Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius tel. (8 319) 61 160, mob. 8 655 56910, el. p. [email protected]
Seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45
Balbieriškio seniūnijoje žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: II, III, IV
Išlaužo seniūnijoje žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: III, IV, V
Naujosios Ūtos seniūnijoje žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: I, V
Šilavoto seniūnijoje žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: I, II

Informuojame, kad 2023 m. vasario 20 d. patvirtintos 2023–2027 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės).

Susipažinti su Tiesioginių išmokų taisyklėmis galite Teisės aktų registre, paspaudę nuorodą https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00a889e0b0e811ed8df094f359a60216

 

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas.

 

Nuo 2023 m. bus taikomi 9 GAAB standartai, iš kurių 2 GAAB, 7 GAAB standartai ir dalis 8 GAAB standartų bus taikomi nuo 2024 m.:

 • Su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susiję standartai:
  • 1 GAAB standartas „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“;
  • 2 GAAB standartas „Šlapynių ir durpynų apsauga“;
  • 3 GAAB standartas „Draudimas deginti ariamąsias ražienas, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl augalų sveikatos priežasčių“.
 • Su vandens apsauga susijęs 4 GAAB standartas „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“.
 • Su dirvožemio apsauga ir kokybės gerinimu susiję standartai:
  • 5 GAAB standartas „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“;
  • 6 GAAB standartas „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“;
  • 7 GAAB standartas „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“.
 • Su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga ir kokybės gerinimu susiję standartai:
  • 8 GAAB standartas „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“;
  • 9 GAAB standartas „Draudimas keisti „Natura 2000“ teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūriu pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirtį arba juos arti“.

Įgyvendindami 8 GAAB standartą, pareiškėjai nuo 2024 m. ne mažiau nei 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams (įskaitant negamybinėms veikloms ir sistemoms „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“), žaliajam pūdymui arba ne mažiau kaip 7 proc. deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti tarpiniams pasėliams (įsėlis ar posėlis), arba azotą kaupiantiems augalams (azotą kaupiantys augalai, nurodyti Klasifikatoriaus II, III grupėse) su sąlyga, kad 3 proc. iš šių 7 proc. sudarys kraštovaizdžio elementai ir (arba) žaliasis pūdymas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90362e90b44011ed8df094f359a60216

Gerbiamas Mokesčių mokėtojau, Primename, kad kaip ir kasmet šių metų liepos pradžioje pradedamas leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, išdavimas naujiems ūkiniams metams. Leidimai parengti ir paskelbti Mano VMI portale. Savo leidimą portale rasite, paspaudę Mokesčių mokėtojo kortelė -> Kiti duomenys (leidimai, pažymos, sutartys ir kt.) -> Pažymėjimai / leidimai taikyti akcizų lengvatas. Jeigu neturite galimybės savarankiškai atsispausdinti leidimo, jį galėsite atsiimti bet kuriame apskrities teritoriniame VMI padalinyje. Prašymo išduoti leidimą teikti nereikia, taip pat nereikia grąžinti senojo leidimo. Atkreipiame dėmesį, kad leidimas Jums bus parengtas pagal Jūsų deklaruotas žemės ūkio naudmenas, gyvulius ir kitus gazolių kiekiui apskaičiuoti naudojamus duomenis bei praėjusiais ūkiniais metais įsigytų gazolių kiekio duomenis, kuriuos VMI gauna iš gazolių pardavėjų (degalinių ir tiekėjų). Leistino įsigyti gazolių kiekio ir likučio duomenis galite sužinoti Mano VMI portale (ten pat, kur pateikiamas leidimas) arba e. VMI mobiliojoje aplikacijoje, kurią galima atsisiųsti iš Google Play arba App Store. Kilus klausimų dėl apskaičiuoto gazolių kiekio ar likučio, prašome skambinti VMI Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882 arba kreiptis į apskrities teritorinį VMI padalinį. Daugiau naudingos informacijos apie leidimų taikyti akcizų lengvatas išdavimą / keitimą / panaikinimą rasite mūsų interneto svetainėje.

Valstybinė mokesčių inspekcija

Informuojame, kad 2019-09-07 įsigaliojo nauji rinkliavos įkainiai, susiję su žemės ūkio technikos registravimu, perregistravimu ir technine apžiūra. Žyminis mokestis už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą – 6,8 Eur, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,5 Eur; Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,9 Eur valstybinė rinkliava. Valstybės rinkliava už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,2 Eur, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur, traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 Eur., traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,5 Eur, traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos respublikos traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur.

Žemės ūkio skyriaus informacija