Ar norint gauti pažymą apie šeimos sudėtį būtina seniūnijos darbuotojui pateikti visų šeimos narių asmens dokumentus?

Norint gauti pažymą apie šeimos sudėtį nebūtina pateikti visų šeimos narių asmens dokumentų. Pažymos išduodamos, jeigu prašyme pateikti duomenys aiškūs, teisingi ir išsamūs. Seniūnijos darbuotojai turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.


Ar dėl notarinių veiksmų atlikimo galiu kreiptis į bet kurios seniūnijos seniūną?

Seniūnai notarinius veiksmus gali atlikti tik savo seniūnijai priskirtoje teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravusiems arba nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtrauktiems gyventojams.


Kokius notarinius veiksmus gali atlikti seniūnas?

Seniūnai tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, liudija parašo dokumentuose tikrumą, tvirtina oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.