Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo