiu galios Zita Mažeikienė
21 Dėl leidimo rekonstruoti garažą Zita Mažeikienė
22 Dėl komercinės paskirties pastatų statybos ir rekonstrukcijos   Zita Mažeikienė
23 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai   Zita Mažeikienė
24 Dėl valstybės turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Zita Mažeikienė
25 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Balbieriškio ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrams Zita Mažeikienė
26 Dėl valstybės turto nurašymo   Zita Mažeikienė
27 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo  Zita Mažeikienė
28 Dėl Prienų rajono tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo  Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ pakeitimo Zita Mažeikienė
29 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zita Mažeikienė
30 Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Zita Mažeikienė
31 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo  Zita Mažeikienė
32 Dėl Juozo Vilkutaičio-Keturakio atminimo įamžinimo Prienų mieste Zita Mažeikienė
33 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-43 „Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
34 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
35 Dėl Stakliškių kaimo dalies detaliojo plano rengimo  Dalia Joneliūnienė
36 Dėl Išlaužo kaimo detaliojo plano rengimo    Dalia Joneliūnienė
37 Dėl Pakuonio miestelio bendrojo plano rengimo    Dalia Joneliūnienė
38 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo suteikimo naujai gatvei    Dalia Joneliūnienė
39  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus atleidimo iš pareigų  Rima Zablackienė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1 Dėl Administracinės komisijos sudarymo  Vytautė Draugelytė
 2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ papildymo Rimvydas Zailskas
 3 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 4 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 5 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 6 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus projektui „Kokia laisvės troškimo kaina?“  Rimantas Šiugždinis
 7 Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Prienų žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą  Lina Matulevičienė
 8 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
 9 Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo  Nijolė Paužienė
 10 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  Virginijus Slauta
 11 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos patvirtinimo  Virginijus Slauta
12 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
13 Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
14 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
15 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Algis Čerkauskas
16 Dėl patalpų panaudos Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenei „Dūmė”   Algis Čerkauskas
17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Seimo nariui ir panaudos sutarties nutraukimo“ pripažinimo netekusiu galios   Algis Čerkauskas
18 Dėl leidimo rekonstruoti garažą   Algis Čerkauskas
19 Dėl komercinės paskirties pastatų statybos ir rekonstrukcijos   Algis Čerkauskas
20 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai   Algis Čerkauskas
21 Dėl valstybės turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms   Algis Čerkauskas
22 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Balbieriškio ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrams   Algis Čerkauskas
23 Dėl valstybės turto nurašymo   Algis Čerkauskas
24 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo   Algis Čerkauskas
25 Dėl Prienų rajono tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo  Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ pakeitimo   Algis Čerkauskas
26 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-43 „Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
27 Dėl Stakliškių kaimo dalies detaliojo plano rengimo  Dalia Joneliūnienė
28 Dėl Išlaužo kaimo detaliojo plano rengimo    Dalia Joneliūnienė
29 Dėl Pakuonio miestelio bendrojo plano rengimo    Dalia Joneliūnienė
30 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo suteikimo naujai gatvei    Dalia Joneliūnienė
 PAPILDOMI KLAUSIMAI 
1 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Algis Čerkauskas

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojos Loretos Jakinevičienės atleidimo iš pareigų prieš terminą  Alvydas Vaicekauskas
 2 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus atleidimo iš pareigų  Rima Zablackienė
 3 Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 4 Dėl Prienų r. Želkūnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Želkūnų pagrindinės mokyklos ir Stakliškių vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Stakliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 5 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 6 Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo  Rimantas Šiugždinis
 7 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto J. Lukšos gatvės rekonstrukcija“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
 8 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-84 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
10 Dėl pritarimo projektui „Jiezno kultūros centro modernizavimas“  Donatas Šimukonis
11 Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo  Nijolė Paužienė
12 Dėl ilgalaikės paskolos projektams finansuoti  Nijolė Paužienė
13 Dėl 2014 metų žemės mokesčio  Nijolė Paužienė
14 Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo  Nijolė Paužienė
15 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  Nijolė Paužienė
16 Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo  Nijolė Paužienė
17 Dėl viešbučio pastato Prienuose, Kranto g. 8, nuomos viešo konkurso būdu  Zita Mažeikienė
18 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Zita Mažeikienė
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo  Zita Mažeikienė
20 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai  Zita Mažeikienė
21 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų UAB „Prienų energija“ nustatymo  Henrikas Vepštas
22 Dėl pritarimo pasirašyti sutartį  Henrikas Vepštas
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1  Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo Egidijus Visockas
2  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo Vytautas Martinaitis
3 Dėl pritarimo  projektams Vytautas Griauslys

Eil.
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos  Vytas Bujanauskas
2 Dėl Renginių organizavimo Prienų rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
4 Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų Rimvydas Zailskas
5 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį Rimantas Šiugždinis
6 Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
7 Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8 Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo Nijolė Paužienė
9 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektams finansuoti  Nijolė Paužienė
10 Dėl pritarimo vietos projektams Henrikas Vepštas
11 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos ataskaitoms Virginijus Slauta
12 Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo Virginijus Slauta
13 Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai patikėjimo teise Zita Mažeikienė
14 Dėl turto perdavimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui patikėjimo teise Zita Mažeikienė
15 Dėl negyvenamųjų patalpų Prienų r. sav., Ašmintos k., Dvaro g. 4, panaudos Zita Mažeikienė
16 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Seimo nariui ir panaudos sutarties nutraukimo Zita Mažeikienė
17 Dėl komercinės paskirties pastatų statybos ir rekonstrukcijos Zita Mažeikienė
18 Dėl sutikimo rekonstruoti stogą Zita Mažeikienė
19 Dėl savivaldybės socialinių butų nuomos Zita Mažeikienė
20 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Išlaužo pagrindinei mokyklai Zita Mažeikienė
21 Dėl valstybės turto nurašymo Zita Mažeikienė
22 Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai Zita Mažeikienė
23 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-261 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T3-317 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą“ papildymo“ papildymo Zita Mažeikienė
24 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Zita Mažeikienė
25 Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo Henrikas Vepštas
26 Dėl pritarimo Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2012–2014 m. projektui Henrikas Vepštas
PAPILDOMI KLAUSIMAI 
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų“ pakeitimo Vytautė Draugelytė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos  Violeta Gaidienė
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-152 „Dėl Prienų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  Rimvydas Zailskas
4 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Želkūnų pagrindinę mokyklą Rimvydas Zailskas
5 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013–2014 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6 Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7 Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas” lėšų skyrimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10 Dėl garantijos suteikimo  Nijolė Paužienė
11 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-243 „Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
12 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
13 Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
14 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programos patvirtinimo Virginijus Slauta
15 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai  Virginijus Slauta
16 Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo  Zita Mažeikienė
17 Dėl patalpų panaudos VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui  Zita Mažeikienė
18 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-181 „Dėl  leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas“ pakeitimo  Zita Mažeikienė
19 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainų patvirtinimo  Zita Mažeikienė
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Zita Mažeikienė
21 Dėl valstybės turto nurašymo  Zita Mažeikienė
22 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Zita Mažeikienė
23 Dėl Prienų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013–2014 metams patvirtinimo  Henrikas Vepštas
24 Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnijos Truncų ir Verbyliškių kaimų gatvėms suteikimo  Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI  
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos

Algis Marcinkevičius

2

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

Algis Marcinkevičius

3

Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Vytautė Draugelytė

4

Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Nijolė Paužienė

5

Dėl vietinės rinkliavos

Nijolė Paužienė

6

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

Rimantas Šiugždinis

7

Dėl jaunimo problemų sprendimo Prienų rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo

Rimantas Šiugždinis

8

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Vytautas Griauslys

9

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir panaudos sutarties nutraukimo

Zita Mažeikienė

10

Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn

Zita Mažeikienė

11

Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai

Zita Mažeikienė

12

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai

Zita Mažeikienė

13

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pavežti į Lietuvos Respubliką

Eugenija Sadauskienė

14

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-114 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Eugenija Sadauskienė

15

Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo dvyliktaisiais nuomos metais

Henrikas Vepštas

16

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo

Henrikas Vepštas

17

Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo

Henrikas Vepštas

18

Dėl alternatyviosios energijos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių grupių, parkų) išdėstymo Prienų rajone schemos-specialiojo plano rengimo bei atitinkamų detaliųjų planų tvirtinimo

Audrius Narvydas

19

Dėl sutikimo naudoti Prienų rajono savivaldybės herbą Prienų autoklubo logotipe

Dalia Joneliūnienė

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

 Pranešėjas

1

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-229 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Vytautė Draugelytė

2

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo

Vytautė Draugelytė

3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo

Vytautė Draugelytė

4

Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Rimantas Šiugždinis

5

Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo

Rimantas Šiugždinis

6

Dėl Prienų rajono savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo ir triukšmo rodiklių savivaldybės teritorijoje patvirtinimo

Virginijus Slauta

7

Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Virginijus Slauta

8

Dėl Prienų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Eugenija Sadauskienė

9

Dėl Jiezno vaikų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo

Eugenija Sadauskienė

10

Dėl išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo

Eugenija Sadauskienė

11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-38 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

Eugenija Sadauskienė

12

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2013 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2012 m. ataskaitos patvirtinimo

Donatas Šimukonis

13

Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių panaudos

Zita Mažeikienė

14

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai patikėjimo teise

Zita Mažeikienė

15

Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių nutraukimo

Zita Mažeikienė

16

Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo

Zita Mažeikienė

17

Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai

Zita Mažeikienė

18

Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Zita Mažeikienė

19

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai

Zita Mažeikienė

20

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimų Nr. T3-302 ir Nr. T3-308 pripažinimo netekusiais galios

Zita Mažeikienė

21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-310 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Henrikas Vepštas

22

Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo

Henrikas Vepštas

23

Dėl pritarimo sutarčiai

Henrikas Vepštas

24

Dėl Stakliškių kapinių plėtros detaliojo plano rengimo ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6953/0006:119) Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams

Dalia Joneliūnienė

25

Dėl sutikimo statyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę

Dalia Joneliūnienė

26

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Dalia Joneliūnienė

PAPILDOMI KLAUSIMAI

1

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Kęstučio g. 87, Prienuose

Zita Mažeikienė

2

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo