Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Planavimo dokumentai, ataskaitos

Nekilnojamas turtas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 m. birželio 30 d.

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Politikai

Meras

1

3851

1

3982

Vicemeras

0

0

2

3874

Mero pavaduotojas

1

3505

0

0

Tarybos narys

12

47,30

19

133

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

2470

2

2322

Tarybos sekretorė

1

2039

1

2318

Administracijos direktorius

1

3548

1

4166

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3460

0

0

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyrių vedėjai

12

2594

12

3010

Vedėjo pavaduotojas

2

2547

1

2813

Vyriausieji specialistai

43

1779

42

2221

Seniūnai

9

2229

9

2566

Seniūnų pavaduotojai

9

1678

9

1902

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Vyriausieji specialistai

24

1617

24

1873

 Archyvaras

1,5

1506

1,5

1770

 Sekretorius

2

1494

2

1749

Specialistai

7

1028

8

1331

Socialinės paramos skyriaus specialistai seniūnijose

8

1545

8

1739

Žemės ūkio ir kaimo plėtros
specialistai seniūnijose

8

1475

8

1602

Darbininkai

24,5

804

24,5

892

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė

1

3514

1

3877

Vyriausioji patarėja

1

2314

1

2624

Vyresnioji patarėja

1

2392

1

2734

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

Paaiškinimai

DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL SUTARTIS
Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur., o nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 186 Eur.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 730 Eur. Nuo 2023 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 840 Eur.
Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas) už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.
Atsižvelgiant į 2022 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą,  2023 metams nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAI:

Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur., o nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 186 Eur.
Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

Priedo už darbo stažą –iki 2018-12-31 pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3% pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus. Nuo 2019-01-01 valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 1% pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30% pareiginės algos.

Darbuotojams, Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisija suteikė aukštesnį pareiginės algos koeficientą.

Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir valstybės tarnautojų vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašas

Informacija ruošiama

Sutartys

Sutarties data Sutarties numeris Pavadinimas
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/600 Pagrindinė sutartis CPO21737
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/599 Pagrindinė sutartis CPO22157
2016-11-09 (9.28)-D1-2016/597 Rangos sutartis
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/591 Paslaugų sutartis 
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/590 Paslaugų sutartis 
2016-11-02 (9.28)-D1-2016/587 Statybos rangos sutartis (Purvininkai, Vytauto g.)
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/570 Pagrindinė sutartis CPO91736 
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/567 Jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant 2014-2020 netų europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 
2016-10-27 (9.28)-D1-2016/565  Paslaugų pirkimo sutartis
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/556 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl dalyvavimo projekte “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone”
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/555 Paslaugų sutartis 
2016-10-24 (9.28)-D1-2016/554 Pagrindinė sutartis CPO21087
2016-10-12 (9.28)-D1-2016/551 Pagrindinė sutartis CPO20637

Informacija ruošiama

Eil. Nr.

Automobilio markė, modelis

Automobilio spalva

Valstybinis numeris

1.

HONDA ACCORD

Juoda

ECO 676

2.

RENAULT TRAFIC

 Pilka

LIS 586

3.

DACIA LODGY  Smėlio LIS 590

4.

DACIA LODGY Smėlio LIS 589

5.

DACIA DUSTER

Pilka

JER 455

6.

ŠKODA SUPERB

Juoda

HGK 161

7.

ŠKODA SUPERB

Juoda

LJB 840

8.

VW SHARAN

Juoda

JED 309

9.

LOGAN DACIA

Mėlyna

CRG 062

10.

VW SHARAN

Pilka

FZC 895

11.

DACIA DUSTER

Ruda

JTN 251

12. PEUGEOT RIFTER

Balta

MAK 385

13. LOGAN DACIA

Mėlyna

DFE 708

14.

DACIA DUSTER

Ruda

JHA 459

15.

NISSAN QASHQAI

Pilka

MDE 150