Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji reikalavimai turintiems, planuojantiems įsigyti ar parduoti žemės ūkio techniką, susiję su valstybiniais numerio ženklais.
2017 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.

Be kitų nuostatų, šiame įsakyme įtvirtinta, kad kreipiantis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, t.y. pasikeitus: traktoriaus savininkui arba daiktinėms teisėms į traktorių, traktoriaus savininko duomenims, traktoriaus techniniams ir eksploataciniams duomenims, pasibaigus registracijos liudijimo galiojimo terminui, praradus registracijos liudijimą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, keičiamas ir valstybinio numerio ženklas.

Valstybinio numerio ženklas keičiamas tik tada, jei jis neatitinka minėtu įsakymu patvirtintų techninių reikalavimų, arba jei jis neatitinka LST 1995:2008 standarto, t.y. jei valstybinio numerio ženklas yra ne toks, koks buvo gaminamas pagal šį standartą. Tai reiškia, kad keičiant registro duomenis pakeičiami ir iki 2008 m. gaminti numerio ženklai (balti – trikampiai valstybiniai numeriai), kurie pagaminti pagal senus techninius reikalavimus.

Pažymėtina, kad valstybiniai numerio ženklai naujais keičiami tik keičiant registro duomenis, vadinasi specialiai vykti į Prienų rajono savivaldybę ir pasikeisti ženklą nereikia.

Daugiau informacijos teikia Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Alvidas Rinkevičius
tel. 8 319 61 1648, mob. tel. 8 615 34136
el. paštas [email protected]