Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo