Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo programos grupėje nustatymo ir Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja