PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽSIENIO PARTNERIAI

Bendradarbiavimo sutartis su Talsų regiono savivaldybe pasirašyta 1999 m. lapkričio 18 d. 2010 m. liepos 3 d. Prienuose pratęsta 5 metams, o 2015 m. rugpjūčio 14 d. Talsų mieste atnaujinta ir pratęsta neterminuotai.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Kultūra
 • Švietimas
 • Sportas
 • Socialinė rūpyba
 • Turizmas
 • Bendra projektinė veikla

Bendradarbiavimo sutartį su Liubanio municipalitetu Prienų rajono savivaldybė pasirašė 1999 m. birželio 30 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Vietinės valdžios institucijos ir ekonomika
 • Sveikatos apsauga, ligoninių paslaugos, sergamumo prevencija ir sveikatingumo skatinimas
 • Socialinė rūpyba
 • Kultūra ir sportas
 • Švietimas
 • Turizmas ir turizmo verslas

Bendradarbiavimo sutartį su Kentšyno valsčiumi Prienų rajono savivaldybė pasirašė 2009 m. kovo 24 d. Kentšyne.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Švietimas
 • Kultūra
 • Ekologija
 • Ūkis
 • Bendruomenių veikla
 • Sportas

Bendradarbiavimo sutartis su Parčevo valsčiumi buvo pasirašyta 2010 m. liepos 18 d. Parčeve. Sutartis galioja iki 2020 m. liepos 17 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Vietos savivalda ir ūkis
 • Kultūra ir menas
 • Turizmas ir sportas
 • Ekologija
 • Švietimas ir informacijos sklaida

Bendradarbiavimo sutartis su Tčevo rajonu buvo pasirašyta 2012 m. gegužės 26 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Švietimas, kultūra, menas ir sportas
 • Turizmas
 • Socialinės priežiūros įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas
 • Ekonominės plėtros iniciatyvos
 • Regionų delegacijų, meno grupių, sportininkų, jaunimo mainai

Bendradarbiavimo sutartis su Busko rajono savivaldybe buvo pasirašyta 2017 m. spalio 3 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Savivaldybių, jų administracijos ir valdžios institucijų veikla
 • Švietimo ir sveikatos įstaigų veikla
 • Bendruomenių, nevyriausybinių, kultūros ir jaunimo organizacijų veikla
 • Turizmo ir sporto centrų veikla
 • Bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų, rengimas
 • Ekonomikos ir rinkos bendradarbiavimo ryšiai
 • Mainų programos kultūros, paveldo ir kitose srityse

Bendradarbiavimo sutartis su Dušečio savivaldybe buvo pasirašyta 2019 m. gegužės 18 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Savivaldybių, jų administracijos ir valdžios institucijų veikla
 • Švietimo ir sveikatos įstaigų veikla
 • Bendruomenių, nevyriausybinių, kultūros ir jaunimo organizacijų veikla
 • Turizmo ir sporto centrų veikla
 • Bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų, rengimas
 • Ekonomikos ir rinkos bendradarbiavimo ryšiai
 • Mainų programos kultūros, paveldo ir kitose srityse

Bendradarbiavimo sutartį su Asikalos municipalitetu Prienų rajono savivaldybė pasirašė 1998 m. gegužės 13 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Vietinės valdžios institucijos ir ekonomika
 • Ligoninių paslaugos, pirminė sveikatos priežiūra, sergamumo prevencija, sveikatingumo  skatinimas
 • Kultūra ir sportas
 • Aplinkosaugos klausimai
 • Švietimas
 • Turizmas

Bendradarbiavimo sutartį su Tiūrio miestu Prienų rajono savivaldybė pasirašė 2004 m. liepos 9 d.

Bendradarbiavimo sritys:

 • Vietinės valdžios institucijos ir ekonomika
 • Ligoninių paslaugos, pirminė sveikatos priežiūra, sergamumo prevencija,  sveikatingumo skatinimas
 • Kultūra
 • Aplinkosauga
 • Švietimas ir darbas su jaunimu
 • Turizmas, turizmo verslas ir sportas

Miestų dvynių pasižadėjimą su Biteto miestu Prienų rajono savivaldybė pasirašė 2008 m. gegužės 9 d.

Bendradarbiavimo sritys: 

 • Kultūra
 • Švietimas
 • Vietos savivaldos institucijų veikla
 • Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veikla
 • Turizmas