Prienų rajono savivaldybės tvarkomos informacijos rinkmenos, kuriose skelbiami duomenys , teikia galimybę visuomenei neatlygintinai naudotis pirminiais Savivaldybės disponuojamais dokumentais.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti ir kaupiami nuasmeninti duomenys, informacija ar jos dalis, pateikiama kompiuteriu nuskaitomais atvirais formatais, įskaitant institucijų valdomų duomenų šaltinių duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodę jų šaltinį ir užtikrindami duomenų naudojimo sąlygas, kuriomis duomenys buvo gauti.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Išduotų licencijų sąrašai

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas