Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Planavimo dokumentai, ataskaitos

Nekilnojamas turtas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024 m. kovo 31 d.

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Politikai

Meras

1

4669

1

5356

Vicemeras

2

3874

2

4518

Tarybos narys

20

606

25

1146

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

2

2375

2

2971

Tarybos sekretorė

1

2290

1

2971

Administracijos direktorius

1

4063

1

4464

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyrių vedėjai

12

2902

11

3135

Vedėjo pavaduotojas

1

2794

1

3017

Patarėjas, atliekantis sav. parengties pareigūno funkcijas

1

1963

1

2098

Vyriausieji specialistai

42

2141

42

2358

Seniūnai

9

2549

9

2883

Seniūnų pavaduotojai

9

1916

9

2110

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Skyrių vedėjai

0

0

1

3064

Vyriausieji specialistai

23

1834

29

1957

 Archyvaras

1,5

1765

1,5

1891

 Sekretorius

2

1731

2

1885

Specialistai

8

1295

8

1437

Socialinės paramos skyriaus specialistai seniūnijose

8

1722

9

1831

Žemės ūkio ir kaimo plėtros
specialistai seniūnijose

8

1583

6

1706

Darbininkai

24,5

914

25,5

1055

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė

1

3865

1

4285

Vyriausioji patarėja

1

2619

1

2811

Vyresnioji patarėja

1

2712

1

2925

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

Paaiškinimai

DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL SUTARTIS
Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 186 Eur., o nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 1785,40 Eur.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 840 Eur. Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 924 Eur.
Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas) už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.
Atsižvelgiant į 2023 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą,  2024 metams nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAI:

Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 186 Eur., o nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 1785,40 Eur.
Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

Priedo už darbo stažą –nuo 2019-01-01 valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 1% pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30% pareiginės algos . Nuo 2024-01-01 Valstybės tarnautojams, išskyrus įstaigų vadovus, priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1% pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 20% pareiginės algos. Jeigu 2024-01-01 valstybės tarnautojas turėjo didesnį nei 20 metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, taikomas fiksuotas priedo dydis.

Darbuotojams, Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisija suteikė aukštesnį pareiginės algos koeficientą.

Prienų rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Prienų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistema

2023 m. 3 darbuotojai paskatinti, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis. 7 darbuotojai paskatinti gyvenimo jubiliejinių sukakčių progomis.

Sutartys

Sutarties data Sutarties numeris Pavadinimas
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/600 Pagrindinė sutartis CPO21737
2016-11-10 (9.28)-D1-2016/599 Pagrindinė sutartis CPO22157
2016-11-09 (9.28)-D1-2016/597 Rangos sutartis
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/591 Paslaugų sutartis 
2016-11-07 (9.28)-D1-2016/590 Paslaugų sutartis 
2016-11-02 (9.28)-D1-2016/587 Statybos rangos sutartis (Purvininkai, Vytauto g.)
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/570 Pagrindinė sutartis CPO91736 
2016-10-31 (9.28)-D1-2016/567 Jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant 2014-2020 netų europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 
2016-10-27 (9.28)-D1-2016/565  Paslaugų pirkimo sutartis
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/556 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl dalyvavimo projekte “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone”
2016-10-25 (9.28)-D1-2016/555 Paslaugų sutartis 
2016-10-24 (9.28)-D1-2016/554 Pagrindinė sutartis CPO21087
2016-10-12 (9.28)-D1-2016/551 Pagrindinė sutartis CPO20637

Informacija ruošiama

Eil. Nr.

Automobilio markė, modelis

Automobilio spalva

Valstybinis numeris

1.

HONDA ACCORD

Juoda

ECO 676

2.

RENAULT TRAFIC

 Pilka

LIS 586

3.

DACIA LODGY  Smėlio LIS 590

4.

DACIA LODGY Smėlio LIS 589

5.

DACIA DUSTER

Pilka

JER 455

6.

ŠKODA SUPERB

Juoda

HGK 161

7.

ŠKODA SUPERB

Juoda

LJB 840

8.

VW SHARAN

Juoda

JED 309

9.

LOGAN DACIA

Mėlyna

CRG 062

10.

VW SHARAN

Pilka

FZC 895

11.

DACIA DUSTER

Ruda

JTN 251

12. PEUGEOT RIFTER

Balta

MAK 385

13.

DACIA DUSTER

Ruda

JHA 459

14.

NISSAN QASHQAI

Pilka

MDE 150

Viešosios informacijos rengėjas Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas Paslaugos pavadinimas/objektas Sutarties data Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) Sutarties vertė
UAB „Gėlupis“ Viešinimo paslauga Užsakovo pateiktos informacijos (skelbimai, straipsniai, sveikinimai) spausdinimas-viešinimas Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 2023 Galiojimas 12 mėnesių nuo pasirašymo datos 14520,00
UAB „Gyvenimas“ Viešinimo paslauga Užsakovo pateiktos informacijos spausdinimas leidžiamame leidinyje (-iuose) „Gyvenimas“ 2023 Galiojimas 12 mėnesių nuo pasirašymo datos 18150,00