Planavimo dokumentai, ataskaitos

Nekilnojamas turtas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m. gruodžio 31 d.

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Politikai

Meras

1

3733

1

3875

Mero pavaduotojas

1

3397

1

3517

Tarybos narys

12

42,11

12

36,77

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

2228

1

2324

Tarybos sekretorė

1

1874

1

2051

Administracijos direktorius

1

3438

1

3548

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3320

1

3475

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyrių vedėjai

12

2412

12

2669

Vedėjo pavaduotojas

2

2404

1

2498

Vyriausieji specialistai

41

1649

43

1755

Seniūnai

9

2064

9

2244

Seniūnų pavaduotojai

9

1519

9

1664

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Vyriausieji specialistai

24

1490

23

1633

 Archyvaras

1,5

1365

1,5

1524

 Sekretorius

2

1368

2

1503

Specialistai

5

1044

7

1021

Socialinės paramos skyriaus specialistai seniūnijose

8

1413

8

1557

Žemės ūkio ir kaimo plėtros
specialistai seniūnijose

8

1303

8

1490

Darbininkai

24,5

683

24,5

838

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė

1

3319

1

3535

Vyriausioji patarėja

1

2127

1

2319

Vyresnioji patarėja

1

2126

1

2414

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

Paaiškinimai

DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL SUTARTIS
Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 177 Eur., o nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 642 Eur. Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 730 Eur.
Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas) už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.
Atsižvelgiant į 2021 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą,  2022 metams nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAI:

Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 177 Eur., o nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur.
Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

Priedo už darbo stažą –iki 2018-12-31 pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3% pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus. Nuo 2019-01-01 valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 1% pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30% pareiginės algos.

Darbuotojams, Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisija suteikė aukštesnį pareiginės algos koeficientą.

Informacija ruošiama

Sutartys

Sutarties data Sutarties numeris Pavadinimas
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/600 Pagrindinė sutartis CPO21737
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/599 Pagrindinė sutartis CPO22157
2016-11-09 (9.28)-D1-2016/597 Rangos sutartis
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/591 Paslaugų sutartis 
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/590 Paslaugų sutartis 
2016-11-02 (9.28)-D1-2016/587 Statybos rangos sutartis (Purvininkai, Vytauto g.)
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/570 Pagrindinė sutartis CPO91736 
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/567 Jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant 2014-2020 netų europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 
2016-10-27 (9.28)-D1-2016/565  Paslaugų pirkimo sutartis
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/556 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl dalyvavimo projekte “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone”
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/555 Paslaugų sutartis 
2016-10-24 (9.28)-D1-2016/554 Pagrindinė sutartis CPO21087
2016-10-12 (9.28)-D1-2016/551 Pagrindinė sutartis CPO20637

Informacija ruošiama

Eil. Nr.

Automobilio markė, modelis

Automobilio spalva

Valstybinis numeris

1.

HONDA ACCORD

Juoda

ECO 676

2.

RENAULT TRAFIC

 Pilka

LIS 586

3.

DACIA LODGY  Smėlio LIS 590

4.

DACIA LODGY Smėlio LIS 589

5.

DACIA DUSTER

Pilka

JER 455

6.

ŠKODA SUPERB

Juoda

HGK 161

7.

ŠKODA SUPERB

Juoda

LJB 840

8.

VW SHARAN

Juoda

JED 309

9.

LOGAN DACIA

Mėlyna

CRG 062

10.

VW SHARAN

Pilka

FZC 895

11.

DACIA DUSTER

Ruda

JTN 251

12. PEUGEOT RIFTER

Balta

MAK 385

13. LOGAN DACIA

Mėlyna

DFE 708

14.

DACIA DUSTER

Ruda

JHA 459

15.

NISSAN QASHQAI

Pilka

MDE 150