2019 m. gegužės 8 d. mero potvarkiu „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ Nr. P1-16 nustatytos veiklos sritys:

  • turizmas;
  • sportas;
  • jaunimo politika;
  • kultūra;
  • socialinė parama;
  • seniūnijų veikla;
  • verslo aplinkos gerinimas