Gyvenamosios vietos deklaravimas

Deklaruojant gyvenamąją vietą savininko (ų) sutikimas reikalingas, išskyrus atvejus, kai deklaruojamas nepilnametis vaikas, kurio vienas iš tėvų jau yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą toje gyvenamoje patalpoje. Jeigu sudaryta raštiška nuomos, panaudos sutartis, kurioje būsto savininkas (ai) jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet galima deklaruoti nepateikiant atskiro savininko sutikimo. Tokia sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro.

Norint deklaruoti savo gyvenamąją vietą būste, priklausančiame keliems savininkams, pakanka nors vieno iš bendrasavininkų sutikimo.

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą, reikalingi asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, o nepilnamečių vaikų – gimimo liudijimai ar gimimo akto įrašo išrašai. Jeigu norite deklaruoti gyvenamąją vietą ne sau nuosavybės teise priklausančioje patalpoje, reikalingas rašytinis gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis kartu neatvyksta į deklaravimo įstaigą.

Ne. Deklaruojant gyvenamąją vietą nauju adresu, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys senuoju adresu panaikinami automatiškai.

Kategorija A

Category: Kategorija A

Kadangi asmens atvaizdas vykdant vaizdo stebėjimą rajono viešose erdvėse yra fiksuojamas kartu su visu bendru vaizdo duomenų srautu, kuriame yra ir kitų asmenų atvaizdai ar jų turto vaizdai, tokiu atveju apie įvykusį incidentą Jūs turite pranešti policijai. Policija, pradėjusi tyrimą, motyvuotu prašymu gali kreiptis į Savivaldybės administraciją prašydama pateikti konkretų vaizdo įrašą ar jo dalį.

Category: Kategorija A

Savivaldybė prižiūri ir remontuoja tik kelius įtrauktus į prižiūrimų kelių sąrašą, kuri buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. T3-162 “Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo”.

Sąrašą rasite čia: https://www.prienai.lt/document/del-prienu-rajono-savivaldybes-tarybos-2021-m-liepos-1-d-spendimo-nr-t3-162-del-prienu-rajono-savivaldybes-vietines-reiksmes-keliu-ir-gatviu-saraso-patvirtinimo-pakeitimo-2/

Category: Kategorija A

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis reklamos naudojimo reikalavimus, yra Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Atkreipiame dėmesį, kad išorinei reklamai įrengti ir skleisti reikalingas reklamos buvimo vietos savivaldybės leidimas (leidimas nereikalingas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais).

Primename, kad išorinei reklamai priskiriama reklama įvairiose ne patalpose esančiose specialiose (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytose (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės ir pan.) pateikimo priemonėse. Išorine reklama laikoma ir reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės, taip pat prekių, paslaugų teikimo vietų iškabose pateikiama informacija.

Leidimus reklamai išduoda Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius. Skyriui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis reikia pateikti prašymą. Prie prašymo pridedami nurodyti dokumentai ir parengtas reklamos projektas. Jeigu kyla neaiškumų ar papildomų klausimų, patariame konsultuotis su atsakingais specialistais: dokumentų pateikimo, reklamos projektų rengimo klausimais – su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistu Linu Simanaičiu (tel. 61 126, el. p. [email protected]), kalbos taisyklingumo klausimais – su Bendrojo skyriaus vyr. kalbos tvarkytoja Vaida Peleckiene (tel. 61 141, el. p. [email protected]).

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatyta vietinė rinkliava (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T3-49).

Prašymo dėl leidimo įrengti išorinę reklamą forma
(https://www.prienai.lt/savivaldybe/paslaugos/prasymai/)

Kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

Seniūnai notarinius veiksmus gali atlikti tik savo seniūnijai priskirtoje teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravusiems arba nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtrauktiems gyventojams.

Norint gauti pažymą apie šeimos sudėtį nebūtina pateikti visų šeimos narių asmens dokumentų. Pažymos išduodamos, jeigu prašyme pateikti duomenys aiškūs, teisingi ir išsamūs. Seniūnijos darbuotojai turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Seniūnai tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, liudija parašo dokumentuose tikrumą, tvirtina oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.