Būstas, kuriame noriu deklaruoti gyvenamąją vietą priklauso keliems savininkams. Ar norint deklaruoti gyvenamąją vietą reikalingas visų bendrasavininkų sutikimas?

Norint deklaruoti savo gyvenamąją vietą būste, priklausančiame keliems savininkams, pakanka nors vieno iš bendrasavininkų sutikimo.


Ar deklaruojant naują gyvenamąją vietą ne savo būste reikalingas savininko (ų) sutikimas?

Deklaruojant gyvenamąją vietą savininko (ų) sutikimas reikalingas, išskyrus atvejus, kai deklaruojamas nepilnametis vaikas, kurio vienas iš tėvų jau yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą toje gyvenamoje patalpoje. Jeigu sudaryta raštiška nuomos, panaudos sutartis, kurioje būsto savininkas (ai) jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet galima deklaruoti nepateikiant atskiro savininko sutikimo. Tokia sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro.


Pakeičiau savo gyvenamąją vietą. Ar reikia išsideklaruoti iš senosios gyvenamosios vietos?

Ne. Deklaruojant gyvenamąją vietą nauju adresu, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys senuoju adresu panaikinami automatiškai.


Kokie dokumentai reikalingi deklaruojant gyvenamąją vietą?

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą, reikalingi asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, o nepilnamečių vaikų – gimimo liudijimai ar gimimo akto įrašo išrašai. Jeigu norite deklaruoti gyvenamąją vietą ne sau nuosavybės teise priklausančioje patalpoje, reikalingas rašytinis gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis kartu neatvyksta į deklaravimo įstaigą.