Dėl Konkursų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo