Vicemero funkcijos

1. Koordinuoja Savivaldybės administracijos veiklą kultūros srityje, teikia merui pasiūlymus dėl kultūros įstaigų veiklos tobulinimo.
2. Kuruoja, analizuoja, sistemina ir pristato merui informaciją apie sprendimų įgyvendinimą kultūros, kultūros paveldo ir turizmo srityse.
3. Mero pavedimu koordinuoja rajono kultūros ir turizmo įstaigų vykdomą veiklą, viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus.
4. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų sričių plėtros programų ir Savivaldybės veiklos plano projektų.
5. Koordinuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų veiklą, teikia merui pasiūlymus dėl šios srities veiklos tobulinimo.
6. Analizuoja ir koordinuoja Savivaldybės verslo ir kaimo rėmimo programų įgyvendinimą, teikia išvadas ir pasiūlymus merui dėl veiklos šioje srityje tobulinimo. Padeda užtikrinti sklandų Savivaldybės, Prienų rajono verslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimą.
7. Kuruoja, sistemina bei teikia pasiūlymus dėl viešosios susisiekimo infrastruktūros (kelių, gatvių, pėsčiųjų takų ir kt.) projektų planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje.
8. Koordinuoja, sistemina ir teikia išvadas dėl investicinių projektų planavimo, vykdymo bei įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje.
9. Koordinuoja, analizuoja ir teikia merui informaciją, kaip organizuojamas pasirengimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių projektų, Valstybės investicijų ir kitų programų paramai gauti bei kaip vyksta projektų rengimo darbai.
10. Mero pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
11. Mero pavedimu rengia su jo veikla susijusius dokumentus.
12. Mero pavedimu dalyvauja įvairaus pobūdžio komisijų, darbo grupių veikloje.
13. Mero atostogų, laikinojo nedarbingumo metu, merui nusišalinus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių laikinai neinant savo pareigų atlieka Vietos savivaldos įstatyme vicemerui nustatytas funkcijas.
14. Mero pavedimu reprezentuoja Savivaldybę renginiuose, susitikimuose, priėmimuose ir pan.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.