Noriu įrengti išorinę reklamą. Ką turiu žinoti?

Category: Kategorija A

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis reklamos naudojimo reikalavimus, yra Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Atkreipiame dėmesį, kad išorinei reklamai įrengti ir skleisti reikalingas reklamos buvimo vietos savivaldybės leidimas (leidimas nereikalingas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais).

Primename, kad išorinei reklamai priskiriama reklama įvairiose ne patalpose esančiose specialiose (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytose (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės ir pan.) pateikimo priemonėse. Išorine reklama laikoma ir reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės, taip pat prekių, paslaugų teikimo vietų iškabose pateikiama informacija.

Leidimus reklamai išduoda Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius. Skyriui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis reikia pateikti prašymą. Prie prašymo pridedami nurodyti dokumentai ir parengtas reklamos projektas. Jeigu kyla neaiškumų ar papildomų klausimų, patariame konsultuotis su atsakingais specialistais: dokumentų pateikimo, reklamos projektų rengimo klausimais – su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistu Linu Simanaičiu (tel. 61 126, el. p. [email protected]), kalbos taisyklingumo klausimais – su Bendrojo skyriaus vyr. kalbos tvarkytoja Vaida Peleckiene (tel. 61 141, el. p. [email protected]).

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatyta vietinė rinkliava (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T3-49).

Prašymo dėl leidimo įrengti išorinę reklamą forma
(https://www.prienai.lt/savivaldybe/paslaugos/prasymai/)