Centralizuotas vidaus auditas

Civilinė sauga ir mobilizacija

Jaunimas

Kultūra

Kultūros paveldas

Nevyriausybinės organizacijos

Socialinė parama

Sveikatos priežiūra

Švietimas

Sportas

Valstybinė kalba

Ekonomika

Žemės ūkis

Seniūnijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas