Eilės Nr Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš pareigų (Pastaba. Sprendimo projektas parengtas ir teikiamas ne mero iniciatyva.) Arūnas Vaidogas
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-70 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Aldona Krušinskienė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Simona Ramanauskienė
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo Simona Ramanauskienė
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
 6. Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projektuose Donatas Šimukonis
 7. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Nijolė Paužienė
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 9. Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Paužienė
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Džiuljeta Čepeliauskienė
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Aušra Žiurauskaitė
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo Ilona Ramanauskienė
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Juozas Šiugždinis
 14. Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
 15. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Virginijus Slauta
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Virginijus Slauta
PAPILDOMI KLAUSIMAI
 1. Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų Aldona Krušinskienė
 2. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė

Eilės Nr Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
 3. Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ Donatas Šimukonis
 4. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“ Donatas Šimukonis
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-19 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Nijolė Paužienė
 8. Dėl žemės mokesčio Nijolė Paužienė
 9. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Nijolė Paužienė
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20  „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai „Plačiajuostis internetas“ Džiuljeta Čepeliauskienė
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarnybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-22 “Dėl pastatų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise” pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 13. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Linutė Mikušauskienė
 14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
 15. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Dainius Sodaitis
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-62 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Juozas Šiugždinis
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Juozas Šiugždinis
 18. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
 19. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo Virginijus Slauta
 20. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš pareigų Arūnas Vaidogas
 2. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti automobilius Džiuljeta Čepeliauskienė

Eilės Nr Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
 3. Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ Donatas Šimukonis
 4. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“ Donatas Šimukonis
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-19 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Nijolė Paužienė
 8. Dėl žemės mokesčio Nijolė Paužienė
 9. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Nijolė Paužienė
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20  „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai „Plačiajuostis internetas“ Džiuljeta Čepeliauskienė
 12. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Linutė Mikušauskienė
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
 14. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Dainius Sodaitis
 15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-62 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Juozas Šiugždinis
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Juozas Šiugždinis
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
 18. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo Virginijus Slauta
 19. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus atleidimo iš pareigų Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 3. Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 4. Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 5. Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 6. Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 7. Dėl dalyvavimo projekte „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ partnerio teisėmis Donatas Šimukonis
 8. Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ Donatas Šimukonis
 9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 11. Dėl sutikimo įregistruoti Prienų globos namų darbuotojų profesinės sąjungos buveinę Henrikas Vepštas
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai Henrikas Vepštas
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai „Plačiajuostis internetas“ Henrikas Vepštas
 14. Dėl Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
 15. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Henrikas Vepštas
 16. Dėl stacionarinės slaugos paslaugos kainos ir slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose Eugenija Sadauskienė
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos  patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
 18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
 19. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Kauno g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-129 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Rimantas Šiugždinis
 3. Dėl pritarimo projektams Donatas Šimukonis
 4. Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis Donatas Šimukonis
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  ilgalaikio materialiojo turto nuomos Dainius Sodaitis
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-202 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ pakeitimo Linutė Mikušauskienė
 8. Dėl Prienų rajono  savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
 9. Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ Henrikas Vepštas
 10. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
 12. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo Virginijus Slauta
 13. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Lina Guzaitienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 2. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2016–2017 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 3. Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 4. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai Rimvydas Zailskas
 5. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
 6. Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant prie Prienų švietimo centro Rimvydas Zailskas
 7. Dėl kategorijų suteikimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams Irena Urbanavičienė
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo Irena Urbanavičienė
 9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 10. Dėl 2016 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Nijolė Paužienė
11.

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

2015 m. KFAR audito ataskaita
Audito išvada

Nijolė Paužienė
12. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos Džiuljeta Čepeliauskienė
13. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Džiuljeta Čepeliauskienė
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos Džiuljeta Čepeliauskienė
15. Dėl valstybės turto, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio mstl., Klevų g. 10, perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai Džiuljeta Čepeliauskienė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo Džiuljeta Čepeliauskienė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  ilgalaikio materialiojo turto nuomos Džiuljeta Čepeliauskienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-51 ,,Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-80 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Žiurauskaitė
24. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Algis Marcinkevičius
25. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos Henrikas Vepštas
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T3-251 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano  2014–2020 m.  patvirtinimo“ papildymo Ilona Ramanauskienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Juozas Šiugždinis
28. Dėl pritarimo sutartims Juozas Šiugždinis
29. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Donatas Šimukonis
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo Romas Trakymas

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai Raimundas Markūnas
2. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai Dalia Vertinskienė
3. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai Ligita Gediminienė
4. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
5. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai Virginija Mitrikevičienė
6. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
7. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2015 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2015 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
9. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitai Pranas Mitkevičius
10. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2015 metų veiklos ataskaitai Albina Minciuvienė
11. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje Vytautė Draugelytė
12. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
13. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
14. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
16. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai Rimvydas Zailskas
17. Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis Donatas Šimukonis
18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Meninės drožybos projektui „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“ ir savivaldybės turto investavimo Donatas Šimukonis
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
20. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo Prienų krašto muziejui Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl hidrokostiumų perdavimo panaudos teise Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo Džiuljeta Čepeliauskienė
25. Dėl sutikimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Teisinių ir buhalterinių paslaugų centro buveinę Džiuljeta Čepeliauskienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo Džiuljeta Čepeliauskienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Aušra Žiurauskaitė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-96 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ papildymo Linutė Mikušauskienė
29. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008–2015 m. ataskaitai Dalia Joneliūnienė
30. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Šilavoto sen., Jiestrakio k., Ūkininkų g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
31. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų akreditavimo komisijos sudarymo Rimantas Šiugždinis
2. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Vilanai Petrušienei ir darbo sutarties su ja nutraukimo Vytautė Draugelytė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai Loreta Šernienė
2. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2015 metų veiklos ataskaitai Zina Dzencevičienė
3. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2015 metų veiklos ataskaitai Birutė Šuliauskienė
4. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015 metų veiklos ataskaitai Vilana Petrušienė
5. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Rasa Staliūnienė
6. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Aida Pūraitė
7. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Mindaugas Labanauskas
8. Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai Angelė Vasiliauskienė
9. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2015 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
10. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitai Giedrė Žilinskaitė
11. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2015 metų veiklos ataskaitai Aurelija Urbonienė
12. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai Irena Laukaitytė
13. Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai Jūratė Virginija Žukauskienė
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Virginijus Slauta
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
17. Dėl žemės mokesčio lengvatų Nijolė Paužienė
18. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Nijolė Paužienė
19. Dėl nekilnojamųjų daiktų Vytauto g. 11, Prienų m., pirkimo Džiuljeta Čepeliauskienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo Prienų krašto muziejui Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Džiuljeta Čepeliauskienė
25. Dėl valstybės turto nurašymo Džiuljeta Čepeliauskienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo Džiuljeta Čepeliauskienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo Henrikas Vepštas
28. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo Henrikas Vepštas
29. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Henrikas Vepštas
30. Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
31. Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
33. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo Dalia Joneliūnienė
35. Dėl Prienų miesto bendrojo plano keitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl pritarimo projektams Antanas Bartusevičius

Eilė Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitai Danutė Stankevičienė
2. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai Irma Šneiderienė
3. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai Neringa Zujienė
4. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai Audronė Raibužienė
5. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai Irena Tarasevičienė
6. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Ilona Balčiukynienė
7. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Stasys Valančius
8. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Rasa Žilinskienė
9. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Saulius Pūras
10. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Audronė Vaicekauskienė
11. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Renata Liagienė
12. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai Valentina Radzevičienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16. Dėl pritarimo projektams Donatas Šimukonis
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Nijolė Paužienė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
19. Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
20. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo Algis Marcinkevičius
22. Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo ir turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo Henrikas Vepštas
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
28. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo Eugenija Sadauskienė
29. Dėl M. S. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo Eugenija Sadauskienė
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo Virginijus Slauta
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo Virginijus Slauta
32. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai Virginijus Slauta
33. Dėl Stakliškių kaimo kapinių praplėtimo detaliojo plano (žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengiamasis etapas) patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
34. Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas Dalia Joneliūnienė
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
36. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-35 “Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-249 “Dėl pritarimo projektui” pakeitimo Donatas Šimukonis
Informacinis pranešimas
1. Kauno apygardos probacijos tarnybos informacija Saulius Rajunčius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitos
Dėl techninių nesklandumų geresnės kokybės projekto priedą galima peržiūrėti čia
Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
3. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai Povilas Rimkus
4. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
6. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
7. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai Lina Kazlauskienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės Vytautė Draugelytė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Vytautė Draugelytė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos Arūnas Vaidogas
13. Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 8 d. peticijos Aldona Krušinskienė
14. Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 15 d. peticijos Aldona Krušinskienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
17. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo Rimvydas Zailskas
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo Donatas Šimukonis
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo Donatas Šimukonis
21. Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ Donatas Šimukonis
22. Dėl pritarimo projektams Donatas Šimukonis
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo Algis Marcinkevičius
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Algis Marcinkevičius
25. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius Henrikas Vepštas
26. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Henrikas Vepštas
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Henrikas Vepštas
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos Henrikas Vepštas
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos Henrikas Vepštas
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo Henrikas Vepštas
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Henrikas Vepštas
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Henrikas Vepštas
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Henrikas Vepštas
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo Henrikas Vepštas
35. Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Henrikas Vepštas
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
37. Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
38. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
39. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
40. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo Henrikas Vepštas
41. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
42. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
43. Dėl K. D. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo Eugenija Sadauskienė
44. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
45. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. veiklos programos patvirtinimo Virginijus Slauta
46. Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
47. Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
48. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.T3-197 „Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
49. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų panaikinimo Dalia Joneliūnienė
50. Dėl Prienų miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo Algimantas Matulevičius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos Egidijus Visockas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos Violeta Gaidienė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Virginija Zujienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Vytautas Griauslys
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo Nijolė Paužienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų vandenys“ ir „Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškos eurais“ pakeitimo Henrikas Vepštas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo Henrikas Vepštas
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo Donatas Šimukonis
10. Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies panaikinimo Virginijus Slauta
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo Lina Guzaitienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo Romas Trakymas
Informaciniai pranešimai
1. Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų veiklos ataskaita Vytautė Draugelytė
2. Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto 2015 metų veiklos ataskaita Loreta Jakinevičienė
3. Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita Loreta Jakinevičienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
4. Dėl Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
6. Dėl pritarimo projektams Vytautas Griauslys
7. Dėl dalyvavimo projekte „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara“ partnerio teisėmis Vytautas Griauslys
8. Dėl pritarimo Skriaudžių kaimo bendruomenės projektui Vytautas Griauslys
9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Henrikas Vepštas
10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Henrikas Vepštas
11. Dėl valstybės turto nurašymo Henrikas Vepštas
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
13. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo Virginijus Slauta
14. Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
15. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl pritarimo projektams Henrikas Vepštas