Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės.

Nuo 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Pagal jį planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai. Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kokių triukšmo mažinimo priemonių bus imtasi. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).

Kaip laikomasi reikalavimų, prižiūrės savivaldybės triukšmo kontrolierius. Jis reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti. Jei kils įtarimų, kad remontas daromas uždraustomis valandomis ar viršijamas leistinas triukšmo lygis, o kaimynai dėl to negali ilsėtis, kontrolierius atliks tyrimą: kaimynų būstuose triukšmą išmatuos triukšmo matuokliu.

Prienų rajono savivaldybės statybos triukšmo kontrolieriumi paskirtas Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) Virginijus Slauta.

Prienų rajono administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

– darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
– poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Administracijos direktoriaus įsakymus patvirtintos ir naujos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.

Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.

Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. – ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22 iki 6 val. – ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.

Vyriausybės nutarimas dėl triukšmo atliekant remonto darbus nenustato naujų prievolių statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims – jame tik įrašyta prievolė laikytis reikalavimų, kuris įpareigoja ir skatina statybos darbus planuojančius ir atliekančius asmenis atkreipti dėmesį į darbų keliamą triukšmą ir aplinkinius, kuriems jis gali trukdyti. Savivaldybės administracija gali iš anksto gauti informaciją apie galinčius kilti konfliktus tarp statybos darbus atliekančių bei kaimynystėje gyvenančių asmenų ir imtis priemonių skirtingiems interesams iš anksto suderinti.

Susiję teisės aktai:

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, SĄRAŠAS

Eil.Nr. Adresas Statybų, remonto darbų rūšis Numatomų statybos, remonto darbų terminai Numatomas triukšmo lygis Planuojama triukšmo trukmė per parą Triukšmo mažinimo priemonės Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų
1. Kęstučio g. 5-21, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:
2017-03-07;
Planuojama baigti:
2017-05-07
Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,
švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.
2. Draugystės g. 2-2, Išlaužas, Prienų raj. sav. Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 22017-06-10

Planuojama baigti: 2017-08-10

Darbo dienomis nuo 7 ik i21 val.,

švenčių dienomis bei savaitgaliais nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus sutvarkomos pagal atliekų tvarkymo tassykles
3. Laisvės a. 7-6, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:
2017-04-18
Planuojama baigti:
2017-05-18
Iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,
švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.
Statybines atliekas išveš į tam skirtą atliekų surinkimo aikštelę
4.  Kauno g. 50-3, Veiveriai, Prienų raj.sav.  Buto remontas  Planuojama pradėti:
2017-04-28
Planuojama baigti:
2017-08-01
 Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,
švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.
 Nebus poveikio aplinkai
5.  Laisvės a. 7-2, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-05-10

Planuojama baigti: 2017-07-01

iki 45dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,

švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas išveš į antrinių žaliavų surinkimo aikštelę
6. J. Janonio g. 3-20, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-05-10

Planuojama baigti: 2017-09-25

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,

švenčių dienomis bei savaitgaliais nuo 10 iki 20 val.

 7. J. Janonio g. 3-38, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-04-30

Planuojama baigti: 2017-10-20

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,

švenčių dienomis bei savaitgaliais nuo 10 iki 20 val.

8. J. Brundzos g. 7-6, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-05-29

Planuojama baigti: 2017-08-30

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

švenčių dienomis bei savaitgaliais nuo 10 iki 18 val.

Statybines atliekas išvešime į tam skirtą aikštelę
 9.  Vytauto g. 34-1, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2017-07-01

Planuojama baigti: 2017-12-31

 iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

švenčių dienomis bei savaitgaliais nuo 10 iki 18 val.

 Nebus poveikio aplinkai
10. Jaunimo g. 7-3, Balbieriškis,  Prienų raj. sav. Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-07-11

Planuojama baigti: 2017-09-11

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.
 11.  F. Vaitkaus g. 12a-3, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2017-07-29

Planuojama baigti: 2017-12-31

 

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas pristatys į statybinių atliekų surinkimo aikštelę
12 Statybininkų g. 19-48, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-09-25

Planuojama baigti: 2018-01-01

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Nebus poveikio aplinkai
13. Mokyklos g.

1A-46, Jieznas

Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2017-12-04

Planuojama baigti: 2018-04-15

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. Statybines atliekas pristatys į stambiagabaričių atliekų aikštelę
14.  Vytauto g. 34-1,  Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-01-03

Planuojama baigti: 2018-12-31

 iki  45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Nebus poveikio aplinkai
15. Stadiono g.12-39, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2018-02-01

Planuojama baigti: 2018-12-31

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Nebus poveikio aplinkai
16. Vytauto g.23-2, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2018-02-05

Planuojama baigti: 2018-07-30

iki 45dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Statybinės atliekos bus pristatomos į statybinių atliekų aikštelę
 17. Stadiono g. 22-40, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-02-13

Planuojama baigti: 2018-03-13

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 18 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

 Nebus poveikio aplinkai
18.  Vytauto g. 20-23, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-02-10

Planuojama baigti: 2018-11-30

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

 Nebus poveikio aplinkai.
 19.  Kęstučio g. 73-49, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-03-06

Planuojama baigti: 2018-12-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybinės atliekos bus vežamos į atliekų surinkimo aikštelę
 20.  Pušyno g. 19-3, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti; 2018-03-06

Planuojama baigti: 2018-05-06

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Nebus poveikio aplinkai
 21.  Vytautu g. 23-26, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-03-12

Planuojama baigti:

2018-06-01

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas bus vežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
 22.  Kęstučio g. 75-21, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-03-19

Planuojama baigti: 2018-12-20

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybinės bus vežamos į tam skirtą surinkimo aikštelę
 23.  J.Janonio g. 3-37, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-03-19

Planuojama baigti: 2018-12-25

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Nebus poveikio aplinkai
 24.  Vytauto g. 32- 21, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-05-05

Planuojama baigti: 2018-10-30

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10-20 val.

 Poveikio aplinkai nebus, statybinės atliekos bus vežamos į stambiagabaričių atliekų aokštelę
 25.  Stadiono g. 8-21, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-05-14

Planuojama baigti:

2019-02-01

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas pristatys į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
 26.  Kęstučio g. 75 -28, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-06-15

Planuojama baigti: 2018-12-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas išveš į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
27. Statybininkų g. 8-2, Prienai Buto remonto darbai Planuojama ptradėti: 2018-06-04

Planuojama baigti: 2019-06-04

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val. Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Poveikio aplinkai nebus
 28.  Stadiono g. 22-2, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-07-13

Planuojama baigti: 2018-08-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo

8 iki 19 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 17 val.

 

 Statybines atliekas pristatys į atliekų surinkimo aikštelę
 29.  Statybininkų g. 5-14, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti:

2018-07-18

Planuojama baigti:

2018-12-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekas pristatys į stambiagabaričių atliekų aikštelę
 30.  Kęstučio g. 75-25, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2018-07-25

Planuojama baigti: 2018-08-25

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo

8 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 13 val.

 Poveikio aplinkai nebus
 31. Vytauto g. 34-18, Prienai  Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2018-08-10

Planuojama baigti: 2018-11-10

 iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

 Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
32. Stadiono g. 6-13, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2018-10-10

Planuojama baigti

2019-01-31

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo10 iki 18 val.

Poveikio aplinkos taršai nebus
33. Mokyklos g. 1-8, Jieznas Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2018-10-18

Planuojama baigti: 2019-04-01

iki 45 dBA Darbo dienommis nuo

8 iki 19 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 18 val.

Atliekos bus pristatomos į atliekų  tvarkymo aikštelę
34. Vytauto g.31-21, Prienai Buto remo nto darbai Planuojama pradėti: 2019-01-02

Planuojama baigti: 2019-01-15

iki 45dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
35. Vytauto g.14-39, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2019-03-01

Planuojama baigti:

2020-03-01

iki 45 dBA Dabo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
36. Stadiono g. 6-13, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2019-01-25

Planuojama baigti:

2019-07-01

iki 45dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
37. Statybininkų g. 19-46, Prienai Buto remonto darbai Planuojama praėti:

2019-01-31

Planuojama baigti:

2019-03-15

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į atliekų surinkimo aikštelę
 38.  Statybininkų g.9-56, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2019-03-13

palnuojama baigti: 2019-06-01

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybines atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
 39. Stadiono g. 22-40, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti:

2019-03-22

Planuojama baigti:

2019-04-22

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

 Statybinės atliekos bus išvežamos į surinkimo aikštelę
 40.  Basanavičiaus g. 15-24, Priienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2019-04-01

Planuojama baigti: 2019-08-01

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis planuoja darbų nevykdyti

 Statybinės atliekos bus išvežamos į surinkimo aikštelę
41. Stadiono g. 18-37, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-04-09

Planuojama baigti: 2019-12-31

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo      7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į surinkimo aikštelę
42.  Statybininkų g. 5-2, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti:

2019-04-15

Planuojama baigti:

2019-12-20

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo

9 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

 Statybinės atliekos bus išvežamos į surinkimo aikštelę
43. Stadiono g. 18-12, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-05-16

Planuojama baigti: 2019-10-10

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
44. Statybininkų g. 5-25, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-06-07
Planuojama baigti: 2019-07-30
iki 45 dBa Darbo dienomis nuo

9 iki 19 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

Nebus poveikio aplinkai
45. Stadiono g. 18-30 Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-05-18

Planuojama baigti: 2019-06-30

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo

9 iki 19 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

Nebus poveikio aplinkai
46. Statybininkų g. 2-8, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti:

2019-05-29

Planuojama baigti: 2019-12-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo

9 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

 Atliekas išveš į stambiagabaričių atliekų aikštelę
47. Statybininkų g. 5-37, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2019-07-17

Planuojama baigti:

2019-12-01

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo

9 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į atliekų aikštelę
48. Statybininkų g. 7-16, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2019-07-26

Planuojama baigti:

2019-10-01

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo

7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo

10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę
49. Statybininkų g. 7-7, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-08-13

Planuojama baigti: 2020-03-01

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos
 50. J. Basanavičiaus g. 10-1, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti:

2019-09-02

Planuojama baigti:

2019-12-31

 iki 45 dBA  Darbo dienomis nuo 9 iki 20 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 18 val.

 Atliekos bus sutvarkytos
51. Stadiono g.24a-12, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėrti:

2019-09-04

Planuojama baigti:

2020-09-01

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių  ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
52. Vytenio g. 10-18, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2019-09-24

Planuojama baigti:

2020-03-30

Iki 45 dBA Darbo dienomis nuo

7 ik i21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus sutvarkytos
53. Ūkininkų g. 3-5, Klebiškio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav. Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2019-12-02

Planuojama baigti:

2020-05-25

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus sutvarkytos
54. Stadiono g. 8-12, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-02-17

Planuojama baigti: 2020-09-01

iki 45dBa Darbo dienomis nuo

8 iki 18 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Atliekos bus išvežamos į atliekų tvarkymo aikštelę
55. Brundzos g. 3-4, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti; 2020-02-28

Planuojama baigti:

2020-087-15

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Į atliekų aikštelę
56. Birutės g. 6-2, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-03-05

Planuojama baigti: 2020-07-31

iki 45 dba Darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 18 val.

Atliekos išvežamos į atliekų aikštelę
 57. Stadiono g. 24-73, Prienai  Buto remonto darbai  Planuojama pradėti: 2020-05-04

Planuojama baigti: 2020-09-30

 iki 45 dBa  Darbo dienomis nuo9 iki 18 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 17 val.

 neigaimo poveikio aplinkai nebus
58. Vytenio g. 10-18, Prienai Buto remonto darbai Planuiojama pradėti:

2020-05-25

Planuojama baigti:

2020-12-31

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

neigiamo poveikio aplinkai nebus
59. Stadiono g. 18-18, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-06-11

Planuojama baigti:

2020-08-31

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 8  iki 17 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
60. Basanvičiaus g. 19-22, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-12-01

Planuojama baigti: 2021-06-30

iki 50dBa darbo dienomis nuo 8 iki 21 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
61. Vytenio g. 10-7, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-06-22

Planuojama baigti: 2020-12-20

iki 45 dBa Darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
62. Vaitkaus g. 12a-1 , Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2020-01-07

Planuojama baigti 2020-02-01

iki 55 dBa Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
63. Basanavičiaus g. 10-6, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-01-15 Planuojama baigti: 2021-03-31

Iki 55 dBa Darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
64. Stadiono g. 22-21, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-01-29 Planuojama baigti: 2021-04-29

Iki  45 dBa Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. neigiamo poveikio aplinkai nebus
65. Vytauto g. 14-23, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-02-10

Planuojama baigti:

2021-12-31

iki 55 dBA Darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 15 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
66. Vytauto g. 23-3, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-03-29

Planuojama baigti:

2021-10-01

iki 55 dBA Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
67. Statybininkų g. 3-5, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-04-06

Planuojama baigti:

2021-07-05

iki 45 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 20 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
68. Stadiono g. 26-48, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-04-06

Planuojama baigti:

2021-05-06

 iki 55 dBA Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
69. Vytauto g. 36-19, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-04-21

Planuojama baigti:

2021-12-31

iki 55dBA Darbo dienomis

nuo 8 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
 70. Vytauto g. 27 – 99, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-04-24

Planuojama baigti:

2021-05-31

 45 dBa Darbo dienomis

nuo 8 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val

Neigiamo poveikio aplinaki nebus
71. Vytauto g. 55-17, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2021-07-13

Planuojama baigti: 2021-12-01

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 8 iki 15 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 15 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus, šiukšlės išvežamos į atliekų aikštelę
72. Jaunimo g. 13-12, Balbieriškis Buto remonto darbai Planuojama oradėti:

2021-07-20

Planuojama baigti:

2021-08-30

iki 45 dBa Darbo dienomis

nuo 7 iki 20 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis nuo 10 iki 20 val.

Neigiamo poveikio aplinkai nebus
73. J.Basanavičiaus g.19-32, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2021-08-02

Planuojama baigti:

2021-10-30

45 dBa Darbo dienomis

nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
74. J.Basanavičiaus g. 10 – 2, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2021-11-30

Planuojama baigti: 2022-11-30

45 dBA Darbo dienomis

nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
75. Stadiono g. 8-20, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2021-12-12

Planuojama baigti: 2022-03-31

iki 45 dBA Darbo dienomis

nuo 8 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
 76. Stadiono g. 8-58, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-01-04

Planuojama baigti: 2023-01-04

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
77. Vytauto g. 4a -201,202 Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-01-12

Planuojama baigti: 2023-06-01

 

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 8 iki 17 val.

 Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
78. Vytauto g. 27-3, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-02-02

Planuojama baigti: 2022-06-01

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 16 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
 79. Stadiono g. 6-3, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-02-02

Planuojama baigti: 2022-08-01

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 16 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
80. Stadiono g. 8-33, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-07-11

Planuojama baigti: 2022-09-01

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 8 iki 17 val.

81. Vytenio    g. 8-14, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-08-10

Planuojama baigti: 2022-09-10

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 16 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

82. J.Janonio g. 5-6, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-08-01

Planuojama baigti: 2022-09-15

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 16 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

83. J. Brundzos g. 11–14, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-08-12

Planuojama baigti: 2023-03-31

iki 55 dBa Darbo dienomis
nuo 10 iki 16 val. Švenčių ir nedarbo dienomis
nuo 10 iki 14 val.
Neigiamo poveikio aplinkai nebus, statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
84. Stadiono g.20-52, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-09-16

Planuojama baigti:

2023-01-01

iki 55 dBa Darbo dienomis
nuo 8 iki 19 val.
Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
85. Vytauto g.27-3, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-09-20

Planuojama baigti:

2022-12-30

iki 55 dBa Darbo dienomis
nuo 9 iki 17 val.Švenčių ir nedarbo dienomis
nuo 10 iki 17 val.
Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
86. Stadiono g.24-61, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti:

2022-10-26

Planuojama baigti:

2022-11-23

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 8 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
87. Brundzos g. 10-6, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-11-09

Planuojama baigti:

2022-12-20

iki 55 dBa Darbo dienomis
nuo 9 iki 17 val.Švenčių ir nedarbo dienomis
nuo 10 iki 17 val.
Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
88. Stadiono g.12-17, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-11-24

Planuojama baigti:

2023-01-04

iki 45 dBa Darbo dienomis

nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
89. Stadiono g. 24-61, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2022-11-29

Planuojama baigti:

2022-12-30

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 7 iki 21 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki 20 val

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
90. Vytauto g. 27-3, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2023-01-02

Planuojama baigti:

2023-06-24

iki 55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 17 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki  17 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę
91.  J. Brundzos g. 11-20, Prienai Buto remonto darbai Planuojama pradėti: 2023-01-17

Planuojama baigti:

2023-10-31

55 dBa Darbo dienomis

nuo 9 iki 20 val.

Švenčių ir nedarbo dienomis

nuo 10 iki  14 val.

Statybinės atliekos bus išvežamos į stambiagabaričių atliekų aikštelę