Tarybos posėdžių tiesioginės transliacijos ir įrašai

Tarybos sprendimai

Tarybos posėdžių protokolai

Savivaldybės taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete – savivaldybėje. Tarybą sudaro 24 tarybos nariai ir meras-tarybos narys, išrinkti pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą.

Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai.

Nuo 2015 m. meras į savivaldybės tarybą yra renkamas tiesiogiai.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose ir savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Tarybos ir mero funkcijos yra nustatytos LR vietos savivaldos įstatyme bei tarybos veiklos reglamente.

Tarybos nariai (abėcėlės tvarka):

Frakcijos ir grupėsKoalicijos programa

2022-11-24 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-314 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. T1-323 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. T1-324 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro organizuojamų varžybų dalyvio mokesčio dydžių nustatymo Rimvydas Zailskas
4. T1-325 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
5. T1-326 Dėl Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
6. T1-327 Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
7. T1-328 Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8. T1-329 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
9. T1-322 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
10. T1-315 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Tomas Žvirblys
11. T1-316 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
12. T1-317 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
13. T1-318 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui Tomas Žvirblys
14. T1-319 Dėl sutikimo įregistruoti buveines Tomas Žvirblys
15. T1-320 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
16. T1-309 Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
17. T1-321 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Tomas Žvirblys
18. T1-311 Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6908/0001:0109, Nr. 6908/0001:0112, Nr. 6908/0001:0012) dalių, esančių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių ir Škėvonių k., įsigijimo Dalia Joneliūnienė
19. T1-312 Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Dalia Joneliūnienė
20. T1-313 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
Papildomas klausimas
1. T1-330 Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Jurgita Čerkauskienė

 

2022-10-27 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-292 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. T1-293 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
3. T1-294 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo  Prienų kūno kultūros ir sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
4. T1-295 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
5. T1-296 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Tomas Žvirblys
6. T1-297 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu Tomas Žvirblys
7. T1-291 Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
8. T1-308 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto investavimo į AB ,,Prienų šilumos tinklai“ ir įstatinio kapitalo padidinimo Tomas Žvirblys
9. T1-298 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo Tomas Žvirblys
10. T1-299 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-140 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
11. T1-300 Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
12. T1-301 Dėl leidimo VšĮ Prienų ligoninei nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą Jūratė Mickevičienė
13. T1-302 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarties pratęsimo Jūratė Mickevičienė
14. T1-303 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
15. T1-304 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
16. T1-305 Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo Sandra Mekionienė
17. T1-306 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo Dalia Joneliūnienė
18. T1-307 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo Dalia Joneliūnienė
Papildomas klausimas
1. T1-310 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti transporto priemonę Jūratė Mickevičienė

2022-09-29 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1.

T1-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Jurgita Čerkauskienė

2. T1-272 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
3. T1-273 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Jurgita Čerkauskienė
4.

T1-290

Dėl pritarimo projektui „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“

Vida Tumelienė

5. T1-280 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Rimvydas Zailskas
6. T1-281 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7.

T1-288

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Rimvydas Zailskas

8.

T1-282

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Rimvydas Zailskas

9.

T1-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-241 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Rimvydas Zailskas

10. T1-271 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Audrius Narvydas
11. T1-274 Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
12. T1-275 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
13. T1-277 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
14. T1-276 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo Tomas Žvirblys
15. T1-278 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Tomas Žvirblys
16. T1-279 Dėl Prienų rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
17. T1-284 Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
18. T1-285 Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. T1-286 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
20. T1-287 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė

2022-08-25 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-243 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
2. T1-244 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. T1-268 Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
4. T1-245 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. T1-246 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. T1-247 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
7. T1-269 Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“ Vida Tumelienė
8. T1-248 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
9. T1-249 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
10. T1-242 Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą Rimantas Šiugždinis
11. T1-250 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu Tomas Žvirblys
12. T1-251 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai Tomas Žvirblys
13. T1-252 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
14. T1-253 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
15. T1-254 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Tomas Žvirblys
16. T1-270 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų bendruomenei Tomas Žvirblys
17. T1-255 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
18. T1-256 Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
19. T1-257 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo           Tomas Žvirblys
20. T1-258 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-220 ,,Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
21. T1-259 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo Tomas Žvirblys
22. T1-260 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Tomas Žvirblys
23. T1-261 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo Tomas Žvirblys
24. T1-262 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos Tomas Žvirblys
25. T1-263 Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Tomas Žvirblys
26. T1-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Daiva Paurienė
27. T1-265 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
28. T1-266 Dėl G. R. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo Sandra Mekionienė
29. T1-267 Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Audrius Rutkevičius

2022-06-30 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
2. T1-238 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
3. T1-209 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
4. T1-210 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-47 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Jurgita Čerkauskienė
5. T1-211 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Jurgita Čerkauskienė
6. T1-212 Dėl garantijos suteikimo už AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus pagal paskolų sutartis Jurgita Čerkauskienė
7. T1-226 Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. T1-227 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. T1-213 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10. T1-214 Dėl Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
11. T1-215 Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ darbo laiko suderinimo Rimantas Šiugždinis
12. T1-223 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
13. T1-216 Dėl trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui Tomas Žvirblys
14. T1-217 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Tomas Žvirblys
15. T1-218 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo Tomas Žvirblys
16. T1-219 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
17. T1-220 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai Tomas Žvirblys
18. T1-221 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų r. Stakliškių gimnazijos buhalterinės apskaitos Tomas Žvirblys
19. T1-234 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Tomas Žvirblys
20. T1-222 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo Tomas Žvirblys
21. T1-233 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. spendimo Nr. T3-162 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
22. T1-224 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
23. T1-225 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
24. T1-235 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
25. T1-228 Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Jūratė Mickevičienė
26. T1-236 Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos  priežiūros centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį       Jūratė Mickevičienė
27. T1-229 Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą Jūratė Mickevičienė
28. T1-230 Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Virginijus Slauta
29. T1-231 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
30. T1-232 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. T1-240 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-191 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui“ pakeitimo Tomas Žvirblys
2. T1-241 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo Tomas Žvirblys
3. T1-239 Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą Tomas Žvirblys

2022-05-26 tarybos posėdžio darbotvarkė 

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-166 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
2. T1-167 Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai Paulius Minajevas
3. T1-168 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai Rimantas Ignatavičius
4. T1-193 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai Mindaugas Rukas
5. T1-198 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
6. T1-199 Dėl Prienų rajono savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
7. T1-202 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
8. T1-208 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. T1-207 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl apgyvendinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
10. T1-206 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T3-222 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Rimvydas Zailskas

 

11. T1-203 Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
12. T1-205 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
13. T1-204 Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
14. T1-191 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
15. T1-200 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16. T1-181 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
17. T1-187 Dėl Prieniečio kortelės Rimantas Šiugždinis
18. T1-169 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ Tomas Žvirblys
19. T1-170 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
20. T1-171 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms Tomas Žvirblys
21. T1-172 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai Tomas Žvirblys
22. T1-173 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise bendruomenei ,,Abipus Peršėkės“ Tomas Žvirblys
23. T1-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
24. T1-174 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu Tomas Žvirblys
25. T1-175 Dėl leidimo UAB ,,Valeta-P“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato kapitalinio remonto darbus Tomas Žvirblys
26. T1-176 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
27. T1-188 Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
28. T1-196 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui Tomas Žvirblys
29. T1-197 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui Tomas Žvirblys
30. T1-194 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui Tomas Žvirblys
31. T1-177 Dėl Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Prienų rajono savivaldybėje plano patvirtinimo Tomas Žvirblys
32. T1-178 Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti Tomas Žvirblys
33. T1-179 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo Tomas Žvirblys
34. T1-189 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo Tomas Žvirblys
35. T1-182 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo Tomas Žvirblys
36. T1-180 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo Tomas Žvirblys
37. T1-186 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
38. T1-192 Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo Sandra Mekionienė
39. T1-190 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
40. T1-185 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė

 

 

 

41. T1-195 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
42. T1-183 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
43. T1-201 Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę Aušra Tamošiūnienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
1. VšĮ Stakliškių sporto klubo 2021–2022 metų sezono veiklos ataskaita Rimutis Katukevičius

 

2022-03-24 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-80 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos Jūratė Zailskienė
2. T1-79 Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių nutraukimo Agnė Dargužienė
3. T1-78 Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui Agnė Dargužienė
4. T1-77 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
5. T1-69 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
6. T1-94 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-71 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
7. T1-97 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Šilavoto pagrindinę mokyklą Rimvydas Zailskas
8. T1-96 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
9. T1-90 Dėl Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos normos nustatymo Rimvydas Zailskas
10. T1-95 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-234 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
11. T1-93 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
12. T1-91 Dėl pritarimo dalyvauti ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis Rimvydas Zailskas
13. T1-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
14. T1-92 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
15. T1-71 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo Roberta Revuckienė
16. T1-84 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Roberta Revuckienė
17. T1-83 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-27 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos  patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Rimantas Šiugždinis
18. T1-75 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo Rimantas Šiugždinis
19. T1-74 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Tomas Žvirblys
20. T1-73 Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Tomas Žvirblys
21. T1-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
22. T1-72 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
23. T1-85 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui Tomas Žvirblys
24. T1-82 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno aeroklubui Tomas Žvirbys
25. T1-88 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai Tomas Žvirblys
26. T1-87 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
27. T1-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
28. T1-86 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
29. T1-89 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Jūratė Mickevičienė
30. T1-81 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
 T1-99 Dėl mikroautobuso perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Jūratė Mickevičienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2021-2022 metų sezono veiklos ataskaita ir veiklos plano 2022-2023 metams pristatymas Adomas Kubilius

2022-02-24 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-68 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos Violeta Gaidienė
2. T1-50 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
3. T1-40 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios Rimvydas Zailskas
4. T1-46 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-6 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
5. T1-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Roberta Revuckienė
6. T1-67 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo Tomas Žvirblys
7. T1-52 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tomas Žvirblys
8. T1-47 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
9. T1-54 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Tomas Žvirblys
10. T1-53 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
11. T1-55 Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
12. T1-59 Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
13. T1-56 Dėl Viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
14. T1-61 Dėl Viešosios įstaigos Prienų ligoninės įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
15. T1-62 Dėl Viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
16. T1-63 Dėl Viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
17. T1-41 Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Virginijus Slauta
18. T1-42 Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Virginijus Slauta
19. T1-44 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo Virginijus Slauta
20. T1-43 Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Virginijus Slauta
21. T1-45 Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Virginijus Slauta
22. T1-57 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
23. T1-58 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-87 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
24. T1-65 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
25. T1-60 Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Dalia Joneliūnienė
26. T1-64 Dėl gatvės priskyrimo gyvenamajai vietovei Dalia Joneliūnienė
27. T1-48 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-123 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
28. T1-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
29. T1-49 Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo Aušra Tamošiūnienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2021 m. (informacijaataskaita) Vaida Stasytienė

2022-01-27 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
2. T1-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo Jurgita Čerkaukienė
3. T1-1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo Arūnas Vaidogas
4. T1-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio nustatymo Vytautė Draugelytė
5. T1-5 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. T1-13 Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. T1-25 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2022 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8. T1-6 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201  „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios Rimantas Šiugždinis
9. T1-7 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10. T1-30 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos  patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
11. T1-10 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Tomas Žvirblys
12. T1-11 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
13. T1-12 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
14. T1-21 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo Tomas Žvirblys
15. T1-34 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
16. T1-16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tomas Žvirblys
17. T1-24 Dėl Laimos Beliūnienės individualios įmonės atleidimo nuo nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
18. T1-8 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. spendimo Nr. T3-162 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
19. T1-9 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo Tomas Žvirblys
20. T1-15 Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Tomas Žvirblys
21. T1-22 Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Tomas Žvirblys
22. T1-18 Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Tomas Žvirblys
23. T1-17 Dėl leidimo nurašyti ir likviduoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą Jūratė Mickevičienė
24. T1-32 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
25. T1-31 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
26. T1-29 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
27. T1-26 Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų (apmokamų klientų lėšomis) sąrašo ir kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
28. T1-23 Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės  globos  paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
29. T1-39 Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro  teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo Sandra Mekionienė
30. T1-28 Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
31. T1-27 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
32. T1-33 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sandra Mekionienė
33. T1-38 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų  patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Virginijus Slauta
34. T1-36 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Virginijus Slauta
35. T1-37 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
36. T1-19 Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Dalia Joneliūnienė
37. T1-35 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė
38. T1-20 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
39. T1-14 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Šilavoto seniūnijos melioracijos sistemų rekonstrukcija“ Aušra Tamošiūnienė

2021-12-23 tarybos posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-269 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. T1-286 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
3. T1-285 Dėl Strateginio valdymo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vaida Stasytienė
4. T1-270 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ Vaida Stasytienė
5. T1-271 Dėl atstovo delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą Vaida Stasytienė
6. T1-287 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
7. T1-268 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. T1-272 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo Roberta Revuckienė
9. T1-273 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201  „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios Rimantas Šiugždinis
10. T1-275 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
11. T1-274 Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
12. T1-288 Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
13. T1-276 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
14. T1-277 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
15. T1-278 Dėl trumpalaikio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
16. T1-279 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., nuomos Tomas Žvirblys
17. T1-280 Dėl trumpalaikio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
18. T1-281 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 471 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo Tomas Žvirblys
19. T1-282 Dėl sutikimo įregistruoti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro buveinę Tomas Žvirblys
20. T1-283 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
21. T1-284 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė

2021-11-25 posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-266 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-198 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
2. T1-245 Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. T1-237 Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio nustatymo Rimvydas Zailskas
4. T1-247 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. T1-249 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. T1-248 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
7. T1-246 Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Jurgita Čerkauskienė
8. T1-263 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio Jurgita Čerkauskienė
9. T1-251 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Jurgita Čerkauskienė
10. T1-250 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
11. T1-254 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Tomas Žvirblys
12. T1-255 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų švietimo pagalbos tarnybai Tomas Žvirblys
13. T1-260 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
14. T1-256 Dėl sutikimo įregistruoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos ir bendruomenės „Jiestrakis“ buveines Tomas Žvirblys
15. T1-262 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pratęsimo Tomas Žvirblys
16. T1-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
17. T1-258 Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
18. T1-259 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu Tomas Žvirblys
19. T1-253 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
20. T1-261 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
21. T1-257 Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose Virginijus Slauta
22. T1-265 Dėl Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
23. T1-252 Dėl pritarimo Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2018–2020 metų ataskaitai Dalia Joneliūnienė

2021-10-28 posėdžio darbotvarkė 

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-228 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. T1-229 Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
3. T1-230 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
4. T1-231 Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Tomas Žvirblys
5. T1-232 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
6. T1-233 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
7. T1-234 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 35, Prienų m., nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
8. T1-235 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Prienai“ Tomas Žvirblys
9. T1-236 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo Tomas Žvirblys
10. T1-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo Tomas Žvirblys
11. T1-238 Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
12. T1-239 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Tomas Žvirblys
13. T1-240 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – SB „Aronija“ – Jūrė, organizavimo ir finansavimo Tomas Žvirblys
14. T1-241 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Jūratė Mickevičienė
15. T1-242 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
16. T1-243 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
17. T1-244 Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė

2021-09-30 posėdžio darbotvarkė 

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-205 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. T1-206 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
3. T1-207 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. T1-208 Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. T1-209 Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. T1-210 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. T1-227 Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai Rimvydas Zailskas
8. T1-211 Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ didžiausio leistino  pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
9. T1-212 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo Raminta Baranauskienė
10. T1-213 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Džiuljeta Čepeliauskienė
11. T1-214 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno mokyklai Džiuljeta Čepeliauskienė
12. T1-215 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Džiuljeta Čepeliauskienė
13. T1-216 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
14. T1-217 Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu Džiuljeta Čepeliauskienė
15. T1-218 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Džiuljeta Čepeliauskienė
16. T1-219 Dėl pritarimo sutarties projektui Dainius Sodaitis
17. T1-220 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
18. T1-221 Dėl leidimo Prienų „Žiburio“ gimnazijai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą Jūratė Mickevičienė
19. T1-222 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Jūratė Mickevičienė
20. T1-223 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
21. T1-224 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
22. T1-225 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos rinkos kaina Sandra Mekionienė
23. T1-226 Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise Aušra Žiurauskaitė

2021-08-26 posėdžio darbotvarkė 

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-181 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. T1-182 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
3. T1-200 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-106 ,,Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
4. T1-201 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. T1-202 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-71 „Dėl Mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
6. T1-203 Dėl Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. T1-204 Dėl įpareigojimo balsuoti VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ visuotiniame dalininkų susirinkime Rimvydas Zailskas
8. T1-183 Dėl Prienų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas“ ir Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos priemonę „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
9. T1-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą Rimantas Šiugždinis
10. T1-185 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Tomas Žvirblys
11. T1-186 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Tomas Žvirblys
12. T1-187 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
13. T1-188 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
14. T1-189 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-182 ,,Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą“ pripažinimo netekusiu galios Tomas Žvirblys
15. T1-190 Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
16. T1-191 Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
17. T1-192 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Tomas Žvirblys
18. T1-193 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai Daiva Paurienė
19. T1-194 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo Diana Budbergienė
20. T1-195 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Diana Budbergienė
21. T1-196 Dėl Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo Diana Budbergienė
22. T1-197 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-121 „Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro“ pakeitimo Diana Budbergienė
23. T1-198 Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Audrius Rutkevičius
24. T1-199 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo Dalia Joneliūnienė

2021-07-01 posėdžio darbotvarkė 

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-154 Dėl pritarimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Adomas Kubilius
2. T1-155 Dėl pritarimo VšĮ „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Adomas Kubilius
3. T1-156 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
4. T1-179 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
5.  T1-157 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6.  T1-158 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų darbo laiko suderinimo  Rimvydas Zailskas
7.  T1-159 Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo  Rimantas Šiugždinis
8.  T1-160 Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų ,,Žiburio“ gimnazijai ir Prienų ,,Revuonos“ pagrindinei mokyklai  Tomas Žvirblys
9.  T1-161 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms  Tomas Žvirblys
10. T1-162 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu  Tomas Žvirblys
11. T1-163 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų turtinių vienetų suformavimo  Tomas Žvirblys
12. T1-164 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo  Tomas Žvirblys
13. T1-165 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-134 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo  Tomas Žvirblys
14. T1-166 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo  Tomas Žvirblys
15. T1-180 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos Tomas Žvirblys
16. T1-167 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
17. T1-168 Dėl Kelių ir gatvių įtraukimo į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
18. T1-169 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Tomas Žvirblys
19. T1-170 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo  Tomas Žvirblys
20. T1-171 Dėl Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 ,,Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Tomas Žvirblys
21. T1-178 Dėl pritarimo sutarčiai Tomas Žvirblys
22. T1-172 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms  Jūratė Mickevičienė
23. T1-173 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių papildymo  Jūratė Mickevičienė
24. T1-177 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
25. T1-174 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos rinkos kaina  Sandra Mekionienė
26. T1-175 Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise  Dalia Joneliūnienė
27. T1-176 Dėl tarnybinio nusižengimo Agnė Dargužienė

2021-05-27 posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-129 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Jonas Kvietkauskas
2. T1-130 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
3. T1-131 Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Ramūnas Blaževičius
4. T1-132 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai Rimantas Ignatavičius
5. T1-133 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai Mindaugas Rukas
6. T1-134 Dėl pritarimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Adomas Kubilius
7. T1-135 Dėl pritarimo VšĮ „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Adomas Kubilius
8. T1-153 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
9. T1-136 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Jurgita Čerkauskienė
10. T1-137 Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo, Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
11. T1-138 Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
12. T1-139 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
13. T1-140 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Tomas Žvirblys
14. T1-141 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
15. T1-142 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
16. T1-143 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-96 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo Tomas Žvirblys
17. T1-144 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-113 ,,Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo Tomas Žvirblys
18. T1-145 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo Tomas Žvirblys
19. T1-146 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti automobilį Jūratė Mickevičienė
20. T1-147 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių papildymo Jūratė Mickevičienė
21. T1-148 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
22. T1-149 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
23. T1-150 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
24. T1-151 Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę Aušra Tamošiūnienė
25. T1-152 Dėl Pasiūlymų dėl Prienų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
 Informacinis pranešimas
1. VšĮ Stakliškių sporto klubo 2020 metų veiklos ataskaita Rimutis Katukevičius

2021-04-29 posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Registracijos Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. T1-128 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos   Alvydas Vaicekauskas
2. T1-91 Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
3. T1-92 Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Stefanija Bunevičienė
4. T1-93 Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
5. T1-94 Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
6. T1-95 Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
7. T1-96 Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Lina Kazlauskienė
8. T1-97 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai Ilona Lenčiauskienė
9. T1-98 Dėl pritarimo Prienų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai Inga Barkauskienė
10. T1-99 Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai Jūratė Virginija Žukauskienė
11. T1-100 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai Aurelija Urbonienė
12. T1-101 Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Neringa Garmuvienė
13. T1-102 Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai    Dalia Vertinskienė
14. T1-103 Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Virginija Naudžiūtė
15. T1-104 Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
16. T1-105 Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Elena Simonavičienė
17. T1-106 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
18. T1-107 Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
19. T1-108 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Jurgita Čerkauskienė
20.  T1-109 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
21. T1-110 Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų, struktūrinių teritorinių padalinių skaičiaus ir jų sąrašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
22. T1-111 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-4 „Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
23. T1-112 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms  Tomas Žvirblys
24. T1-113 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų turtinių vienetų suformavimo Tomas Žvirblys
25. T1-114 Dėl sutikimo įregistruoti bendruomenės ,,Abipus Peršėkės“ buveinę Tomas Žvirblys
26. T1-115 Dėl VšĮ „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
27. T1-116 Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
28. T1-117 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-304 „Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ pakeitimo Tomas Žvirblys
29.  T1-127 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
30. T1-126 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo Tomas Žvirblys
31. T1-124 Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
32.  T1-118 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-16 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios Tomas Žvirblys
33.  T1-119 Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Tomas Žvirblys
34. T1-125 Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo Tomas Žvirblys
35. T1-120 Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro Virginijus Slauta
36. T1-123 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstravimas“ Arūnas Vaidogas
37. T1-121 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
38. T1-122 Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė

2021-03-25 posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos Jūratė Zailskienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos Violeta Gaidienė
3. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Irena Tarasevičienė
4. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Stasys Valančius
5. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Rasa Žilinskienė
6. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Neringa Zujienė
7. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Audronė Vaicekauskienė
8. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Ilona Balčiukynienė
9. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Aidutė Jurešienė
10. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Vygantas Kornejevas
11. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Valentina Radzevičienė
12. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Audronė Raibužienė
13. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Irma Kačinauskienė
14. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2020 metų veiklos ataskaitai Jūratė Liutkuvienė
15. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai Birutė Šuliauskienė
16. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai Rita Drazdauskienė
17. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Vilma Grigonienė
18. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Aida Pūraitė-Jankauskė
19. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Vilija Krasauskienė
20. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Danutė Stankevičienė
21. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
23. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Jurgita Čerkauskienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo Rimvydas Zailskas
26. Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Jiezno muzikos mokyklą ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos  Rimvydas Zailskas
27. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
28. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
29 Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
30.  Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo Rimvydas Zailskas
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro darbo laiko suderinimo Rimvydas Zailskas
32. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties papildymo Tomas Žvirblys
33. Dėl UAB „Kautra“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
34. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Tomas Žvirblys
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
37. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
38. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Dalia Joneliūnienė
39. Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtą įgaliojimą Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl išlyginamosios klasės steigimo Rimvydas Zailskas
2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys

2021-02-25 posėdžio darbotvarkė

Eilės

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo  Nr. T3-208 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos aprašo patvirtinimo  Jurgita Čerkauskienė
3. Dėl pritarimo projektui „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“ Vaida Stasytienė
4. Dėl pritarimo projektui „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“ Vaida Stasytienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T3-304 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio nustatymo Vytautė Draugelytė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-131 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-92 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
10. Dėl Prienų  rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo Birutė Žvirblienė
11. Dėl Prienų  rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo Birutė Žvirblienė
12. Dėl Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimvydas Zailskas
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
15. Dėl Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
16. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
17. Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
19. Dėl nekilnojamojo turto tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Tomas Žvirblys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo Tomas Žvirblys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
23. Dėl UAB „Grūstė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
24. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-151 „Dėl Butų ir kitų patalpų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-213 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios Tomas Žvirblys
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Audrius Narvydas
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-256 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
30. Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo  Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
Dėl atstovavimo Prienų rajono savivaldybei Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose Vytautė Draugelytė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita Loreta Jakinevičienė

2021-01-28 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo  Arūnas Vaidogas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo  Tomas Žvirblys
6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms  Tomas Žvirblys
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Tomas Žvirblys
8. Dėl UAB „Redokas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio ir draudimo įmokų  Tomas Žvirblys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo Tomas Žvirblys
10. Dėl Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-189 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Prienų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių nustatymo Sandra Mekionienė
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sandra Mekionienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
17. Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo  Dalia Joneliūnienė
18. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2020 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2020–2022 m. Vaida Stasytienė

2020-12-22 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų  strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Agnė Dargužienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Birutė Žvirblienė
6. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
9. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“  investicijų plano papildymo Tomas Žvirblys
11. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms Tomas Žvirblys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
14. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
15. Dėl sutikimo įregistruoti viešosios įstaigos Užuguosčio bendradarbystės centro buveinę Tomas Žvirblys
16. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
17. Dėl Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
18. Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
19. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo Tomas Žvirblys
20. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo ir jo veiklos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
23. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
24. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė

Pateikti ir užregistruoti, bet neįtraukti į darbotvarkę sprendimų projektai

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. Dėl techninės klaidos ištaisymo Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendime Nr. T3-282 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Audrius Narvydas

2020-11-26 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Jurgita Čerkauskienė
3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Jurgita Čerkauskienė
4. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio Jurgita Čerkauskienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Birutė Žvirblienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-234 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-102 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Tomas Žvirblys
11. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Stakliškių gimnazijai Tomas Žvirblys
12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Tomas Žvirblys
13. Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu Tomas Žvirblys
14. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus g. 24, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu Tomas Žvirblys
15. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-1, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu Tomas Žvirblys
16. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-3, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu Tomas Žvirblys
17. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
18. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
20. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono  savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
28. Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
30. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  Sandra Mekionienė
31. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
32. Dėl Prienų rajono savavaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo Virginijus Slauta
33. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė

Pateikti ir užregistruoti, bet neįtraukti į darbotvarkę sprendimų projektai

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Vytautas Jonelis

Audrius Narvydas

2020-10-22 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
2. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms  Tomas Žvirblys
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo Tomas Žvirblys
6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
7. Dėl viešosios įstaigos „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
8. Dėl mažosios bendrijos „Skalseta“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
9. Dėl Angelės Skinkienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
10. Dėl elektros oro linijos pirkimo Tomas Žvirblys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
12. Dėl Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Tomas Žvirblys
15. Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo Vytautė Draugelytė
16. Dėl delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją Vytautė Draugelytė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos rinkos kaina Sandra Mekionienė
21. Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Prienų ligoninėje Virginijus Slauta
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
2. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys

2020-09-24 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
2. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl pritarimo projektui „Naravų piliakalnio taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai), apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas, tvarkomieji statybos darbai“ Rimantas Šiugždinis
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl Jaunimo atstovų į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
6. Dėl atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą Vaida Stasytienė
7. Dėl pritarimo Asociacijos Šilavoto Davatkyno bendruomenės dalyvavimui projekte „Tvarių kultūros paslaugų kūrimas ir plėtra Kauno regiono vietos bendruomenėse“ Vaida Stasytienė
8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“ Vaida Stasytienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
10. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Jurgita Čerkauskienė
11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo Tomas Žvirblys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Tomas Žvirblys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
16. Dėl leidimo viešajai įstaigai Prienų ligoninei įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Tomas Žvirblys
17. Dėl sutikimo įregistruoti Visuomenės gerovės asociacijos buveinę Tomas Žvirblys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
19. Dėl važiavimo Prienų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais terminuotų bilietų Tomas Žvirblys
20. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą Dalia Joneliūnienė
21. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė

2020-08-27 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Jūratės Zailskienės atleidimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų Egidijus Visockas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Mindaugas Rukas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo  Vytautė Draugelytė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Birutė Žvirblienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-63 ,,Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
11. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
14. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Jurgita Čerkauskienė
15. Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurgita Čerkauskienė
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Tomas Žvirblys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
18. Dėl leidimo viešajai įstaigai Prienų ligoninei įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Tomas Žvirblys
19. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tomas Žvirblys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
21. Dėl pritarimo sutarties projektui Tomas Žvirblys
22. Dėl važiavimo Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais nuolatinių bilietų kainos Tomas Žvirblys
23. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Juragiai – Veiveriai – Skriaudžiai – Ąžuolų Būda – Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo Tomas Žvirblys
24. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – s. b. „Aronija“ – Jūrė, organizavimo ir finansavimo Tomas Žvirblys
25. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
26. Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei Dalia Joneliūnienė
27. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo Dalia Joneliūnienė

2020-07-06 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo Rimantas Šiugždinis

2020-06-25 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai Jonas Kvietkauskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
9. Dėl VšĮ „Prienai“ įstatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  Vaida Stasytienė
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
12. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti  Jurgita Čerkauskienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Tomas Žvirblys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo Tomas Žvirblys
15. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo  Tomas Žvirblys
16. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Tomas Žvirblys
17. Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu Tomas Žvirblys
18. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
19. Dėl pastatų – garažų, esančių Kauno g. 1A, Prienų m., pirkimo neskelbiamų derybų būdu Tomas Žvirblys
20. Dėl VšĮ „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
21. Dėl Dalios Maščinskienės personalinės įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
22. Dėl UAB „Pastatų vidaus sistemos“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
23. Dėl UAB „Sotega“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Tomas Žvirblys
24. Dėl UAB „Valeta-P“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio  Tomas Žvirblys
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Tomas Žvirblys
26. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Tomas Žvirblys
27. Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo Jūratė Mickevičienė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-293 „Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
30. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Prienų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, patvirtinimo Sandra Mekionienė
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
34. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrą  Sandra Mekionienė
35. Dėl pavadinimų parkams suteikimo Dalia Joneliūnienė
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2019-2020 metų sezono veiklos ataskaita ir veiklos plano 2020-2021 metams pristatymas Adomas Kubilius

 2020-05-28 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero  2019 metų veiklos ataskaitos Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitai Ramūnas Blaževičius
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai Pranas Mitkevičius
5. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Irena Tarasevičienė
6. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Stasys Valančius
7. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Rasa Žilinskienė
8. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Neringa Zujienė
9. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Saulius Pūras
10. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Audronė Vaicekauskienė
11. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Ilona Balčiukynienė
12. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Renata Liagienė
13. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Vygantas Kornejevas
14. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Valentina Radzevičienė
15. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Audronė Raibužienė
16. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Irma Kačinauskienė
17. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2019 metų veiklos ataskaitai Jūratė Liutkuvienė
18. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitai Birutė Šuliauskienė
19. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai Rita Drazdauskienė
20. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Aida Pūraitė-Jankauskė
21. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Lina Bendoraitienė
22. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Vilija Krasauskienė
23. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
24. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai  Danutė Stankevičienė
25. Dėl Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų r. „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
26. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
29. Dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio Jurgita Čerkauskienė
30. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo  Tomas Žvirblys
31. Dėl pritarimo sutarties projektui Tomas Žvirblys
32. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai  Tomas Žvirblys
33. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Tomas Žvirblys
34. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo Tomas Žvirblys
35. Dėl Taksi stotelių įrengimo ir taksi vežėjų naudojimosi stotelėmis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
36. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo Audrius Narvydas
37. Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose Audrius Narvydas
38. Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo Virginijus Slauta
39. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo Virginijus Slauta
40. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Virginijus Slauta
41. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
42. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Dalia Joneliūnienė
43. Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo sprendinių patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
44. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė

2020-04-30 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 metų veiklos ataskaitos Jūratė Zailskienė
2. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
3. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
4. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Stefanija Bunevičienė
5. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
6. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Lina Kazlauskienė
7. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai Ilona Lenčiauskienė
9. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Neringa Garmuvienė
10. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Dalia Vertinskienė
11. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Virginija Naudžiūtė
12. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
13. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Elena Simonavičienė
14. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
15. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
18. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra, antras etapas“  Vaida Stasytienė
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Stasytienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimvydas Zailskas
24. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui  Tomas Žvirblys
25. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn Tomas Žvirblys
26. Dėl sprendimų priėmimo perkant nekilnojamuosius daiktus Prienų rajono savivaldybės vardu Tomas Žvirblys
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-69 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo Tomas Žvirblys
29. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
31. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Tomas Žvirblys
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-256 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Egidijus Visockas
35. Dėl O. K. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo Sandra Mekionienė
36. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Virginija Karosevičienė
39. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė

2020-04-09 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos  Violeta Gaidienė
2. Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai Jūratė Virginija Žukauskienė
3. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai Aurelija Urbonienė
4. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai Inga Barkauskienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  Rimvydas Zailskas
6. Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinę mokyklą Rimvydas Zailskas
7. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo   Rimvydas Zailskas
8. Dėl sprendimų priėmimo perkant nekilnojamuosius daiktus Prienų rajono savivaldybės vardu Tomas Žvirblys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tomas Žvirblys
11. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ ir Prienų meno mokyklai Tomas Žvirblys
12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Tomas Žvirblys
14. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo Tomas Žvirblys
16. Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Tomas Žvirblys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-54 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos“ pripažinimo netekusiu galios Tomas Žvirblys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono  savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-48 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrams“ pakeitimo Jūratė Mickevičienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono  savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Audrius Narvydas
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų važiavimo (kelionės) į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo bei šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Audrius Narvydas
22. Dėl M. A. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo Sandra Mekionienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo Aušra Tamošiūnienė
24. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
25. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą  Dalia Joneliūnienė
26. Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei   Dalia Joneliūnienė

2020-03-26 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė

2020-02-27 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo Vytautė Draugelytė
3. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos patvirtinimo Vytautė Draugelytė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T3-300 „Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Šiugždinis
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
7. Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“ Vaida Stasytienė
8. Dėl pritarimo projektui „Sporto bazių atnaujinimas Prienų rajone“  Vaida Stasytienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Jurgita Čerkauskienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Tomas Žvirblys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo  Tomas Žvirblys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Tomas Žvirblys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-12 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Tomas Žvirblys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono  savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Audrius Narvydas
20. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Jūratė Mickevičienė
21. Dėl tarnybinių automobilių perdavimo Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrams Jūratė Mickevičienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl mokesčio už daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą surinkimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Sandra Mekionienė
24. Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos socialinės priežiūros paslaugos kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
25. Dėl Apgyvendinimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-190 ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-257 pripažinimo netekusiais galios Virginijus Slauta
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Virginijus Slauta
28. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys

2020-01-30 posėdžio darbotvarkė 

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginio plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo Jurgita Čerkauskienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Rimantas Šiugždinis
7. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8. Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą Vaida Stasytienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo Vaida Stasytienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų važiavimo (kelionės) į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo bei šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Narvydas
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo Arūnas Vaidogas
12. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“ Arūnas Vaidogas
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo Tomas Žvirblys
14. Dėl leidimo Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus Tomas Žvirblys
15. Dėl leidimo Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus Tomas Žvirblys
16. Dėl leidimo bendruomenei „Veiverių kraštas“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus Tomas Žvirblys
17. Dėl leidimo Želkūnų kaimo bendruomenei atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus Tomas Žvirblys
18. Dėl leidimo asociacijai „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus Tomas Žvirblys
19. Dėl turto panaudos sutarties pratęsimo Tomas Žvirblys
20. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo Tomas Žvirblys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-214 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Tomas Žvirblys
22. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius Jūratė Mickevičienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sandra Mekionienė
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
25. Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo Virginijus Slauta
26. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise Tomas Žvirblys
2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
 INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2019 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2019–2021 m. Vaida Stasytienė

2019-12-30 posėdžio darbotvarkė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
2. Dėl pritarimo vietos plėtros projektams Rimantas Šiugždinis
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
4. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu Tomas Žvirblys
5. Dėl pritarimo susitarimui dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ patirtų išlaidų grąžinimo Tomas Žvirblys
6. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Gintarė Jankauskaitė
7. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  Gintarė Jankauskaitė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1.  Dėl pritarimo vidaus sandoriui Tomas Žvirblys
2. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui Tomas Žvirblys
3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams Tomas Žvirblys
4. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai Tomas Žvirblys
5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Tomas Žvirblys
Ankstesnės tarybos posėdžio darbotvarkės