Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja