Dėl globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių parinkimo neveiksniems (ribotai veiksniems) tam tikrose srityse pilnamečiams asmenims ir jų veiklos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Numeris: A3-360

Dokumentai: A3-360.pdf

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja