Dėl lėšų skyrimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja