Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo