Dėl 2020 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už kosoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo

Numeris: A3-1003

Dokumentai: A3-1003.pdf

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja