Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Vaida Stasytienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Robertas Želvys
10. Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
11. Dėl pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
12. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo Dalia Joneliūnienė

Eilės nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bendradarbiavimo sutarčiai Irena Urbanavičienė
4. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Giedrė Laurinaitienė
5. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ Giedrė Laurinaitienė
6. Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Giedrė Laurinaitienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
8. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Nijolė Paužienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
10. Dėl žemės mokesčio lengvatos nustatymo Arūnas Vaidogas
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų  patvirtinimo Robertas Želvys
12. Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo Robertas Želvys
13. Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ Robertas Želvys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 „Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei“ pakeitimo Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-221 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo Robertas Želvys
17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
18. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-253 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
22. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 60, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pirkimo Robertas Želvys
23. Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų rajono savivaldybės būstą Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
25. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
26. Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
27. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sigita Ražanskienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
4. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui Robertas Želvys
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo Robertas Želvys
7. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinamu (negalimu) naudoti Robertas Želvys
9. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
10. Dėl sutikimo įrengti fotovoltinę saulės šviesos jėgainę Robertas Želvys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Robertas Želvys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
13. Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl sutikimo perimti paviršinio vandens nuvedimo sistemą Robertas Želvys

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-80 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ Giedrė Laurinaitienė
7. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Giedrė Laurinaitienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Džiuljeta Čepeliauskienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
2. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl VšĮ „Prienai“ steigimo Irena Urbanavičienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Giedrė Laurinaitienė
6. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės projektui Giedrė Laurinaitienė
7. Dėl lėšų skyrimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ Giedrė Laurinaitienė
8. Dėl projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ Giedrė Laurinaitienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Nijolė Paužienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
11. Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Nijolė Paužienė
12. Dėl žemės mokesčio Nijolė Paužienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-148 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
14. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
17. Dėl elektros oro linijų pirkimo Robertas Želvys
18. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Robertas Želvys
19. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui Robertas Želvys
21. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros dalininko teisių ir pareigų perdavimo ir dalininko įnašo pardavimo Robertas Želvys
22. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
23. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą Robertas Želvys
24. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Robertas Želvys
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Robertas Želvys
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
27. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro maitinimo išlaidų normų patvirtinimo Sandra Mekionienė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
29. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Gintarė Jankauskaitė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl išvados patvirtinimo Algis Marcinkevičius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo sutartims Robertas Želvys
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Robertas Želvys

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai Agnė Dargužienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
3. Dėl įgaliojimų Prienų rajono savivaldybės merui Vytautė Draugelytė
4. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Rasa Staliūniene Vytautė Draugelytė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-78 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
11. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
12. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
13. Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
14. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą Rimantas Šiugždinis
17. Dėl projekto „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Vaida Stasytienė
18. Dėl projekto „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Vaida Stasytienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
20. Dėl žemės mokesčio sumažinimo Nijolė Paužienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
22. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Robertas Želvys
23. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ Robertas Želvys
24. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų krašto muziejui Robertas Želvys
25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
26. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
27. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Robertas Želvys
28. Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Robertas Želvys
29. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui Robertas Želvys
30. Dėl turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Robertas Želvys
31. Dėl leidimo atlikti nekilnojamojo turto remonto darbus Robertas Želvys
32. Dėl atsisakymo perimti nekilnojamąjį turtą, esantį Klevų g. 29, Balbieriškyje, Prienų r. sav. Robertas Želvys
33. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
34. Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Robertas Želvys
36. Dėl pritarimo sutarčiai Robertas Želvys
37. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-293 „Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
39. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Robertas Želvys
2. Dėl išvados patvirtinimo
Su išvadoje nurodytais priedais galite susipažinti pas Savivaldybės tarybos sekretorę
Algis Marcinkevičius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl tarnybinio nusižengimo Violeta Gaidienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo Algis Bartusevičius
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo Gintarė Jankauskaitė
4. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo Gintarė Jankauskaitė
5. Dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo Gintarė Jankauskaitė
6. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Gintarė Jankauskaitė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos laikinosios komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą Vaida Stasytienė
10. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Vaida Stasytienė
11. Dėl projekto „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Vaida Stasytienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
13. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
14. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
15. Dėl žemės mokesčio lengvatų Nijolė Paužienė
16. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
17. Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą Robertas Želvys
18. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo Robertas Želvys
21. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Robertas Želvys
22. Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
24. Dėl Jiezno vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo Sandra Mekionienė
25. Dėl globos centro funkcijų pavedimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui Sandra Mekionienė
26. Dėl pavedimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas Sandra Mekionienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus Robertas Želvys

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai Povilas Rimkus
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2017 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitai Pranas Mitkevičius
5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2017 metų veiklos ataskaitai Albina Minciuvienė
6. Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui Vytautė Draugelytė
7. Dėl pritarimo projektui „Jiezno senųjų kapinių teritorijos sutvarkymas“ Vaida Stasytienė
8. Dėl pritarimo projektui „Kašonių bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti“ Vaida Stasytienė
9. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Vaida Stasytienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Nijolė Paužienė
12. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrams Robertas Želvys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
14. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo Robertas Želvys
17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Robertas Želvys
18. Dėl valstybės turto nurašymo Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Robertas Želvys
21. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo Robertas Želvys
22. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
23. Dėl pritarimo sutarčiai Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo N. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
25. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai Sandra Mekionienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo Sandra Mekionienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai Jūratė Liutkuvienė
2. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Neringa Garmuvienė
3. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Dalia Vertinskienė
4. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Virginija Naudžiūtė
5. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
6. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
7. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
9. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
10. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai Povilas Rimkus
11. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
12. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
13. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai  Lina Kazlauskienė
14. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai  Jūratė Studinskienė
15. Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai  Jūratė Virginija Žukauskienė
16. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai  Inga Barkauskienė
17. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ataskaitai  Aurelija Urbonienė
18. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitai  Ilona Lenčiauskienė
19. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai  Jonas Radzevičius
20. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
21. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
22. Dėl Prienų krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
23. Dėl pritarimo projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“  Vaida Stasytienė
24. Dėl projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai  Vaida Stasytienė
25. Dėl projekto „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai  Vaida Stasytienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
27. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti  Nijolė Paužienė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo  Robertas Želvys
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Robertas Želvys
30. Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pirkimo  Robertas Želvys
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo  Robertas Želvys
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
33. Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo  Sandra Mekionienė
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  Sandra Mekionienė
35. Dėl Konkursų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo  Sandra Mekionienė
36. Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose  Sandra Mekionienė
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos programos patvirtinimo  Sandra Mekionienė
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2018 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo  Aušra Tamošiūnienė
39. Dėl gatvės panaikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“ pakeitimo Vaida Stasytienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo Vaida Stasytienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos Egidijus Visockas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos Violeta Gaidienė
3. Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“ Vaida Stasytienė
4. Dėl pritarimo projektams Vaida Stasytienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
6. Dėl žemės mokesčio sumažinimo Nijolė Paužienė
7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio Nijolė Paužienė
8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Robertas Želvys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo Robertas Želvys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo Robertas Želvys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo Sandra Mekionienė
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
15. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų Agnė Dargužienė
17. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai Irena Tarasevičienė
18. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Stasys Valančius
19. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Rasa Žilinskienė
20. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai Neringa Zujienė
21. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Saulius Pūras
22. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Audronė Vaicekauskienė
23. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Ilona Balčiukynienė
24. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Renata Liagienė
25. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai Vygantas Kornejevas
26. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Valentina Radzevičienė
27. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai Audronė Raibužienė
28. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai Irma Kačinauskienė
29. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai Jūratė Liutkuvienė
30. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų veiklos ataskaitai Birutė Šuliauskienė
31. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2017 metų veiklos ataskaitai Rita Drazdauskienė
32. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Aida Pūraitė-Jankauskė
33. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Rasa Staliūnienė
34. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai Mindaugas Labanauskas
35. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai Danutė Stankevičienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl pritarimo projektui „Kašonių bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti” Vaida Stasytienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo Arūnas Vaidogas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-50 „Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
6. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ Vaida Stasytienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Priedas: Antikorupcinis vertinimas
Nijolė Paužienė
8. Dėl maitinimo normos Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo Nijolė Paužienė
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno mokyklai Džiuljeta Čepeliauskienė
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai Džiuljeta Čepeliauskienė
11. Dėl valstybės turto nurašymo Džiuljeta Čepeliauskienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-159 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Dainius Sodaitis
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
15. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Dainius Sodaitis
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo Ilona Ramanauskienė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Ilona Ramanauskienė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo Ilona Ramanauskienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
20. Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas: Antikorupcinis vertinimas
Sandra Mekionienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
23. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
26. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Balbieriškio sen., Pabrasčių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
27. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Džiuljeta Čepeliauskienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
3. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Džiuljeta Čepeliauskienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS Dalia Joneliūnienė
1. Informacija apie 2017 metų Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos veiklą Agnė Dargužienė