Dėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų ar kitų juridinių asmenų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką, sąrašo patvirtinimo

Numeris: A3-147

Dokumentai: A3-147.pdf

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja