Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo Rimantas Šiugždinis
2. Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
3. Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
4. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
5. Dėl tapimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininku Irena Urbanavičienė
6. Dėl VšĮ „Prienai“ dalių perleidimo Irena Urbanavičienė
7. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 ,,Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei“ pakeitimo Tomas Žvirblys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
12. Dėl pastato – gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių Birutės g. 9, Prienuose, pirkimo Tomas Žvirblys
13. Dėl pritarimo sutarties projektui Tomas Žvirblys
14. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
15. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo Tomas Žvirblys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-294 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Virginijus Slauta
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“  pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“  pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
20. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
 1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
 2.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo Tomas Žvirblys

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl išmokos seniūnaičiui dydžio nustatymo ir seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Narvydas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo bei šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Narvydas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
7. Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-270 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
9. Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10. Dėl Prienų rajono savavaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
11. Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo tarybą  Vaida Stasytienė
12. Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“ Vaida Stasytienė
13. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Nijolė Paužienė
14. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio Nijolė Paužienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn  Tomas Žvirblys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T3-268 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Stakliškių sporto klubui“ pakeitimo Tomas Žvirblys
18. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
19. Dėl pritarimo vidaus sandoriui Tomas Žvirblys
20. Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
22. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
23. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos  Sandra Mekionienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto  fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė
25. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo  Sandra Mekionienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-158 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
27. Dėl Architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo   Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo Gintautas Bartulis
2. Dėl išmokos seniūnaičiui dydžio nustatymo ir seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Narvydas
3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
4. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Vaida Stasytienė
5. Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“ Vaida Stasytienė
6. Dėl projekto „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Vaida Stasytienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų prioritetinių krypčių patvirtinimo Vaida Stasytienė
8. Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo tarybą Vaida Stasytienė
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Nijolė Paužienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
11. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui Tomas Žvirblys
12. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Šilavoto pagrindinei mokyklai Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo Tomas Žvirblys
14. Dėl atstovų delegavimo į Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų įmonių valdybos narius atrankos komisiją Tomas Žvirblys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
16. Dėl mokesčio už daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą surinkimo Jūratė Mickevičienė
17. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo Virginijus Slauta
 INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 Informacija apie rengiamą Prienų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą (analizė, įžvalgos) Algimantas Venckus

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl pritarimo sutarties projektui Vytautė Draugelytė
3. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
4. Dėl Mokesčio už  vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Egidijus Visockas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
7. Dėl pritarimo projektui „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“ Donatas Šimukonis
8. Dėl projekto „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Donatas Šimukonis
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų krašto muziejui ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Džiuljeta Čepeliauskienė
11. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrui Džiuljeta Čepeliauskienė
12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Džiuljeta Čepeliauskienė
13. Dėl vandentiekio bokšto ir kiemo statinių (artezinio gręžinio), esančių Ašmintos k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pirkimo Džiuljeta Čepeliauskienė
14. Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
15. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo Jūratė Mickevičienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-289 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina  Jūratė Mickevičienė
18. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei Jūratė Mickevičienė
19. Dėl administracinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 11, Jiezno m., Prienų r. sav., dalies patalpų paskirties pakeitimo ir turtinių vienetų suformavimo  Jūratė Mickevičienė
20. Dėl gyvenamųjų namų, esančių Dvaro g. 9 ir Dvaro g. 17, Daukšiagirės k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., turtinių vienetų suformavimo  Jūratė Mickevičienė
21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Naujakurių g. 3, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pirkimo  Jūratė Mickevičienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-138 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Jūratė Mickevičienė
23. Dėl biudžetinių įstaigų valomų plotų normatyvų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo Jūratė Mickevičienė
24. Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį Jūratė Mickevičienė
25. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo Virginijus Slauta
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo  Sandra Mekionienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Aušra Tamošiūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimo Agnė Dargužienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
3. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl lėšų skyrimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019 – 2020 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Irena Urbanavičienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo Irena Urbanavičienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo Vaida Stasytienė
10. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte Vaida Stasytienė
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Nijolė Paužienė
12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo Nijolė Paužienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
14. Dėl žemės mokesčio lengvatų Nijolė Paužienė
15. Dėl 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Nijolė Paužienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
17. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Džiuljeta Čepeliauskienė
18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  Džiuljeta Čepeliauskienė
19. Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai Džiuljeta Čepeliauskienė
20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto Prienų g. 13, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., nuomos   Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai  Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Džiuljeta Čepeliauskienė
25. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį Džiuljeta Čepeliauskienė
26. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą Džiuljeta Čepeliauskienė
27. Dėl leidimo atlikti remonto darbus ir patalpų pavadinimų pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
28. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0006:119) Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios Dalia Joneliūnienė
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-134 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinių sklypų sąrašą“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
31. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Dalia Joneliūnienė
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo  Jūratė Mickevičienė
34. Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pirkimo Jūratė Mickevičienė
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  Jūratė Mickevičienė
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
39. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
40. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Virginija Karosevičienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo Loreta Jakinevičienė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Birutė Žvirblienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo Arūnas Vaidogas
6. Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo Rimantas Šiugždinis
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
11. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
12. Dėl Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vaida Stasytienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
14. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo Jūratė Mickevičienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
16. Dėl skolinimosi garantijos suteikimo Nijolė Paužienė
17. Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui Džiuljeta Čepeliauskienė
19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui Džiuljeta Čepeliauskienė
20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Birštono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Jūratė Mickevičienė
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
27. Dėl pritarimo projektams ir finansavimo garantijų bei įgaliojimų suteikimo Jūratė Mickevičienė
28. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Jūratė Mickevičienė
29. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Raminta Baranauskienė
30. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo Rasma Galinskienė
31. Dėl pritarimo sutarties projektui Aušra Tamošiūnienė
32. Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
33. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Dalia Joneliūnienė
34. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
Dėl ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Džiuljeta Čepeliauskienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Krepšinio klubo „Prienai“ 2018–2019 metų sezono veiklos ataskaita ir veiklos strategijos 2019–2022 metams pristatymas Adomas Kubilius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
2. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai Jonas Radzevičius
3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo Agnė Dargužienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo Agnė Dargužienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
7. Dėl išvados Agnė Dargužienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-134 „Dėl Prienų rajono savavaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-262 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ pakeitimo Vaida Stasytienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
11. Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą Džiuljeta Čepeliauskienė
12. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Džiuljeta Čepeliauskienė
13. Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
14. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą Džiuljeta Čepeliauskienė
15. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo Juozas Šiugždinis
17. Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo Jūratė Mickevičienė
18. Dėl pritarimo sutarties projektui Jūratė Mickevičienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo Jūratė Mickevičienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
21. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo Virginijus Slauta
22. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Virginijus Slauta
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo Aušra Tamošiūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą  Vaida Stasytienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Neringa Garmuvienė
3. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Dalia Vertinskienė
4. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Virginija Naudžiūtė
5. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
6. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Elena Sakavičiūtė
7. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
9. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
10. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitai Aurelija Urbonienė
11. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
12. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai Pranas Mitkevičius
13. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai Ramūnas Blaževičius
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo Vytautė Draugelytė
15. Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
17. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Vytautė Draugelytė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo Agnė Dargužienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo Agnė Dargužienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Rimantas Šiugždinis
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Nijolė Paužienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
24. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
25. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
26. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai Robertas Želvys
27. Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus Robertas Želvys
28. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Robertas Želvys
29. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Robertas Želvys
30. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų r. Jiezno gimnazijos buhalterinės apskaitos Robertas Želvys
31. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
32. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų krašto muziejui Robertas Želvys
33. Dėl valstybės turto nurašymo Robertas Želvys
34. Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų rajono savivaldybės būstą Robertas Želvys
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė
38. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aparašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
39. Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aparašo patvirtinimo Sandra Mekionienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitos Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos (sprendimas) Egidijus Visockas
3. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
4. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Stefanija Bunevičienė
5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
6. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
7. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
8. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai Lina Kazlauskienė
9. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2018 metų veiklos ataskaitai Inga Barkauskienė
10. Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2018 metų veiklos ataskaitai Jūratė Virginija Žukauskienė
11. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai Ilona Lenčiauskienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
14. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16. Dėl Jaunimo atstovų į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
17. Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
18. Dėl pritarimo projektui „Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos sporto aikštyno, esančio Kęstučio g. 45, Prienuose, atnaujinimas“ Vaida Stasytienė
19. Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Stakliškių gimnazijos (Prienų g. 8, Stakliškėsės, Prienų r.) pastato modernizavimas“ Vaida Stasytienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Virginijus Slauta
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T3-254 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Virginijus Slauta
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
23. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Džiuljeta Čepeliauskienė
24. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Džiuljeta Čepeliauskienė
25. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Džiuljeta Čepeliauskienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Aušra Žiurauskaitė
27. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
28. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos  Violeta Gaidienė
2. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai  Irena Tarasevičienė
3. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Stasys Valančius
4. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Rasa Žilinskienė
5. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai  Neringa Zujienė
6. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Saulius Pūras
7. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Audronė Vaicekauskienė
8. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Ilona Balčiukynienė
9. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai Renata Liagienė
10. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai  Vygantas Kornejevas
11. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Valentina Radzevičienė
12. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai  Audronė Raibužienė
13. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai  Irma Kačinauskienė
14. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018 metų veiklos ataskaitai  Jūratė Liutkuvienė
15. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 metų veiklos ataskaitai  Birutė Šuliauskienė
16. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai  Rita Drazdauskienė
17. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Aida Pūraitė-Jankauskė
18. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai  Lina Bendoraitienė
19. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai  Danutė Stankevičienė
20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Džiuljeta Čepeliauskienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos (ne konkurso būdu) sutarties nutraukimo  Džiuljeta Čepeliauskienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Vytauto g. 11, Prienų m.) nuomos sutarties patvirtinimo  Džiuljeta Čepeliauskienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Sandra Mekionienė
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo  Sandra Mekionienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
1. Informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2018 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2018-2020 m. (Priedas)  Vaida Stasytienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo Rimantas Šiugždinis
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
3. Dėl pritarimo vietos plėtros projektams Vaida Stasytienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo Nijolė Paužienė
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Nijolė Paužienė
6. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ Arūnas Vaidogas
7. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Robertas Želvys
8. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
9. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos Robertas Želvys
10. Dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš VĮ Registrų centro duomenų bazės Robertas Želvys
11. Dėl gyvenamojo namo, esančio Mažojoje g. 4, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., turtinių vienetų suformavimo Robertas Želvys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo Robertas Želvys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sandra Mekionienė
14. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
16. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientų nustatymo Vytautė Draugelytė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo Vaida Stasytienė
6. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Jiezno gimnazijai Robertas Želvys
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
8. Dėl elektros oro linijų pirkimo Robertas Želvys
9. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Robertas Želvys
10. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Robertas Želvys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo Robertas Želvys
12. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
13. Dėl valstybės turto nurašymo Robertas Želvys
14. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos-specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Virgilijus Slauta